Presa perpendiculară pe „statul paralel“

Analiza rațională și informată a mesajelor este apanajul unui segment restrâns din public, publicul larg fiind informat superficial, stimulabil emoțional, deci expus manipulării și teoriilor conspirației.

Brîndușa Armanca 14.11.2017

De același autor

 

Se face îndată un an de când a fost lansată pe piața media tema „statului paralel“, la fel de misterios ca fenomenele din Triunghiul Ber­mu­delor. Există publicații și televiziuni care în­trețin sistematic „dezbaterea“ unei ficțiuni create cu me­to­dă și repetate conform regulii propagandei, formulate ex­pli­cit de Goebbels: „Un subiect de propagandă trebuie re­pe­tat, însă nu dincolo de punc­tul unde își pierde eficiența“. Partea a doua a principiului pro­pagandei naziste pare să fie ignorat de presa care îl prac­tică, fiindcă tema este to­cată zilnic până la exasperare. Tehnicile ma­ni­pu­lării, descrise pe larg, din perspectivă mai de stânga sau mai de dreapta, de Vladimir Vol­koff, Jean-Noël Kapferer, Henri-Pierre Ca­tha­la, Kathleen Taylor și de numeroși teo­re­ti­cieni noi ai fenomenului „fake news“, se ba­zează pe constatarea simplă că analiza ra­țio­nală și informată a mesajelor este apanajul unui seg­ment restrâns din public, publicul larg fiind in­format superficial, stimulabil emo­țional, deci expus manipulării și teoriilor cons­pirației.

 

Lansat de Evenimentul zilei, care alimentează sârguincios imaginea fictivă a „statului pa­ra­lel“, subiectul a născut „pui vii“: niște comisii parlamentare care au pornit anchete fără obiect precis. Pe frontispiciul on­line al ziarului apar la loc de maximă vi­zi­bi­li­ta­te trei ca­sete: Dosar „Noi suntem Sta­tul!“, Dosar Arhiva SIPA, Do­sar Alegeri 2009. Aces­tora le co­respund trei comisii par­la­mentare care audiază de luni bune personaje scoase din cavernele corupției politice și invocate în serialele per­pen­diculare trasate de EvZ. După principiul vaselor co­mu­ni­can­te, ca să facem loc și fizicii, nu doar geometriei, declarațiile date la co­mi­sii alimentează campania de ma­nipulare, sunt preluate de televiziunile afiliate PSD-ALDE – Antena 3, RTV, emisiuni de la B1 TV și TVR - și transformate într-un borș cu in­grediente de conspirație: în vastul tablou pot în­căpea unele peste altele instituții ale sta­tului ca DNA, SRI, Parchetul General, DIICOT, CSM, ÎCCJ, ANI, CNSAS etc., Comisia Eu­ro­peană, CIA, am­ba­sadele SUA, Marii Britanii, Ger­maniei, Olandei etc., Banca Națională, multinaționalele, socie­tatea civilă, Soros, Io­han­nis, Kövesi, Coldea, Liviu Maior, Augustin La­zăr, Livia Stanciu, Cristina Tarcea ș.a.m.d. Ni­ciodată Putin. Luni la rând se inoculează ide­ea că țara nu e con­dusă de cei care se află la gu­vernare, ci de forțe oculte care vor răul Ro­mâ­niei. Pentru pu­blicul rațional, e limpede că, dincolo de țintele imediate destinate să îi sca­pe pe infractorii po­litici de pușcărie, adică schim­barea legilor jus­tiției, înlăturarea unor șefi de instituții care țin stindardul anti­co­rupției ș.a., ata­cul vizează temelia demo­cra­ției: „statul pa­ralel“ nu este altceva decât sta­tul de drept ca­re trebuie ani­hilat. La acest pro­iect hăr­ni­cește un angrenaj alcătuit din pre­sa clasică (EvZ, Jurnalul, DC News, Coti­dia­nul etc.) și nu­meroase site-uri in­ventate pen­tru a face hăr­mălaie cu știri fal­se, politicieni, demnitari, frus­trați ai ins­ti­tu­țiilor vizate, care denigrează neobosit orice în­cer­care de cla­ri­fi­care. Titlul articolelor și bur­tierele televi­ziu­nilor sunt in­va­riabil însoțite de marcaje sen­zaționaliste ca „incendiar“, „bom­bă“, „ex­plo­ziv“ etc.

 

În numele armatei care luptă împotriva „sta­tu­lui paralel“ vorbesc cei aflați azi la putere, asociați cu personaje suspecte și politicieni com­promiși, de regulă cercetați penal, având ca vârf de atac pe Liviu Dragnea și pe Călin Po­pescu Tăriceanu. Considerată „capodopera gân­dirii politice“ a lui Dragnea de Florin Ne­gru­țiu de la Republica, campania „statului pa­ralel“, ambiguizată și cu alți termeni ca „bi­nom“, „culoare“, „acoperiți“ (jurnaliști, oen­giști), are scopul de a convinge că rateurile gu­ver­nării, mai preocupate de soarta puș­că­ria­șilor decât de bunăstarea promisă ce­tă­țe­ni­lor, se da­torează altora, iar nu guvernanților. „Au mai existat Guverne care să se fo­lo­seas­că de pro­pagandă în promovarea progra­mu­lui de gu­vernare, dar nu s-a întâmplat ni­cio­dată ca pro­paganda să înlocuiască pe de-a întregul gu­vernarea. S-a mai întâmplat ca Par­tidul să gu­verneze prin televiziune, dar nu s-a în­tâm­plat niciodată ca Partidul să fie o anexă a te­le­viziunii“, subliniază Negruțiu fe­no­menul stra­niu al otevizării cu audiență to­xi­că a Antenei 3 și a RTV, în beneficiul PSD-ALDE. Dar tema marii conspirații dezvăluie, invo­lun­tar, o frus­trare a puterii actuale, relevată în­tr-un edi­to­rial al revistei 22 de Andrei Cor­nea: „Frus­trar­ea că, după cinci ani de gu­ver­nare, nu con­tro­lează totuși întreg statul real: din păcate, pare coaliția să spună, există un «rest» care a rămas deocamdată «pa­ra­lel»... adică cvasi-intangibil“. Mulțimea ieșită la proteste în iarnă și zilele acestea face parte din „res­tul“ rezistent, care nu se demoralizează. 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22