Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


111 CELE MAI FRUMOASE POEZII ALE GENERAŢIEI ’80
Magda Carneci - - - -
2016-03-15
Cultura
0

Iată un volum binevenit din seria 111 cele mai frumoase poezii a Editurii Ne­mira. Cosmin Ciotloș, tânăr și pro­mițător critic literar, cronicar până nu demult al României literare, nu și-a ascuns niciodată pasiunea pen­tru generația ’80, căreia i-a dedicat și o teză de doctorat. Cunoștințele lui în literatura acestei generații sunt remarcabile și e impresionant să constați tenacitatea și dăruirea cu care continuă să promoveze nu doar numele mai sonore, ci și pe cele mai puțin cunoscute, dar in­te­resante ale acestei promoții literare de excepție.

 

Ciotloș și-a construit antologia prin ra­portare empatică și critică la an­to­logia din 1993 a lui Alexandru Mu­și­na, față de care afișează multă liber­tate. Criteriile cu care și-a alcătuit antologia sunt strict personale, deci subiective, dar nu mai puțin inter­pe­lante: cei 28 de poeți selectaţi sunt unii celebri (Traian T. Coșovei, Florin Iaru, Ion Stratan, Mircea Cărtărescu, Mariana Marin etc.), iar alții aproape necunoscuți marelui public (Daniel Pișcu, Ion Monoran, Dinu Regman, Călin Angelescu, Aurel Dumitrașcu și alții); poemele alese nu sunt în­tot­deauna cele mai cunoscute sau mai tipice ale poeților în cauză; unele poe­me au subiecte grave, „ma­jo­re“, cele mai multe sunt poezie ju­căușă, paradoxală sau „cotidiană“. Dar ce le apropie, puse și citite îm­preu­nă, e o anume muzicalitate au­ro­rală, o franchețe și o „nouă sen­si­bi­litate“ din care s-au hrănit co­pi­os, dar în felul lor, poeții valurilor ul­te­rioare și până în prezent.

http://revista22.ro/files/news/manset/default/carte-recomandare.jpg

Ultimul poet antologat nu e un opt­ze­cist ci, surpriză, un șaizecist ca Mir­cea Ivănescu, prieten al mul­tora dintre cei selectați. Alt element pi­cant, fiecare poet antologat e in­tro­dus de câte o prezentare critico-ami­cală a unui alt literat optzecist. Fap­tul că antologia se termină cu o cro­nologie „în eșan­tioane“, cum o de­fi­nește chiar au­torul, este binevenit, chiar dacă din ea mai lipsesc unele informații.

 

All in all, Cosmin Ciotloș a reușit să pună la dispoziția publicului su­por­tul unei lecturi surprinzătoare și em­patice asupra poeziei optzeciste. A face dreptate acestei poezii înnoi­toare e un semn de maturitate cul­turală. Care depinde, vorba an­to­lo­gatorului, de devoțiunea tenace și tacită a cititorului entuziast de azi.

TAGS :
Comentarii
Total 0 comments.
Mai multe din Cultura
2187
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22