Ce urmează: dictatură, război și un nou lider pentru Europa?

Anul acesta au fost cei mai mulți politicieni din istoria de aproape 50 de ani a Forumului de la Da­vos, între care 70 de șefi de state sau de gu­ver­ne, din totalul de 3.000 de participanți veniți din 134 de țări. România nu pare interesată nici să-și dez­vol­te conexiunile, nici să ur­mă­reas­că în­cotro merge lumea, dar absența ei din cercurile mari e deja o tradiție, la fel cum tăcerea ei la Bruxelles e o obiș­nuință.

Sabina Fati 30.01.2018

De același autor

 

Emmanuel Macron a fost vedeta Davo­su­lui. Președintele francez a anunțat în engleza lui exersată printre bancheri că „France is back“. Altfel spus, Pa­risul vrea o nouă ordine internațională, în care să-i fie recunoscute puterea, influența, capacitatea de a furniza idei noi. Emmanuel Macron are ambiția să fie ceea ce au fost la vremea lor John F. Kennedy sau Tony Blair și chiar mai mult. Primit și aplaudat la forumul eco­nomic internațional de la Davos ca o vedetă rock, președintele francez s-a definit iarăși ca un internaționalist ca­re înțelege lumea altfel decât o fac li­de­rii obișnuiți. Macron crede că e nevoie de „un nou contract mondial“, „de un nou cadru global“, bazat pe un nou „multilateralism“. Liderul de la Élysée se grăbește astfel să prevestească fina­lul hegemoniei americane și începutul unui nou echilibru internațional.

 

Până atunci, însă, Macron se stră­du­ieș­te să seducă Europa, să devină con­du­că­torul ei neales, dar recunoscut: în dis­cursul său din cunoscuta stațiune elvețiană de ski a pus un diagnostic și a venit cu o soluție pentru viitorul UE. „Nu sunt naiv! Europa nu va fi nicio­da­tă suficient de ambițioasă în 27 de membri“, a declarat președintele fran­cez, de aceea trebuie schimbate lucru­rile „pentru a face din Europa o pu­te­re“, iar „cei care nu vor să meargă mai repede să nu-i poată opri pe cei am­biţioşi“.

 

Sunt vizate țările mai leneșe, România și Bulgaria, dar și cele reclacitrante, în special Polonia și Ungaria. Statele din fostul lagăr socialist nu țin pasul cu Eu­ropa Occidentală, dar nici toate statele din „zona măslinilor“ (Grecia, Portu­ga­lia, Spania) nu reușesc să se miște în rit­mul dorit de Macron și Merkel. În 2018, „trebuie să reproiectăm o stra­tegie pe 10 ani pentru UE“, a subliniat președintele francez, sugerând că Eu­ro­pa cu mai multe viteze ar putea reveni în actualitate, chiar pornind de la ceea ce Macron numea ADN-ul europenilor: „re­lația dintre libertate, dreptate, co­rec­ti­tudine și drepturile individuale“.

 

Președintele francez și George Soros l-au eclipsat la Davos pe cel mai așteptat par­ticipant la Forum, Donald Trump. Li­derul de la Casa Albă a fost aplaudat doar înainte de discursul său despre „Ame­rica pe primul loc“. La sfârșit, par­ticipanții au fost deza­măgiți de lipsa de viziu­ne a lui Trump la cea mai mare dezbatere de idei din lume. În schimb, miliardarul Geor­ge So­ros, cunoscut ca o Casandră a Forumului de la Da­vos, a fost bine primit. De data aceasta, a prezis „pierderea li­ber­tății de gândire“ a unei întregi generații, dependente de re­țelele sociale, ceea ce ar putea avea con­­secințe „de lungă durată“. George Soros a vorbit despre „o perspectivă și mai alarmantă“: „o alianță între sta­tele autoritare“, de pildă Rusia și Chi­na, și monopolurile IT „pline de date“, Facebook și Google, care „ar aduce laolaltă sisteme incipiente de supra­veghere corporatistă, la care se adau­gă un sistem de supraveghere dez­vol­tat și susținut deja de stat“. Urmează dictatura, fiindcă „puterea de a mo­de­la atenția oamenilor este concentrată în mâinile câtorva companii“. Miliar­darul socotește că „e necesar un efort real pentru a evalua și apăra ce­ea ce John Stuart Mill numea liber­ta­tea de gândire“. Soros cere scoaterea lu­mii virtuale de sub monopolurile Goo­gle și Facebook prin îngrădiri fi­nan­ciare și eventual prin controlul con­ținutului distribuit de acestea. El însuși este, însă, în același timp, acționar impor­tant la ambele companii.

 

Concluziile de la Davos arată că de­mo­cra­ția e în pericol, nu doar din cauza manipulărilor și dezinformărilor care se distribuie prin rețelele sociale, ci și din pricina „populismelor“ și a „egois­me­lor naționale“, după cum observa Angela Merkel. Emmanuel Macron a adău­gat că „abordările naționaliste sunt ineficace“ „în lupta cu migrația sau încălzirea globală“. Fostul șef al Pen­tagonului, Ashton Carter, a vorbit în mica stațiune din Alpii elvețieni des­pre „nevoia“ unui „plan militar îm­potriva Rusiei“, pe care NATO să-l ai­bă la îndemână în viitorul apropiat.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22