Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFCe crede PPE despre Administrația Donald Trump?
2017-05-03
0
Suplimentul de față e organizat pornind de la dorința de a clarifica în ce fel se po¬zi¬țio¬nează cea mai importantă fa¬mi¬lie politică eu¬ropeană - PPE - față de noua ad¬mi¬nis¬tra¬ție de la Washington. Am adresat, într-un prim moment, cinci întrebări mai mul¬tor membri ai familiei popularilor europeni, care lucrează în comisia de afaceri externe și de comerț internațional. Cum, la câteva zil¬e după ce au venit primele răspunsuri la anchetă, Donald Trump a de¬cis să atace instalațiile chimice din Siria, am adăugat o a șasea întrebare. Iată despre ce e vorba:

 

1. Pentru cine ați fi votat la ultimele alegeri din SUA, pen­tru Hillary Clinton sau pentru Donald Trump?

2. Ce legătură există între viziunea noului președinte în do­meniul politicii externe și tra­dițiile republicane din Ame­ri­ca?

3. Cum va influența Administrația Trump re­lațiile Europei cu partenerii săi?

4. Ce se va schimba în NATO sub noua ad­mi­nistrație de la Washington?

5. Cum vedeți relațiile dintre PPE și Ame­rica lui Donald Trump?

6. Cum analizați raidurile SUA în Siria, îm­potriva regimului Assad?

 

Au răspuns anchetei unsprezece deputați eu­ropeni din PPE: trei nemți - David McAllister, președintele comisiei de afaceri externe, Michael Gahler, coordonatorul PPE în sub­comisia de apărare și securitate, Andreas Schwab, co­or­donatorul PPE în comisia pentru piața internă și pro­tec­ția consumatorilor; o cro­a­tă, Dubravka Šuica, aflată în frun­­tea delegației sale din PPE; un slovac, Eduard Kukan, ca­re prezidează grupul de lucru pentru Bal­canii de Vest; un suedez, Lars Adak­tus­son, vicepreședinte al delegației PE pentru relația cu Af­ga­nistan; un spaniol, Francisco Millán Mon, membru în de­le­gația PE pen­tru relații cu SUA; un ma­ghiar, Györ­gy Schöpflin, ca­re e coordonatorul PPE în co­misia de afa­ceri cons­ti­tu­țio­na­le; un ceh, Jaromír Ště­tina, vice­pre­șe­din­te al comisiei pen­tru apărare și se­cu­ri­tate; și doi ro­mâni - Traian Un­gu­rea­nu și Cristian Preda, co­ordonatorul PPE în comisia de afaceri externe.

 

Su­plimentul conține un interviu cu Cristian Preda despre al­te teme de interes din Uni­u­nea Europeană.

TAGS :
Comentarii
Total 0 comments.
Mai multe Suplimente
942
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22