Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFComuniunea interortodoxă ca stare excepțională
2017-10-31
5
Fostul bloc sovietic s-a dizolvat, dar fostele Biserici Ortodoxe surori s-au regăsit, după două decenii, în tabere geopolitice distincte.

 

La 27 octombrie curent, Preafericitul Pă­rinte Daniel a organizat, la București, un eve­niment panortodox: și-a invitat omo­logii pentru a-l sărbători pe Sf. Dumitru, patronul spiritual al Capitalei, în con­tex­tul celebrării de către BOR a martirilor creș­tini din comunism și al marcării unui deceniu de la propria promovare la dem­nitatea patriarhală. Sigur că e o premieră și se cuvine să-i fixăm, pe cât posibil, sem­nificațiile. În primul rând, PF Daniel a dorit să închidă o dublă rană: cea a me­moriei martirice (căci sute de mii de creș­tini, clerici și mireni, au fost asasi­nați pentru credința lor în regimurile mar­xist-leniniste) și cea a parțialului eșec înregistrat, după decenii de pre­gă­tire, la recent încheiatul sinod panor­to­dox din Creta, care (prin boicotarea lui de către Biserica Ortodoxă Rusă și alte câteva) și-a pierdut tocmai proclamatul caracter „ecumenic“. Asistăm deci la o inițiativă complexă, concretizată printr-un eveniment fără precedent în România postcomunistă.

O acțiune care rein­ven­tează, la București, realitatea (tot mai estompată) a unei diplomații ecleziastice. Ambele mize contează enorm. Se știe că Bisericile Ortodoxe au fost aproape com­plet supuse voinței totalitare a regi­mu­rilor comuniste din fostul bloc estic. Ele au fost timp de multe decenii sfâșiate în­tre rezistență anticomunistă și adaptare obedientă la „imperativele“ ideologice ale unor dictaturi declarat ateiste. Și-au re­venit cu greu din această tragică os­ci­lație de supraviețuire. Aveau nevoie deo­potrivă de pocăință pentru cola­bo­rațio­nism (și asta a făcut, la noi, printr-o scri­soare pastorală, fostul Patriarh Teoctist), dar aveau nu mai puțin datoria morală de a-i pomeni pe creștinii (episcopi, cle­rici, monahi și mireni) care, prin eroi­s­mul lor spiritual, au evitat deopotrivă compromisul, apostazia sau dedublarea faustică. Adică pe mărturisitorii creștini ai unor vremuri de intensă prigoană. Asumarea acestui patrimoniu martiric a devenit, printr-o subtilă asociere tactică, numitorul comun al unității regăsite în­tre Bisericile Ortodoxe din aria fostului spațiu sovietic. Se înțelege că nu vorbim decât despre un prilej solemn de a rea­fir­ma această unitate văzută, într-un ca­dru geopolitic fracturat și traversat de ten­siuni.

 

Realitatea acestor fracturi a inspirat și per­cepția publică, fasonată mediatic, a eve­nimentului de săptămâna trecută. Căci fostul bloc sovietic s-a dizolvat, dar fostele Biserici Ortodoxe surori s-au re­găsit, după două decenii, în tabere geo­po­litice distincte sau, după recentele eve­nimente din Ucraina, chiar anta­go­ni­ce. În vreme ce BOR și BO Bulgară se află în NATO și UE, odată cu statele lor, BO Sârbă rămâne suspendată între cele do­uă lumi, BO Ucraineană e în plin elan ru­sofob (după ce fusese, ca și BO din Re­publica Moldova, divizată printr-o ne­fe­ri­cită suprapunere de jurisdicții), iar BO Ru­să e privită în toată lumea euro-ame­ricană ca instrument al Kremlinului, în ordinea unui neoimperialism panslav, an­tioccidental. Nici Patriarhia Ecumenică de Constantinopol nu „se simte“ prea bi­ne în noile circumstanțe dezvoltate în ța­ra tot mai musulmană care o găzduiește, pe malul Bosforului! Evident că toate aces­te împrejurări concrete nu au fost surmontate în virtutea unei singure întâlniri, precum cea de la București.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/foto-dosar-3--1439.jpg

Patriarhii Kiril şi Daniel în Palatul Patriarhiei (foto: Basilica.ro)

 

Ce s-a schimbat este însă faptul – deja do­vedit – că lumea ortodoxă contem­po­ra­nă se poate ralia pe terenul oarecum ne­u­tru al unei Biserici de tradiție bizantină și de cultură latină, cum este BOR, cu­nos­cută și pentru deschiderea ei față de dialogul cu alte confesiuni creștine (în­cepând cu puternica Biserică Romano-Ca­tolică). Asta, indiscutabil, crește im­pli­cit profilul României ca atare, indiferent cât de disonante – sau de maniheiste – vor (fi) fost comentariile de presă pe mar­ginea evenimentului. E la mintea ori­cui că toate divergențele canonice, dife­rențele de așezare geopolitică și înstrăi­narea reciprocă deja veche pot și trebuie cumva depășite, dar nu printr-o „inter­na­țională ortodoxă“ conservatoare și an­tieuropeană, cât printr-un dialog realist, cu o agendă la fel de realistă. Fiind au­to­cefale, toate Bisericile Ortodoxe vor con­tinua să lucreze la scară națională, ur­mând destinul popoarelor pe care le păs­toresc. Terenul e plin de oportunități și de pericole. Oportunitatea e aceea de a fortifica sentimentul unei realități spi­ri­tuale comune, pe marele trunchi al Im­periului Roman de Răsărit. Riscul e acela de a antrena respectivele Biserici în noul război rece dintre Occident și Federația Ru­să, supusă sancțiunilor economico-fi­nanciare și oarecum izolată. S-a creat acum o dinamică. Patriarhul Daniel - se­condat de Sf. Sinod al BOR - va avea de­si­gur responsabilitatea de a-i atribui o con­figurație care să evite deopotrivă bu­ta­foria, iluziile colective și capcanele de par­curs. O misiune deloc simplă, fără ur­mă de îndoială.

TAGS : bor biserica ortodoxa romana preafericitul daniel patriarhul daniel biserica ortodoxa rusa bucuresti romania nato ue bulgaria biserica romano catolica occident
Comentarii
BASCA 2017-11-02
Nu-s de ce dar infuzarea in societate a duhului de traire in armonie frateasca nu pleaca din usa bisericilor sau a manastirilor spre ulitele si casele romanilor,undeva e un blocaj.Acest lup in haina de oaie,dedulcit demult la cele lumesti nu poate aduce pacea spirituala si impacarea intre semeni ci poate doar nificarea geostrategica in Eurasia.
julius001 2017-11-01
..un articol "suav" ...fara multe calitati, fara multe reprosuri...
...poza de la mijlocul articolului face toate paralele...Kiril in actiune, punand niste ghilimele imaginare, cu un Daniel satisfacut, maestru de ceremonii...
Teolog 2017-10-31
Romania are vreo 10 facultati de teologie ortodoxa si nu produce nicio reflectie proprie in domeniu, ce sa mai vorbim de iradiere! Imprumuta tot de la rusi sau ii lasa tot pe ei sa isi impuna ideile nu numai in Basarabia ci peste tot!...cum pe vremuri "consuma" ce se producea la bulharii medievalis si apoi la grecii de sub sultan!...zero creativitate, originalitate, independenta reala de gandire si forta proprie si pe planul asta!
Tom 2017-10-31
Fara biserici cu bulb de ceapa si alte caracteristici rusesti la romani! Inclusiv in Basarabia! Avem stiluri arhitecturale proprii vechi sau putem inventa ceva propriu! e foarte important lucrul asta, ca prin imagini si simboluri se transmite ideologia slavica de vasalizare si asimilare!
Ion 2017-10-31
BOR nu face suficient pentru a promova un ortodoxism romanesc, o identitate proprie, antislavica, incepand de la arhitectura si imagine si pana la idei si politica bisericeasca. Nu e suficient de categorica in privinta promovarii unei ortodoxii proprii in Basarabia si Bucovina, cum ar dreptul istoric, dar si Serbia si Bulgaria, printre romanii de acolo, preferand aranjamente cu biserica rusa, capul plecat sabia nu-l taie. Dar nu e suficient de constienta de sine si de propria distinctivitate nici intern, unde construieste biserici in stiluri arhitecturale postbizantine care amintesc de arhiepiscopia bulgara din Ohrida mai degraba decqt de arhitectura lui Petru Musat si Stefan cel Mare etc ideologia sa sociala frizeaza adesea ideile bisericii ruse, dupa cum sfintii si sihastrii rusi beneficiaza de un fel de cult in randul clericilor minori si credinciosilor, asa cum o demonstreaza puzderia de tiparituri ieftine de prin magazinele bisericilor cu carti agresiv antioocidentale scrise preoti si calugari rusi, pe scurt BOR nu reuseste sa se transforme intr-un pol de atractie sigur pe el, cu simboluri, idei si politici proprii distincte, ci e ca trestia care se pleaca sub vanturi cand sufla vantul dinstre est, mimand si imitand mai degraba decat conducand, lasandu-se influentata mai degraba decat influentand ea mintea oamenilor, societatea, chiar politica internationala
Total 5 comments.
Recomandari
5587
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22