Bucurestiul Cultural, nr. 112 - Proiecte sociale şi educaţionale pentru cetăţeni

Fara Autor | 13.03.2012

Pe aceeași temă

„Seniorii“ se antrenează la „şcoala bunicilor“ şi joacă bridge

Ieşirea din viaţa activă reprezintă, pentru multe dintre persoanele de vârsta a treia, intrarea într-un con de umbră, tot mai densă. |n condiţiile vieţii moderne şi mai ales în perioade de criză, seniorii fac parte dintr-un segment defavorizat al populaţiei, iar problemele economice ale familiilor tinere, stresul, emigraţia şi somajul le-au accentuat şi lor marginalizarea. „Clubul Seniorilor“ din sectorul 2, înfiinţat la 18 aprilie 2008, este însă o dovadă că există soluţii pentru a le însenina existenţa şi a le oferi oportunităţi de socializare.
Dintre toate cluburile înfiinţate de primarul Neculai Onţanu pe raza sectorului 2, „Clubul Seniorilor“ pare unul privilegiat. El este amplasat în superbul cadru natural al Parcului Plumbuita, pe malul lacului Plumbuita, care face parte din salba de lacuri a râului Colentina. Pe lac a fost construită o fântână arteziană modernă şi în apropiere se află două obiective arhitecturale istorice importante ale Bucureştiului: Mănăstirea Plumbuita şi Palatul Ghika Tei. Generosul spaţiu este utilizat şi pentru relaxarea şi agrementul persoanelor de vârsta a III-a din sectorul 2, pentru a le facilita acestora revenirea în viaţa socială şi culturală activă.

„Clubul Seniorilor“ a reuşit să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale, la informarea şi consilierea persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 2. Proiectul urmăreşte, pe de o parte, implicarea seniorilor în activitatea de gestionare şi administrare eficientă a treburilor publice ale sectorului şi, pe de altă parte, diversifică oferta de servicii şi programe pentru pensionari.

Clubul are un colectiv de organizare a activităţilor format din rândul membrilor clubului, fiind structurat pe următoarele domenii: cultură şi artă (domnul Giurea Dumitru, care este şi îndrumătorul Cenaclului Cultural-Ştiinţific „Ion Ghica“), ştiinţă (domnul Oprescu Florea), educaţie, sport, turism (doamna Rădulescu Valeria), social (doamna Naum Viorica), urbanism (doamna Zamfir Ioana) şi mediu (doamna Gheordunescu Doina Veronica). Colectivul de organizare este condus de preşedintele clubului, domnul academician Viorel Mărgineanu, un renumit pictor.

Activităţile desfăşurate de membrii clubului sunt diverse şi vizează domenii de activitate ce includ socializarea şi recreerea: consiliere psihologică, relaţională, juridică şi activităţi de comunicare; sesiuni de dezbateri pe diferite teme prestabilite; crearea unei biblioteci cu lucrări oferite de către membrii clubului, programul „Un mentor pentru fiecare“, care constă în instruirea cultural-artistică a elevilor talentaţi care frecventează centrele de zi pentru copii şi a tinerilor cu potenţial artistic de către membrii – artişti sau cadre didactice pensionare –
în spaţii special amenajate; activităţi sportive (gimnastică); seri cultural-artistice susţinute de către tinerii artişti ai sectorului 2 care au beneficiat de suportul instructiv-educativ al mentorilor; consultarea şi discutarea presei şi a subiectelor de larg interes; vernisaje şi expoziţii cu lucrări ale artiştilor membri ai clubului; jocuri de societate – şah, table, cărţi, rummy, bridge etc.; petrecerea zilelor onomastice ale membrilor clubului; activităţi propuse de membrii clubului (consultarea în problemele de interes civic şi de schimbare a mentalităţilor comunităţii); participarea la excursiile organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 la obiective turistice, culturale şi de agrement din capitală şi din ţară; conferinţe pe teme medicale; „Şcoala bunicilor“ – program de training psihologic pentru bunici privind creşterea şi educarea nepoţilor; cenaclu literar-artistic; activitate în domeniul informaticii.

Locuitorii Sectorului 2 interesaţi să se înscrie în acest club sunt aşteptaţi de luni până vineri, între orele 8.00–20.00.
 

 

Complexul pentru activităţi civice şi socio-educative „Sfântul Pantelimon“

Avanpremieră

Din dorinţa de a răspunde tuturor categoriilor sociale din sectorul 2 cu un spaţiu pus la dispoziţie în care să se poată desfăşura diverse şi multimple programe, în Sos. Pantelimon nr. 301, sector 2, Bucureşti, se va deschide în luna aprilie 2012 un Complex cultural destinat activităţilor culturale, educative şi civice.

Pe lângă promovarea valorilor româ­neşti şi europene, stimularea participării active în comunitate a cetăţenilor, educarea tineretului sectorului 2 în sensul cunoaşterii şi respectării valorilor naţionale şi europene, Centrul va avea în vedere sporirea abilităţilor intelectuale a copiilor din familii social vulnerabile, eliminarea riscului ca aceşti copii să fie supuşi marginalizării şi stereotipurilor.

Clădirea în care se vor desfăşura activităţile Centrului, o construcţie nouă, va avea laboratoare de informatică, de fonetică, săli de relaxare şi jocuri de societate, laboratoare de limbi străine, centre de zi de tip after-school, săli de fizioterapie, kinetoterapie şi de dans.

Centrul va avea în vedere şi informarea în legătură cu oportunităţile de voluntariat în comunitatea locală, inclusiv prin intermediul Serviciului European de Voluntariat. |n acest sens, Programul Tineret în Acţiune (CVCN) oferă tinerilor între 16-30 ani posibilitatea de a desfăşura stagii internaţionale de voluntariat pe perioade de la 2 săptămâni la 1 an, atât ca organizaţie de trimitere, cât şi de găzduire.
Tot în cadrul Centrului se vor ţine cursuri de calculatoare şi programare, inclusiv realizarea de aplicaţii didactice, navigare pe Internet, consultarea presei online, exersarea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursurilor de informatică, comunicare cu rudele din străinătate prin intermediul noilor tehnologii (Internet).

Biblioteca virtuală metropolitană va oferi o colecţie de cărţi, reviste, ziare, dicţionare şi enciclopedii ce pot fi consultate electronic, prin Internet. Aceste activităţi se adresează atât copiilor din centrul de zi al complexului sau din cartierul Pantelimon, cât şi persoanelor vârstnice, membri ai clubului. Va exista în cadrul centrului şi un Club al Profesorilor, destinat atât profesorilor activi, precum şi cadrelor didactice aflate la pensie. Activităţile propuse a se desfăşura aici sunt: activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, activităţi extracurriculare, lansări de carte, organizarea de expoziţii de artă cu lucrări create de profesori, organizarea de expoziţii tematice (ştiinţifice), conferinţe şi prezentări tematice etc. Clubul Profesorilor va avea ca pandant Clubul Şcolarului, o soluţie inteligentă pentru petrecerea timpului liber al copiilor între 6 şi 14 ani.

 

Programul after-school, sprijin substanţial pentru părinţi

Programul derulat de Primăria Sectorului 2 se desfăşoară în 19 şcoli şi dă o şansă esenţială copiilor ai căror părinţi nu au posibilitatea să stea alături de ei. |n acest mod, pot să găsească la şcoală varianta uşoară şi sigură de a-i pregăti şi de a locui într-un spaţiu special destinat micuţilor, după orele de curs. „Sistemul after-school urmăreşte pregătirea copilului pentru viaţă şi, nu în ultimul rând, pentru şcoală“ – subliniază iniţiatorul acestui program în sectorul 2, primarul Neculai Onţanu.

Evaluarea fiecărui copil se face prin observaţie directă şi indirectă, în mod permanent. Periodic, se evaluează progresele pe care le fac toţi copiii atât din punct de vedere al achiziţiilor intelectuale, al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de sine, cât şi al încrederii în forţele proprii.

Pe parcursul şederii la after-school, elevii sunt implicaţi în activităţi recreative, îşi fac temele sau citesc, asigurându-li-se şi o gustare, în funcţie de programul ales.

Mai mult decât atât, sălile sunt dotate cu mobilier modern, material didactic bogat, folositor în diversele tipuri de activităţi, care corespund standardelor internaţionale, asigurând un climat primitor şi deschis, prin organizarea unui mediu educaţional cât mai eficient şi stimulativ.
Prin asigurarea de servicii de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, proiectul va contribui la prevenirea abandonului şcolar.

 

„Şcoala Părinţilor“ şi-a deschis porţile în sectorul 2

Primul proiect din Capitală care va asigura asistenţă de specialitate nu doar elevilor, ci şi părinţilor, intitulat generic „Şcoala Părinţilor“, şi-a deschis porţile la începutul lunii februarie, la Şcoala nr. 64 „Ferdinand“ din sectorul 2 .

„Inaugurăm astăzi un centru-pilot dedicat formării şi instruirii elevilor, dar – aici e noutatea! – un centru-pilot dedicat în egală măsură instruirii părinţilor. Ideea creării Centrului de Resurse pentru Elevi şi Părinţi porneşte de la o realitate îngrijorătoare şi o necesitate stringentă. Realitatea îngrijorătoare e cea pe care o cunoaşteţi cu toţii: falia dintre generaţii, în noua eră tehnologică şi în era unei noi culturi a muncii, s-a adâncit. Părinţii şi copiii – în răstimpul din ce în ce mai scurt pe care îl petrec împreună – au tot mai puţine subiecte comune.

Elevii se adâncesc în lumea fascinantă, dar, uneori, foarte periculoasă a Internetului, se rup de realitatea familiei de la cea mai fragedă vârstă, nu mai comunică. Cei şapte ani de acasă, sacrosancţi în educaţia unui om, devin cei 7 ani de Internet, cu bunele, dar, mai ales, cu relele, cu capcanele lui. Părinţii, după o zi de muncă, după un job sau chiar două, nu mai au energia şi răbdarea de a dialoga cu tinerii. Sunt mulţumiţi că îi găsesc cuminţi, pe Internet. Numai că, nesupravegheat de adulţi, Internetul e uneori un maidan, iar anturajele virtuale pot fi dintre cele mai nocive. Ne-am decis să le deschidem şi părinţilor apetitul pentru acest hobby, măcar cât să fie în măsură să-şi îndrume copiii prin hăţişul lumii virtuale, aşa cum încearcă să-i îndrume în lumea reală.

Aceasta este o faţetă a problemei. O altă faţetă este că auzim tot mai des despre tineri scăpaţi din mână – cum se spune –, despre tineri care fac fel de fel de lucruri reprobabile. De obicei, mass-media dau vina pe şcoală. Eu vă spun că nu e vina exclusivă a şcolii, ci e o vină împărţită cu familia. De unde începe alterarea învăţământului? Eu cred că şi din slaba sau chiar inexistenţa, uneori, a legăturii părinţilor cu şcoala.

Ca să prevenim toate acestea şi multe altele, inaugurăm astăzi un spaţiu al comunicării şi al cunoaşterii: Centrul de Resurse pentru Părinţi şi Elevi. Ca să le fac plăcere celor tineri şi ca să glumim puţin, aş spune că e un Mall intelectual. Un loc în care încap şi divertismentul, relaxarea, dar şi învăţarea de plăcere. Părinţi învăţând cot la cot cu copiii – iată o imagine pe care eu aş dori-o multiplicată.
De ce am încurajat cu entuziasm această iniţiativă? Am spus întotdeauna că investiţia cea mai profitabilă a unei comunităţi este în tineri. Am spus întotdeauna că tinerii sunt inteligenţi, inventivi, talentaţi. Pentru neîmplinirile lor, adulţii au a-şi face reproşuri. Dar ca să nu ajungem să ne învinovăţim, să ne facem reproşuri, trebuie să prevenim.

Nimic nu se realizează prin constrângere. Acest centru-pilot oferă tinerilor deplină libertate şi un cadru ideal de manifestare. Centrul acesta îi aduce impreună – într-un cadru plăcut, informal – pe părinţi, pe elevi şi pe dascăli. Sunt convins că au ce învăţa unii de la ceilalţi. Părinte şi dascăl, la rândul meu, le doresc succes şi sunt încredinţat că ceea ce debutează astăzi ca o experienţă interesantă – foarte cool, dacă-mi pemiteţi – va fi în curând perfecţionat şi generalizat“, a spus, cu acest prilej, primarul Neculai Onţanu.

Obiectivele principale ale proiectului vizează atât iniţierea şi derularea unor activităţi de consiliere şi informare pentru părinţi, dar şi organizarea unor activităţi de timp liber pentru părinţi şi copii, care vor oferi oportunităţi de socializare la nivelul claselor de început din
învăţământul primar şi gimnazial. Nu sunt uitate nici proiectele şi programele de voluntariat care să educe copiii de mici în spirit cetăţenesc.

Centru de Resurse pentru Părinţi şi Elevi desfăşoară, în incinta şcolii, simpozioane care îi familiarizează pe părinţi cu legislaţia de familie, cu drepturile şi obligaţiile lor şi le oferă sugestii pentru ca să-şi organizeze cât mai eficient timpul liber împreună cu copiii. Tot aici, prin discuţii şi prelegeri, părinţii sunt ajutaţi să înţeleagă noul concept de clasă pregătitoare şi modul cum se vor desfăşura examenele naţionale.

Copiii nu sunt uitaţi în această Şcoală a Părinţilor. Profitând de asistenţa acestora, ei îşi vor expune talentul la dans, activităţi sportive, piese de teatru, lansări de carte, jocuri didactice etc. Filme, origami, colaje, expoziţii de pictură, programe de voluntariat pentru bunici şi de dezvoltare personală pentru elevi dau copiilor posibilitatea să-şi descopere propria creativitate şi să-şi formeze însuşirile cetăţeneşti. O noutate sunt programele „Team building familial“ – menit să consilieze formarea echipei, „Job’s week – O săptămână, o meserie“ – care oferă informaţii privind diversele cariere la care visează cei mici, ori clasicul Festival al tinerelor talente.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22