Absolvenţi „Magna cum fraude“

Pentru mulți dintre cei care ne conduc, normalitatea e să colecționeze diplome și titluri prin troc sau fraudă. Pentru alţii, să protejeze promoţia de absolvenţi „Magna cum fraude“ şi să perpetueze acest sistem care livrează semidocţi şi indivizi vulnerabili, deci şantajabili, deci docili şi manevrabili.

Melania Cincea 24.10.2017

De același autor

 

O țară întreagă a asistat, zilele trecute, la o scenă halucinantă, când, la o emisiune în direct pe Televiziunea națională, un fost ministru, social-democratul Eugen Teo­do­rovici, vorbea cu dezin­vol­tură despre o diplomă în nu știe nici el ce, „de mas­ter sau ce este el, curs post­universitar“, obținută la „Aca­demia Naţională de In­formaţii, parcă îi zice“, unde nu a fost nici măcar o dată. O diplomă pe care nu s-a dus personal să o ia, „mi s-a dat, pur şi sim­plu“. De ce a primit-o? „Pro­babil că merit“, a răspuns nonșalant Eugen Teodo­rovici.

 

În mod normal, după o așa declarație, a doua zi, la instituția care a emis astfel de diplome, Academia Naţională de In­for­ma­ţii a SRI, ar fi fost dispus un control. Întâi, de la instituțiile, subordonate Ministerului Educaţiei, care supervizează calitatea edu­cației. Nu s-a întâmplat nimic. Previzibil, de altfel:

 

1. Pentru că la vârful ministerului nu se întâmplă lucruri normale. Instituția este condusă de un ministru care, în primul său mandat, făcuse tot ce i-a stat în pu­tinţă pentru a-și albi şeful plagiator, pe Victor Ponta, și a mers, pentru aceasta, pâ­nă la schimbarea componenţei Consiliului Naţional de Etică şi la desfiinţarea CNATDCU, în ziua în care această insti­tu­ţie se pregătea să facă public verdictul de plagiat. Un ministru care, în actualul man­dat, în ciuda nenumăratelor scandaluri de plagiat ieşite la iveală în ultimii ani, a avut ca prioritate amânarea, fă­ră un calendar, a evaluării şcolilor doctorale, asigu­rând astfel cel puţin încă doi ani de liniște pentru mafia academică. Un mi­nistru agramat care, deși e o rușine pentru guvern, a rămas în funcție și după recenta remaniere gu­ver­namentală care, se anunța, viza miniștrii cu probleme de imagine. Există și o explicaţie pentru acest lucru: experienţa lui în albirea pla­giatorilor, exact ceea ce are nevoie și ac­tualul său șef pe linie guvernamentală, Mi­hai Tudose. Un doctor cu diploma ob­ți­nută tot la Academia SRI, asupra căruia pla­nează acuzații de plagiat și în privinţa tezei de doctorat, şi a unei lucrări pu­blicate la editura aceleiași instituții, în co­autorat cu un fost rector şi un fost pro­rector ai academiei.

 

2. Pentru că impostura academică, în varii forme, este deja fenomen. S-a scris şi s-a vorbit mult, în ultimii ani, în mod public, despre doctorate plagiate sau cumpărate. Despre conducători de doctorate ei înşişi plagiatori sau care au permis plagiate în se­rie. Despre fabrici de diplome – un ade­vărat cancer nu doar pentru sistemul de învățământ, ci pentru toată societatea. Des­pre cauţionarea furtului academic de către înşişi politicienii numiţi la vârful Ministerului Educaţiei şi de către ca­ma­rila lor din unele universităţi și din ins­ti­tuții care supervizează calitatea educației. Despre politicieni mediocri sau agramați, propulsați în funcții de vârf prin ministere sau instituții strategice. Cu excepţia scur­tului mandat de la Educaţie al lui Mircea Dumitru, când au fost retrase câteva ti­tluri de doctor, nu s-a făcut, însă, nimic pen­tru diminuarea acestui fenomen. Nu au mai fost retrase titluri de doctor, nu a fost închisă nicio şcoală doctorală cu pro­bleme, nici măcar controlată. Şi asta de­oa­rece, pentru mulți dintre cei care ne con­duc, normalitatea e să colecționeze diplo­me și titluri prin troc sau fraudă, iar pen­tru alţii, să protejeze promoţia de ab­sol­venţi „Magna cum fraude“ şi să per­pe­tueze acest sistem care livrează semidocţi şi indivizi vulnerabili, deci şantajabili, deci docili şi manevrabili.

 

Un rol important în degradarea calității în­vățământului superior l-a jucat Academia Națională de Informații – unde plagiatul s-a dovedit a nu fi accident, unde nu exis­tă voință pentru demascarea doctorilor im­postori și a rețelei care le-a dat titlul, un­de, iată, am aflat, se dau diplome fără a fa­ce nimic pentru a le merita. Deşi edu­ca­ția e o problemă ce ține de securitate na­țio­na­lă şi deşi Academia Națională de Inf­or­ma­ții, subordonată SRI, ar trebui să fie vârf de lance în lupta împotriva im­pos­turii aca­demice, e parte a sistemului pu­tred.

 

Din cauza imposturii academice nu doar to­lerate, ci și încurajate, s-a ajuns nu nu­mai la o imensă lipsă de competență în toa­te domeniile, inclusiv la vârf, ci şi la un număr mare al celor pe care nu îi scandalizează astfel de numiri și pentru care meritocraţia nu are niciun sens. Pen­tru ei nu e un capăt de lume ca un mi­nistru să facă greşeli gramaticale ori să cau­ţioneze furtul academic. Nici ca un premier să aibă lucrări plagiate cu ajutorul cărora şi-a construit cariera și şi-a deschis nişte uşi, în zona marilor decizii. Nici ca un prim-ministru să-și falsifice CV-ul, min­țind că a scris cărți. Iar cei pe care nu-i deranjează astfel de „detalii“ nu sunt puţini. Se vede, de altfel, după opţiunile electorale, care permit accederea la pu­tere, în funcţii importante de decizie, a unor agramaţi, a unor semi- sau sfer­to­docţi, a unor impostori. Cu efectele pe ca­re le resimțim cu toții şi pe care le vom re­simţi tot mai acut.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22