„Relaxarea fiscală“ va stoarce de bani micile afaceri și cetățenii proprietari de clădiri

Daniel Apostol 17.11.2015

De același autor

Noul Cod Fiscal este promovat în spațiul public mai ales pentru relaxarea fiscală pe care o aduce atât companiilor, cât și cetățenilor de rând. Reducerea TVA este de fapt „vedeta“ campaniei. Dar ce dă statul cu o mână ia cu două.

 

Din 2016, sistemul de impozitare a pro­prie­tă­ţi­lor imobiliare se schimbă radical, primarii pri­mesc în plin an electoral o putere mai mare asupra alegătorilor și bani mai mulți. Pentru prima dată după 1989, des­ti­naţia clădirii - rezidenţială sau nerezidenţială –, și nu sta­tutul proprietarului (om de rând sau firmă) este prin­ci­palul criteriu în funcţie de ca­re se stabilesc taxele locale. Noul Cod permite autorităților locale să aplice impozite du­ble pentru locuinţe şi chiar de 20 de ori mai mari pentru spa­ţiile cu destinație econo­mică.

 

Impactul cel mai mare se va manifesta asu­pra persoanelor fizice care deţin spaţii co­mer­ciale sau sedii de firme. Persoanele fizice ca­re, acum, plătesc aceleaşi impozite, indiferent de scopul în care este utilizat imobilul, vor da­tora cu mult mai mult, din 2016, în funcție de decizia fiecărui consiliu local în parte. Iar tendinţa este ca administraţiile locale să alea­gă limita maximă legală a cotei de impozit. Prin urmare, este de aşteptat ca majorarea, pentru persoanele fizice, să fie mai mult de­cât considerabilă, producând o supra­îm­po­vă­ra­re fiscală ce ar putea anula pentru multe bu­zunare relaxarea oferită în zona de con­sum. Pentru clădirile folosite în scop de locuinţă, im­pozitul se va calcula prin aplicarea unei co­te cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii im­pozabile a clădirii. Pentru proprietăţile fo­lo­site în activităţi economice, co­ta de impozitare va fi cu­prin­să în­tre 0,2% şi 1,3%, cu con­di­ţia ca aceste clădiri să fie re­evaluate, construite sau achi­zi­ţionate în ultimii cinci ani.

 

Totuși, regimul fiscal al clă­dirilor deținute de companii sca­de de la cote cuprinse în­tre 0,25% și 1,5% în 2015 la co­te între 0,2% şi 1,3%, avan­tajul fiind evident pentru com­paniile mari care dețin clădiri nerezidențiale cu valoare impozabilă foarte mare. Valoarea im­pozabilă a clădirii se obține prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea im­po­za­bilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp de Codul Fiscal. Totodată, valoarea impozabilă se va ajusta în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin în­mulţirea cu un coeficient de corecţie. Sunt pu­ține cazuri în care contractele de chirie pre­văd ca toate cheltuielile, inclusiv impozitele, să fie suportate de chiriași (fie ei firme sau per­soane fizice), ceea ce înseamnă că ne pu­tem aștepta la un val de renegocieri ale chi­rii­lor, mai ales în cazul clădirilor nerezidențiale.

 

În noul Cod Fiscal sunt prevăzute şi alte ma­jorări ale bazei impozabile pentru construcţii, creşteri care vor reprezenta, conform spe­cia­liştilor, o sarcină fiscală mult mai dură, în spe­cial pentru persoanele fizice ale căror locuinţe sunt folosite şi în scop comercial, nu doar pentru locuit, ca, de exemplu, PFA-urile. Con­sul­tantul fiscal Adrian Benţa consideră că înăs­prirea prevederilor fiscale duce la dis­pa­ri­ția unui număr mare de PFA-uri. La asta se poa­te adăuga împovărarea câtorva sute de mii de mici antreprenori cu firme de apar­ta­ment, ale căror costuri de chirie vor crește în pas cu creșterea impozitelor pe clădiri. Iată și majorările suplimentare: valoarea metrului pă­trat de construcţie în anul 2016 este de 1.000 de lei/metru pătrat, cu o creştere de 6,95% faţă de valoarea din prezent, care este de 935 lei/metru pătrat, pentru o construcţie dotată cu instalaţii de apă, canalizare, ins­ta­la­ţii electrice şi încălzire, cu pereţi din cadre de beton sau cu pereţi din cărămidă arsă; creş­te­rea indicelui de majorare a valorii construcţiei pentru măsurarea la exterior la procentul de 40%, respectiv la o valoare a indicelui de 1,4 fa­ţă de cea de 1,2 aplicabilă în acest moment, când procentul de actualizare este de 20%; majorarea cu până la 50% a acestor pro­cen­te, conform art. 489 din noul Cod Fiscal, cel care acordă autorităţilor locale posibilitatea să majoreze cotele adiţionale prezentate an­te­rior cu până la 50%, în funcţie de criteriile eco­nomice, sociale şi geografice, precum şi de necesităţile bugetului local.

 

Studiul prezentat de www.avocatnet.ro ne arată și care vor fi localitățile cu cele mai mari impozite aplicate clădirilor ne­re­zi­den­țiale. Deşi cota maximă de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale prevăzută de Codul Fiscal este de 1,3%, consiliile locale sau pri­mă­riile de la Râmnicu Vâlcea, Călăraşi, Turda şi Câmpina s-au folosit de prevederile din Co­dul Fiscal ce le permit să depăşească cu 50% limita maximă admisă de lege. În aceste ora­șe avem cele mai mari praguri de impozitare din România (1,5%), valori de aproape 20 de ori mai mari decât cele din prezent (creșterea față de 2015 este de 1.869,86%). Urmează Constanța, Galați, Brăila, Arad, Târgu Mureș și Satu Mare, cu procent de impozit de 1,3% și cu o creștere a impozitului de 1.620,55% față de 2015 (de peste 16 ori). La polul opus, ora­șele cu cele mai mici impozite pentru clădirile nerezidențiale (cele în care își desfășoară activitatea firmele mici, PFA, micro-între­pri­n­derile, micii întreprinzători comerciali) sunt București, Iași, Craiova, Brașov, Pitești, Baia Mare, Buzău, Piatra Neamț, cu o cotă de 0,20%, aplicabilă la valoarea impozabilă a clădirii, adică o creștere de circa 250% față de 2015.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22