Tudose – trei plagiate

Din cele cinci volume menţionate în CV-ul premierului Mihai Tudose – listă ce include şi teza de doctorat publicată –, trei prezintă indicii clare de plagiat. Şi, ca un detaliu semnificativ, toate au o legătură cu Academia Naţională de Informaţii a SRI.

Melania Cincea 26.09.2017

De același autor

 

De numele premierului Mihai Tudose se leagă, până în acest moment, trei acuzaţii de pla­gi­at. Una, privind teza de doctorat, iar celelalte două, volume scrise fie ca autor, fie în co­autorat:

 

1. Teza de doctorat în Ştiinţe Militare şi Informaţii, cu titlul Protecţia infrastructurilor cri­tice, susţinută în 2010, la Aca­demia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ (ANIMV) a SRI, despre care Centrul pen­tru Jurnalism de Investigaţii afirma, din 2015, că o treime e plagiată.

 

2. Volumul Schimbarea ma­na­ge­rială. Managementul schimbării, apărut la Editura ANIMV, în 2009, scris în coautorat cu Gheorghe Toma, Ştefan Teodoru, unul, fost prorector al ANIMV, celălalt, fost rector, şi Se­ve­rin Lungu, doctor în Ştiinţe Militare şi In­formaţii, care l-a avut coordonator de doc­to­rat pe Gheorghe Toma. Acuzaţia de plagiat pen­tru această carte a fost făcută, în vara acestui an, de România liberă, care susţine că 220 din cele 368 de pagini sunt copiate.

 

3. Volumul Securitatea economică în era transformărilor globale, Editura RAO, 2013, pe care l-am analizat zilele acestea, prezintă pro­bleme de citare academică în formă con­tinuată: preluare de paragrafe întregi fără ghi­limele, lipsa, în notele de subsol şi în bi­blio­gra­fie, a paginii din care citează sau la care tri­mite, citarea, în notă de sub­sol, a unui autor care apa­re menţionat în volumul din care citează sau copiază fără ghilimele, indicarea, în note de subsol, a numelui unui au­tor, cu menţiunea „Op. cit.“, deşi autorul respectiv nu mai fusese citat anterior. Deci, in­dicii de plagiat. Cum e un vo­lum apărut în 2013, anul în ca­re Mihai Tudose a obţinut prin concurs, la ANIMV, gradul didactic de con­ferenţiar universitar, cum o carte de au­tor – publicată între concursul pentru lector şi cel pentru conferenţiar – era condiţie obl­i­ga­torie şi cum acesta era singurul volum pu­blicat în acest interval de timp, este, deci, po­sibil să fi fost pe lista lucrărilor din dosarul de concurs; lucrări analizate de o comisie con­du­să de Gheorghe Toma, cel cu care d-l Tudose scosese, în 2009, o carte – plagiată. Aceasta ar fi o explicaţie pentru refuzul conducerii ANIMV de a-mi comunica lista lucrărilor şti­in­ţifice din dosarul de concurs şi punctajul acordat fiecăreia, pe motiv că nu sunt in­for­mații publice.

 

Deci, asupra a mai mult de jumătate din ope­ra lui Mihai Tudose planează acuzaţii de pla­giat. Din cele cinci volume menţionate în CV-ul său – listă ce include şi teza de doctorat pu­blicată – trei sunt cu probleme. Adică, pla­gia­tul nu este un accident în cazul d-lui Tudose.

 

În plus, un detaliu semnificativ, toate, iată, au legătură cu ANIMV, care i-a publicat cărţi şi l-a făcut doctor, lector, iar mai apoi con­ferenţiar. Iar acum îi oferă protecție, refuzând să dea un verdict oficial în cazul tezei sale de doctorat şi informaţii dintr-un dosar de con­curs, care ar trebui să fie publice.

 

De altfel, plagiatul nu e un accident nici la ANIMV. Instituţia a intrat în atenţia opiniei pu­blice acum doi ani, odată cu şirul de plagiate din “lotul Oprea“, devoalate în presă, plagiate comise în lucrări de doctorat susţinute la aceas­tă instituţie. Demascarea unui plagiat nu implică doar un om, mai ales când acesta are o funcție importantă în stat, ci o rețea din spatele plagiatorului, extinsă și pe ori­zon­tal, și pe vertical, puternică și influentă; s-a văzut din reacţia instituţiei, a Sistemului.

 

Aşa se face că singura măsură luată după de­voalarea acestor plagiate a fost retragerea, de că­tre CNATDCU, a titlului de doctor lui Gabriel Oprea – şi plagiator, şi coordonator de teze de doctorat plagiate. Unii dintre cei acuzaţi de plagiat – printre ei, şi actualul premier Mi­hai Tudose – au făcut, însă, cereri de re­nun­ţare la titlul de doctor, chiar dacă, legal, nu pu­teau renunţa la el. Sistemul ne-a râs în nas şi i-a protejat. Astfel, în 10 martie 2016, ANIMV trimitea Ministerului Educaţiei cererile lui Radu Stroe, Daniel Moldoveanu, Romeo Raicu, Mihai Stănişoară, Bogdan Licu, Lore­da­na Popescu (Neagu), Mihai Tudose, Neculai Onţanu şi Loredana Diaconescu (Radu), ma­jo­ri­tatea coordonați de Gabriel Oprea. Iar pen­tru acest lucru, invoca prevederile unei or­do­nanțe neaplicabile: OUG 94/2014, de mo­di­ficare a Legii Educaţiei 1/2011, pentru care nici procedura de renunțare la titlul de doc­tor, nici cea privind anularea actului ad­mi­nistrativ constatator al titlului științific nu fu­seseră aprobate prin ordin de ministru.

 

În vara aceluiaşi an, Sistemul îi râdea în nas şi ministrului Educaţiei, Mircea Dumitru. În iulie 2016, acesta solicitase public ANIMV să aleagă între a cere CNATDCU retragerea ti­tlu­rilor de doctor pentru cei nouă sau a-şi asu­ma aceste lucrări ca fiind corecte din punct de vedere al standardelor academice. Acade­mia SRI a ignorat acest apel public.

 

Am solicitat şi eu instituției, în urmă cu câ­teva luni, să comunice măsurile luate în cazul celor nouă. Pentru a-și justifica lipsa vreu­neia, ANIMV a continuat să invoce prevederile OUG 94/2014. Nu doar inaplicabilă, ci, între timp, din octombrie 2016, declarată şi ne­constituţională. Aspecte care nu au contat; ni­ciuna dintre teze nu a intrat în analiza Co­misiei de Etică a ANIMV. Pur şi simplu, pentru că Sistemul nu vrea; ceea ce, iată, e un „ar­gument“ suficient.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22