Bucurestiul Cultural, nr. 113 - Centrul „Sfântul Pantelimon“ Complex de educaţie, socializare şi recreere

Fara Autor | 24.04.2012

Pe aceeași temă

Cel mai mare şi mai modern centru multifuncţional, cu grădini interioare şi cu clădiri destinate locuitorilor sectorului 2 din Capitală, a fost inaugurat de primarul Neculai Onţanu, marţi, 10 aprilie, a.c. pe Şoseaua Pantelimon numărul 301 (vis-à-vis de Spitalul de Urgenţă „Sfântul Pantelimon“), în prezenţa unui public numeros.

Complexul, care se întinde pe o suprafaţă de teren de 14.000 de m.p., îşi desfăşoară activitatea într-un imobil preluat de la Ministerul Sănătăţii, în care a funcţionat Institutul Naţional de Expertiză şi Recuperarea Capacităţii de Muncă. Costurile de reabilitare a acestor imobile şi dotarea cu aparatură medicală necesară au fost de 2,9 mil. lei.

În discursul său, primarul Neculai Onţanu a declarat, printre altele:

„Sunt onorat să participăm împreună la inaugurarea Complexului pentru Activităţi Recreative şi Educaţie «Sfântul Pantelimon».    
Astăzi deschidem porţile acestui complex şi îl dăruim comunităţii locale, îmbogăţind astfel oferta de programe culturale, de educaţie, sănătate şi de petrecere a timpului liber pentru locuitorii sectorului nostru.

Clădirile în care a funcţionat, în condiţii greu de imaginat, Institutul Naţional de Expertiză şi Recuperare a Capacităţii de Muncă le-am preluat acum doi ani de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Erau în prag de prăbuşire şi expertizele tehnice pe care le-am făcut ne-au arătat că ele nu mai puteau fi nici măcar consolidate. De aceea, le-am refăcut, cu configuraţia arhitecturii lor iniţiale.

Complexul este destinat tuturor persoanelor din comunitatea locală a sectorului 2 care doresc să îşi petreacă timpul liber într-un mod cât mai util şi plăcut, iar principalul scop este acela de a oferi un spaţiu de educaţie, sănătate, socializare, artistic, de recreere şi agrement.
Prin componenta sa educativă, complexul oferă tinerilor, şi nu numai, o serie de activităţi în vederea sporirii abilităţilor intelectuale, însuşirii de deprinderi şi cunoştinţe în diferite domenii. Membrii complexului, copii şi adulţi, au posibilitatea de a participa gratuit la cursuri de limbi străine în două spaţii: de fonetică, într-o sală, şi de informatică, în trei săli, toate situate în corpul C al imobilului.

Elevii pot beneficia, în cadrul centrului de zi tip after-school, organizat în trei săli, aflate de asemenea, în corpul C, de servicii educaţionale specializate, de petrecerea timpului liber într-un cadru securizat, de dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor prin participarea la ateliere de lucru şi creaţie, precum şi la o serie de activităţi extraşcolare.

Complexul oferă gratuit, sub îndrumarea unor cadre specializate şi cu ajutorul unor echipamente de ultimă generaţie, servicii de fizioterapie şi kinetoterapie, în două săli, aflate în corpul C, în vederea recuperării, îmbunătăţirii şi menţinerii mobilităţii pierdute în urma unor afecţiuni de diferite etiologii, reducerii până la dispariţie a durerilor patologice musculare şi articulare, îmbunătăţirii forţei şi tonicităţii musculare.

De asemenea, sala de dans, aflată în corpul C, precum şi sălile de fitness şi aerobic, situate în corpul D al imobilului, dotate cu echipamentele necesare, oferă şi acestea posibilitatea de a efectua gratuit activitate fizică sportivă, cu efecte benefice asupra condiţiei fizice şi a sănătăţii.

În sălile «Dan Grigore», «Vasile Gorduz», «Mircea Vulcănescu», «Marin Sorescu» şi «Lucian Pintilie», situate în corpul D, funcţionează Clubul Şcolarului, o soluţie inteligentă pentru petrecerea timpului liber al elevilor, dedicat tuturor copiilor dornici de afirmare, talentaţi şi pasionaţi de o anumită disciplină, care pot alege dintr-o diversitate de cercuri tehnico-ştiinţifice, sportive şi artistice.

Complexul oferă, de asemenea, un cadru propice pentru promovarea valorilor cultural-artistice, prin organizarea de expoziţii de artă, serate muzicale, lansări de carte, de filme, sesiuni literare – poezie, proză, teatru –, colocvii şi seminarii ştiinţifice de interes.

În cadrul Complexului pentru Activităţi Recreative şi Educaţie «Sfântul Pantelimon» va funcţiona Centrul de Voluntariat al Sectorului 2, un centru-resursă în domeniul voluntariatului pentru comunitatea locală, a cărui misiune este aceea de a-i implica pe cetăţeni în rezolvarea problemelor locale, oferindu-şi timpul, cunoştinţele, abilităţile, energia, talentele sau experienţa pentru o comunitate solidară.

Socializarea şi petrecerea timpului liber, precum şi menţinerea contactelor interpersonale prin organizarea de întâlniri cu teme specifice diverselor categorii profesionale vor face obiectul principal al activităţilor organizate de către Clubul Profesorilor «George Călinescu», Asociaţia pentru Promovarea Personalului Didactic şi Asociaţia Administratorilor de Imobile din Sectorul 2, entităţi care îşi vor avea sediul în incinta Complexului pentru Activităţi Recreative şi Educaţie «Sfântul Pantelimon», în corpul D.

În corpul C al Complexului pentru Activităţi Recreative şi Educaţie «Sfântul Pantelimon» sunt repartizare spaţii şi pentru clubul consacrat membrilor Uniunii Artiştilor Plastici.

Iniţiativa Primăriei Sectorului 2 de a înfiinţa acest complex a pornit din dorinţa de a răspunde nevoilor comunităţii locale, înscriindu-se în acelaşi timp în tendinţele Uniunii Europene de a impune standarde de calitate înalte în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de educaţie, sănătate, cultural-artistice, de socializare şi recreere.

România şi românii au dobândit, după anul 1989, mult doritele libertăţi. Credem că de toate aceste libertăţi nu vom putea beneficia şi nu ne vom putea bucura de ele dacă acestea, libertăţile, nu vor fi acompaniate de proiecte inteligente de educaţie. Or, Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educaţie «Sfântul Pantelimon» are ca obiectiv esenţial tocmai acest lucru.

A fost un efort important. Lucrările au început în toamna anului trecut şi acum, iată, îl punem şi pe acesta, la dispoziţia tuturor cetăţenilor sectorului 2.

Îl inaugurăm astăzi pe acesta, pentru că mai avem trei asemenea cluburi: Jean Louis Calderon, Clubul Înţelepţilor, Clubul Seniorilor şi va urma în curând clubul din strada Ţepeş Vodă.

Aş dori să le mulţumesc colegilor mei – doamna director general Isabela Hurjui, distinsei doamne critic de artă Ruxandra Garofeanu, domnului director general Cristian Lemnaru, cât şi, în mod special, binefăcătorilor noştri, care s-au întrecut prin investiţii majore, muncă şi imaginaţie, în realizarea acestui lăcaş de educaţie, sănătate şi cultură.“

Prezent la festivitatea de inaugurare, alături de un număr mare de invitaţi, acad. Eugen Simion a apreciat proiectul derulat de autoritatea locală, arătând că primarul Neculai Onţanu este un om „al faptelor, nu doar al vorbelor“. „Un primar nu trebuie judecat după ideologia lui sau partidul din care face parte, îl judeci după ceea ce a făcut şi face pentru oameni. Un bun primar este cel ce ascultă la oameni“, a spus Eugen Simion.

La rândul său, inspectorul şcolar adjunct Mihaela Ciho a arătat că noul complex va juca un rol important în proiectele educaţionale, mai ales că el cuprinde aproape 50 de săli, în care se vor organiza diverse cursuri şi ateliere destinate şcolarilor. „Clubul şcolar răspunde întrebării «Ce facem cu timpul liber al elevilor?». Noi vom oferi modalităţi de implicare în activităţile extraşcolare prin acest proiect, pe care ne angajăm să-l sprijinim“, a spus doamna Ciho.

Complexul oferă sub îndrumarea unor cadre specializate servicii de fizioterapie şi kinetoterapie, are săli de fitness, aerobic, dans şi va găzdui expoziţii de artă, filme, lansări de carte.

Dar ce activităţi se vor desfăşura în cadrul Centrului „Sfântul Pantelimon“?

Personalul din cadrul Biroului Recepţie îndrumă fiecare vizitator şi oferă informaţii cu privire la activităţile curente şi periodice derulate.
Aici, în acest complex, se află şi Centrul de Voluntariat al Sectorului 2, a cărui misiune este de a spori implicarea cetăţenilor, oferindu-şi timpul, cunoştinţele, abilităţile, energia, talentele sau experienţa în rezolvarea problemelor comunităţii locale.
 

Cursuri de informatică şi limbi străine

Prin susţinerea cursurilor de informatică, la care au acces locuitorii sectorului 2, sunt oferite metode alternative de petrecere a timpului liber, precum şi cultivarea interesului pentru pregătirea lor prin activităţi extra-curriculare. În cadrul sălii de informatică există cursuri de calculatoare şi programare, inclusiv realizarea de aplicaţii didactice, dar şi navigare liberă pe Internet, pentru exersarea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursurilor de informatică ori consultarea presei online. Familiile rămase în ţară pot comunica astfel cu rudele din străinătate prin intermediul noilor tehnologii, iar biblioteca virtuală metropolitană oferă o colecţie de cărţi, reviste, ziare, dicţionare şi enciclopedii ce pot fi consultate electronic prin Internet. Aceste activităţi se adresează atât copiilor din centrul de zi al complexului sau din cartierul Pantelimon, cât şi persoanelor membre ale clubului.

Tot în cadrul centrului funcţionează Laboratorul fonetic, cu o capacitate de 30 de cursanţi, destinat învăţării limbilor străine într-o manieră modernă şi interactivă. Sistemul permite monitorizarea şi controlul activităţilor din sala de curs şi asimilarea informaţiilor şi a pronunţiei cuvintelor mult mai uşor decât prin orice altă metodă tradiţională de învăţare.

Aici se vor putea iniţia şi perfecţiona în studiul limbilor străine copiii clubului de zi din cadrul complexului, copiii din cartierul Pantelimon, cât şi persoanele vârstnice, membri ai clubului. Cursurile se vor desfăşura pe categorii de vârstă şi grade de cunoaştere a limbii străine predate.

Laboratorul de limbi străine vine în sprijinul copiilor din centrul de zi al complexului sau din cartierul Pantelimon şi membrilor clubului, doritori să înveţe limbi străine – engleza, germana, chineza etc.
 

After-school, fizioterapie, dans, fitness, aerobic

Centrul de zi de tip after-school este gândit pentru a-i sprijini pe elevii care se adaptează mai greu cerinţelor educaţionale şi n-au nici un sprijin din partea părinţilor sau acesta este insuficient. El va asigura 5 zile pe săptămână asistenţă în pregătirea temelor de acasă ale copiilor, întâlniri periodice cu familia şi profesorii acestora, activităţi educaţionale, dar şi activităţi de recreere, jocuri, video, excursii, expoziţii, concerte, competiţii etc., care pot dezvolta abilităţile copiilor. Din cele trei săli ale centrului de zi, două vor fi utilizate preponderent pentru activităţi didactice şi pedagogice, iar a treia, activităţilor cu caracter ludic şi recreativ.

Există în Complexul „Sfântul Pantelimon“ şi o sală de fizioterapie, destinată recuperării medicale a persoanelor vârstnice membri ai clubului. Ea va putea deservi simultan patru beneficiari, fiind dotată cu combine electroterapie (aparat curenţi diadinamici, aparat curenţi joasă frecvenţă – impulsuri, aparat curenţi interferenţiali, aparat terapie cu ultrasunete, aparat laserterapie), aparat unde scurte, aparat microunde, aparat drenaj limfatic, aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop, cântar pentru persoane cu taliometru, comprese cu gel pentru terapie cald/rece de diferite dimensiuni, pachete cald/rece cu argilă etc.

Va funcţiona în paralel şi sala de kinetoterapie, care urmăreşte restabilirea aliniamentului normal al corpului, refacerea forţei musculare, redobândirea amplitudinii de mişcare, recuperarea coordonării, controlului şi echilibrului, corectarea deficitului respirator, redobândirea capacităţii de efort, formarea capacităţii de relaxare etc.

Noutatea este sala de dans, prin intermediul căreia cei ce o frecventează îşi vor îmbunătăţi sănătatea în multe feluri, prevenind bolile de inimă şi tensiunea ridicată, pot să-şi dezvolte forţa şi flexibilitatea, pot slăbi, dacă e cazul, îşi pot îmbunătăţi capacităţile de comunicare şi exersa creierul. Şi, nu în ultimul rând, se pot distra.

Sala de fitness va fi dotată cu aparatura necesară de întreţinere şi recuperare, respectiv biciclete medicinale, spaliere, steppere, precum şi alte aparate de fitness. Iar alături de ea va funcţiona şi o sală pentru aerobic, care se adresează celor care doresc să-şi îmbunătăţească condiţia fizică.
 

Clubul Profesorilor. Clubul Şcolarilor

În Clubul Profesorilor, profesorii activi, precum şi cadrele didactice aflate la pensie vor putea desfaşura diverse activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, activităţi extracurriculare, lansări de carte şi vernisaje, conferinţe şi prezentări tematice etc.

În paralel, funcţionează şi Clubul Şcolarului, deschis tuturor copiilor dornici de afirmare, pasionaţi şi talentaţi.

Clubul Şcolarului va fi organizat în cinci săli multifuncţionale, care vor avea atât rolul de spaţii expoziţionale, cât şi rol de atelier. Astfel, aici vor funcţiona ateliere de pictură, sculptură, artă teatrală, lucru manual, meşteşuguri artistice tradiţionale, dar şi electronică şi modelism, unde fiecare membru va avea posibilitatea de a învăţa ceva nou. Vor fi organizate serii pe grupe de vârstă şi nivel de abilitate, în acord cu programul şcolar, astfel încât ţoţi şcolarii din cartierul Pantelimon să aibă posibilitatea de a participa la aceste activităţi.

Tot în Centrul „Sfântul Pantelimon“ se află instalat acum sediul Asociaţiei Administratorilor de Imobile din Sectorul 2. Astfel, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari vor avea posibilitatea să se informeze despre modificările legislative, asupra modului cum pot veni în sprijinul locatarilor şi cum poate administraţia locală să-i ajute. Vor putea să lucreze împreună pentru propuneri noi de completarea şi îmbunătăţirea legislaţiei de specialitate, pentru activitatea specifică acestei meserii.

Primăria Sectorului 2 mai deţine în administrarea sa alte trei cluburi (Clubul Înţelepţilor, Clubul Seniorilor şi Jean Louis Calderon), de mai mică anvergură, şi urmează să mai deschidă în curând un altul pe str. Ţepeş Vodă.


* * *
Str. J.L. Calderon nr. 39, sector 2 Bucureşti
Telefon: 021/315.66.70
e-mail: clubcalderon@yahoo.com
Clubul este destinat tuturor persoanelor din comunitatea locală a sectorului 2 care doresc să îşi petreacă timpul liber într-un mod cât mai util şi plăcut.

Activităţi
– programe de terapie prin mişcare, dans, ore de gimnastică;
– sărbătorirea evenimentelor deosebite din viaţa acestora, într-o atmosferă plăcută, familială;
– consiliere juridică, psihologică sau relaţională, după caz;
– evenimente mondene, lansări de carte şi vernisaje, conferinţe şi prezentări tematice;
– vizionarea unor spectacole şi piese de teatru;
–    vizitarea obiectivelor culturale şi istorice.


Clubul de Zi „Ţepeş Vodă“

Str. Ţepeş Vodă nr. 7, sector 2 Bucureşti
Telefon: 021/252.07.00
e-mail:clubtepesvoda@yahoo.com
Clubul este destinat pensionarilor din sectorul 2.

Activităţi
– programe de terapie prin mişcare, dans, ore de gimnastică;
– sărbătorirea evenimentelor deosebite din viaţa acestora, într-o atmosferă plăcută, familială;
– consiliere juridică, psihologică sau relaţională, după caz;
– evenimente mondene, lansări de carte şi vernisaje, conferinţe şi prezentări tematice;
– vizionarea unor spectacole şi piese de teatru;
–    vizitarea obiectivelor culturale şi istorice.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22