Bucurestiul Cultural, nr. 114 - Cetăţenii Sectorului 2 fac parte din familia mea

Neculai Ontanu | 29.05.2012

Pe aceeași temă

Este la al treilea mandat şi este pregătit pentru cel de-al patrulea. A început să rezolve problemele cetăţenilor din Sectorul 2 încă din prima zi de când a ocupat funcţia de primar. Cu seriozitate şi ambiţie, a vrut să transforme Sectorul 2 într-un loc civilizat, cu multe spaţii de recreere, zone verzi, lucru pe care l-a şi reuşit, Sectorul 2 fiind pe primul loc în topul Capitalei. Este vorba despre Neculai Onţanu, edilul care a promis şi a făcut.

 

Aţi câştigat trei alegeri locale şi vă pre­gă­tiţi pentru al patrulea mandat. Cum aţi câş­tigat încrederea oamenilor?

Cred că orice lider care se respectă tre­bu­ie să dovedească, în fiecare zi, că a me­ritat să primească votul oamenilor. O dată la patru ani, oamenii îşi dau votul pentru un primar, iar cel care câştigă tre­buie ca, a doua zi, să se ocupe de pro­iectele care ţin de viaţa fiecărui cetăţean în parte. Eu cred că am făcut acest lu­cru.

Dar ce vă spun oamenii pe care-i întâlniţi pe stradă, la piaţă, prin parcuri? Sunteţi un primar care nu ezită să le vorbească ce­tă­ţenilor.

După alegeri, de fiecare dată, am sim­ţit din partea oamenilor acea încredere că speranţa pe care ei şi-au pus-o în mine se va concretiza în următorii patru ani. Anii au trecut, acum sunt, din nou, în faţa unui examen pe care-l dau în faţa cetăţenilor Sectorului 2 şi nu mi-e tea­mă. Ştiu ce aşteptări au, ştiu ce pro­ble­me au, am încercat să le rezolv în mare parte. Am stat de vorbă cu tineri, pen­sionari, oameni de cultură, mun­ci­tori, cadre medicale, profesori. Mi-au spus că ar fi dispuşi să-mi acorde, din nou, încrederea pentru încă un mandat. Asta este cel mai important lucru pentru mine, pentru că oamenii valorizează ceea ce am realizat şi până la urmă spun „Da’“ pentru un om care a făcut multe pentru ei.

Care vă este cel mai drag proiect? Ştiu că aţi pus în practică multe, dar unul vă este la suflet.

Sunt mai multe şi aş putea să le pun pe primul loc pe fiecare dintre ele. În pri­mul rând, programul de reabilitare ter­mică a blocurilor, pentru faptul că aduce o reducere substanţială a cheltuielilor. Oamenii plătesc taxe şi impozite, iar noi, ca primari, avem datoria să întoar­cem către ei aceste sume. Facturile la în­­tre­ţinere au venit, în această iarnă, cu 40% mai mici pentru cei care locuiesc în blo­curi reabilitate termic. Au fost şi une­le cazuri în care reducerea a fost şi de 50%, în funcţie de structura blocului. O spun cu mândrie, Sectorul 2 este lider pe ţară, prezentându-se cu un număr re­cord de aproape 1.500 de blocuri înscrise în Programul Naţional de Reabilitare Ter­mică a Imobilelor. Pot să afirm că, la ora actuală, în Sectorul 2 sunt 137 de blo­curi reabilitate termic, 131 de imobile se află în stadii foarte avansate de exe­cu­ţie, 245 de blocuri sunt contractate pentru execuţia lucrărilor ce au demarat în luna aprilie a acestui an şi se vor fi­na­li­za, eşalonat, în 2012 şi 2013, iar 598 de blocuri se află în faza de proiectare, ur­mând ca execuţia lor să demareze în 2013. Vreau să mai adaug faptul că alte 349 de blocuri se află în evidenţă şi ve­ri­fi­care a documentelor depuse de aso­cia­ţiile de proprietari, iar pentru alte 18 blo­curi s-au prezentat expertize tehnice cu concluzii care condiţionează efec­tua­rea lucrărilor de reabilitare termică de efec­tuarea unor lucrări de consolidare. La aceste blocuri, vom reface expertizele teh­nice.

Sunteţi foarte ataşat de acest proiect.

Da, recunosc însă că mai am şi altele la care ţin mult. Proiectul de Conservare şi Dezvoltare a zonelor verzi pot să spun că-l am la inimă. Normele europene pre­văd ca fiecare locuitor să aibă 26 de metri pătraţi de spaţiu verde. În Bu­cu­reşti, aceasta este o problemă care s-a acutizat după 1990, când, în urma unor re­trocedări, multe spaţii verzi au dis­pă­rut. Noi am găsit soluţii, astfel încât ce­tă­ţenii Sectorului 2 să nu sufere din acest motiv. Am înfiinţat cinci parcuri: Ro­dica, Pantelimon, Mărcuţa, Ion Crean­­gă şi Râul Colentina, în Baicului. Este un program important legat de confortul şi viaţa oamenilor. Ei au nevoie de zone verzi pentru a respira aer curat.

Sunteţi cel mai verde sector.

Avem 21,8 metri pătraţi de spaţiu ver­de pe cap de locuitor şi ocupăm primul loc. Avem 29 de parcuri mari, reabi­li­ta­te, în care părinţii, bunicii se duc la re­la­xare sau îşi însoţesc nepoţii, copiii la locurile de joacă. În 2011, Sectorul 2 a primit din partea Ministerului Mediului titlul de „Capitala verde a României“.

Infrastructura şcolară este un alt proiect căruia i-am acordat foarte multă aten­ţie. Avem cele mai multe şcoli din Bucureşti, avem 50.000 de elevi, 6.000 de cadre didactice. Anul trecut, la Baca­lau­reat, Sectorul 2 s-a situat pe primul loc, cu cele mai bune rezultate. Într-un top al primelor unităţi de învăţământ, şase au fost din Sectorul 2. Este o avere intelectuală pe care o avem şi cu care ne mândrim. 26% din bugetul Primăriei Sectorului 2 este alocat pentru capitolul învăţământ, pentru dotări, condiţii de studiu, care sunt la nivel european. Sti­mu­lăm creativitatea, organizăm con­cur­suri, îi premiem pe cei care au rezultate excepţionale printr-un eveniment numit „Gala Olimpicilor“. Avem un alt concurs care se numeşte „Primăvara şcolilor“, unde premiem unităţile de învăţământ şi elevii cu calculatoare, tabere interac­ti­ve, laboratoare de informatică.

Aţi vorbit cu elevii? Cum vă percep ei ca pri­mar?

În primul rând, am fost foarte sur­prins să constat că, oriunde m-am dus, în orice şcoală din Sectorul 2, am fost re­cu­noscut de elevi. Ei spun: „uite-l pe Domn’ primar“.

Ştiu că aţi obţinut şi multe fonduri eu­ro­pe­ne pentru a moderniza unele unităţi de
în­­­văţământ.

La Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu“ a început un proiect de modernizare, e vor­ba de 40 de milioane de lei, şi la „C.A. Rosetti“ este în derulare o investiţie de acest gen, alte două sunt în aşteptare. Acum pregătim un inventar a tot ceea ce este necesar pentru grupele pregă­ti­toa­re, clasa zero.

Aici e o problemă mai delicată, sunteţi pregătiţi?

Da, este o problemă mai delicată, nu­mă­rul celor care vor urma cursurile cla­sei pregătitoare s-a aflat abia acum. Tre­buie să le oferim tot confortul. Cei care vin în clasa zero nu pot învăţa în băncile existente acum în şcoli, ne vom ocupa să achiziţionăm mobilier special pentru ei.

Spaţii aveţi?

Da, sunt suficiente. Avem şi din par­tea dascălilor o reacţie pozitivă la pro­iec­te­le noastre.

Când aţi ajuns primar al Sectorului 2, aţi promis că veţi rezolva problema străzilor fără apă şi canalizare, fără asfalt. Aţi de­ma­rat multe proiecte legate de infrastructură. Sunteţi mulţumit de ce aţi făcut până acum?

Aş putea spune că sunt mulţumit. În acest an încheiem programul de extin­de­re a reţelei de apă şi canal în tot sec­to­rul. Aveam în sector zone inundabile, cum a fost Ostrov, cartierul Andronache. Acum nu mai poate fi vorba de aşa ceva.

Am reabilitat mai bine de 485 de străzi, am reparat 433, am refăcut alei din ansambluri de locuinţe într-o supra­fa­ţă mai mare de 221.000 de mp. Am făcut 16 staţii de pompare pentru a ri­di­ca, în reţelele mari, toate apele reziduale şi deşeurile. Sectorul este acum la cheie. Şi spun asta referindu-mă la toate as­pec­tele. Aş vrea să dau un exemplu. Într-o pe­rioadă în care nu s-a construit nimic, fiind una de criză, Sectorul 2 a fost o ex­cep­ţie. Anul trecut, am dat în folosinţă noua Piaţă Obor, cu 200 de locuri de parcare în subteran şi 300 împrejurul complexului comercial. Şi asta nu e tot. În curând, vom da în folosinţă o altă par­care de 300 de locuri, în zona Obor, pen­tru a asigura posibilitatea celor care vin în cea mai ieftină piaţă din Capitală să aibă unde să-şi parcheze maşina.

Ce s-a întâmplat cu pasajul care trebuia construit în Doamna Ghica? Ştiu că, încă din 2007, aţi făcut demersuri pentru a de­ma­ra această lucrare foarte importantă pen­tru locuitorii Sectorului 2.

Înainte de a vorbi de pasajul de la Doamna Ghica, vreau să mai spun că, pe bani europeni, am construit şi dat în fo­losinţă Pasajul Pipera-Tunari, în co­la­bo­rare cu Primăria Voluntari, o inves­ti­ţie foarte importantă pentru Capitală. Revenind la pasajul de la Doamna Ghi­ca, noi am făcut documentaţia de ur­ba­nism, primarul general de atunci, Adriean Videanu, mi-a spus că ar avea bani să-l facă mai repede. S-a ajuns până la nivelul de execuţie. Asta se în­­tâm­pla în 2008. Cum s-a schimbat pri­ma­rul general, s-a oprit şi lucrarea. Se ajunsese la licitaţie, dacă nu mă înşel chiar a avut loc, lucrarea fiind adju­de­ca­tă.

Veţi relua discuţiile cu Primăria Capitalei pentru realizarea acestui proiect?

Vom relua negocierile cu Primăria Ca­pitalei, fiindcă este un proiect important care trebuie făcut, şi nu văd pe cineva din conducerea oraşului să se opună unui asemenea proiect. Va fi început, cu siguranţă, anul acesta sau anul viitor, are un termen scurt, un an, un an şi ju­mătate. Proiectul este făcut.

În celelalte sectoare sunt încă probleme cu numărul redus de locuri în grădiniţe. La dumneavoastră lucrurile stau destul de bine. Aveţi, din câte ştiu, mai multe locuri decât cereri. Cum aţi reuşit?

Într-un an şi jumătate am construit 18 grădiniţe, cu 2.450 de locuri. Nu s-a mai făcut aşa ceva de 50 de ani. Ne-am apu­cat la timp de treabă şi ne-a ieşit. Acum putem să rezolvăm orice cerere ve­nită din partea cetăţenilor Sectorului 2.

Referitor la locurile de parcare, multă lume este nemulţumită de faptul că n-are unde să-şi parcheze maşina. Aveţi în plan să construiţi parcări noi?

Este o problemă a întregului oraş. Am ame­najat, în ultimii patru ani, 10.000 de locuri de parcare. Avem un program mare şi pentru viitor. V-am spus că vom construi parcări noi în zona Obor, dar mai avem încă şase amplasamente. Le-am prezentat asociaţiilor de proprie­tari, pentru că sunt amplasate în inte­rio­rul unor ansambluri de locuinţe. Pentru cinci am primit acordul.

Telegondola, cea care trebuia să facă le­gă­tura între cartierul Pantelimon şi Parcul Herăstrău, a fost un proiect controversat. În ce stadiu mai e?

Este un proiect foarte mare al oraşului şi nu neapărat al Sectorului 2. Acesta pre­supune amenajarea complexă a râu­lui Colentina. Practic, vorbim despre un mijloc de transport alternativ, cu tele­gon­dola. Fiind un proiect atât de mare, a stârnit multe reacţii, controverse. Am făcut o licitaţie publică, însă a avut un singur câştigător, aşa cum spune legea. Din acel moment, arhitecţi, ingineri de la companiile care au pierdut licitaţia au început să critice acest proiect. Acum lu­crăm la realizarea Planului Urbanistic Zonal. Am luat 23 de avize de la o sumedenie de instituţii. Primăria Capi­ta­lei ne-a cerut avize de la toate insti­tu­ţiile existente în România. Şi le-am luat. Am rămas la ultimul aviz, la Ministerul Culturii, la Comisia de Monumente Is­to­ri­ce. Unii arhitecţi din comisie au spus că din cabinele telegondolei, de sus, se vede mizeria din teren, de jos. Noi le-am spus că este un traseu mare, de 13 km, care leagă cartierul Pantelimon de Par­cul Herăstrău. Dacă sunt probleme pe acest traseu al râului Colentina, atunci trebuie să punem mâna să le rezolvăm. Acum, ce facem? Renunţăm la telegon­do­lă pentru că o zonă a râului Colentina nu este amenajată?

Veţi continua să vă luptaţi pentru a pune în practică acest proiect?

Dacă nu-l voi face eu, cu siguranţă că-l va face cineva.

Le-aţi pus gând rău infractorilor şi aţi mon­tat în cartiere şi intersecţii camere video. Efectul a fost cel aşteptat?

E un proiect care ţine de siguranţa ce­tă­ţenilor. Trebuie spus că primarii, prin Legea 215, au responsabilităţi şi în acest do­meniu. Am vrut, complementar cu ce face Poliţia naţională, să asigurăm cetă­ţe­nilor din Sectorul 2 noi mijloace de pre­ve­nire şi combatere a infracţionalităţii. Avem mai multe programe. Două pro­iec­te au fost puse, deja, în aplicare în car­tie­rele Baicului şi Creangă, au fost am­plasate sisteme video de prevenire a infracţionalităţii şi creşterea siguranţei sociale. Aceste două proiecte le-am rea­li­zat prin atragerea de fonduri europene. Am mai finalizat un al treilea proiect, prin care monitorizăm video toate ma­ri­le artere de circulaţie din sector. Al pa­tru­lea program, pentru care am aprobat indicatorii tehnico-economici în Consiliul Local, vizează monitorizarea întregului sector. Important este să avem mai pu­ţi­ne infracţiuni, mai puţine maşini furate, mai puţine case sparte, mai puţini oa­meni tâlhăriţi. Dintr-o evaluare făcută recent, s-a evidenţiat faptul că, în doi ani, infracţionalitatea a scăzut mai mult de 50% în Sectorul 2.

Oamenii se simt mai în siguranţă acum. Aţi primit reacţii de la ei?

Da, am primit foarte multe reacţii din partea lor. Ne cer să montăm camere video pe strada lor, în zone cum ar fi Pe­tri­cani, Steaua Roşie. Efectul este pozi­tiv. Am extins proiectul şi la şcoli. Din septembrie, accesul în şcoli se va face doar pe bază de card. Nu va mai putea in­tra oricine în şcoală. Asigurăm secu­ritatea elevilor, a cadrelor didactice. Este un proiect în premieră.

Sunt mulţi tineri, la început de drum, care n-au unde să locuiască. Ce soluţii aveţi pentru ei?

În Sectorul 2, avem 2.665 de solicitări pentru locuinţe sociale. În maximum două luni, vom începe construcţia a 1.401 de apartamente în strada Dimitrie Pompei, nr. 2-4, pe un teren pe care l-am primit de la Ministerul Apărării Na­ţionale, şi vom face aceste locuinţe îm­­preună cu ANL. Primele unităţi locative vor fi gata în primăvara anului viitor. Astfel, vom rezolva o mare problemă a tinerilor din sector.

Bucureştiul s-a dezvoltat haotic, sunt pu­ţi­ne zone de promenadă. Aveţi de gând să transformaţi un spaţiu din Sectorul 2 într-unul turistic, pietonal?

De câţiva ani, analizăm cu arhitecţii pri­măriei amenajarea unei zone de pro­me­nadă. E mai complicat, pentru că Sec­torul 2 este cel mai urbanizat sector, are cea mai mare densitate de locuitori pe kilometru pătrat. O variantă ar fi zona Co­lentina-Mănăstirea Plumbuita, cu Pa­la­tul Ghica Tei. O altă variantă este zona Mănăstirii Mărcuţa, cea mai veche din Bucureşti. La Mărcuţa vom reabilita o clădire în care marele nostru poet, Mihai Eminescu, a stat câteva zile, îna­in­te de a locui tot în Sectorul 2, pe stra­da Plantelor. Discutam zilele trecute cu domnul academician Eugen Simion şi, cu sprijinul dumnealui, vom realiza un pro­iect important care să cuprindă Mă­năs­tirea Mărcuţa, casa în care a stat Mihai Eminescu şi acel complex de edu­ca­ţie „Sfântul Pantelimon“ pe care l-am dat, recent, în folosinţă. Aceasta poate de­veni o zonă-simbol al Sectorului 2.

Am observat că în fiecare cartier aveţi un club, un loc unde se adună oameni de toa­te categoriile sociale, tineri, bătrâni, iubi­tori de cultură, care au pasiuni, actori, ar­tişti plastici. Cum a început acest proiect?

Eu am văzut acest lucru în Malta. Acolo nu conta administraţia, ci acele clu­buri unde se întâmplau toate lu­cru­ri­le, toate dezbaterile, întâlnirile, proiec­te­le. În acele spaţii, oamenii îşi petreceau in­clusiv timpul liber.

V-a plăcut ideea?

Sunt foarte mulţi oameni care ies la pensie, oameni activi, energici. Ce fac ei când se trezesc dimineaţa şi n-au unde să plece? Este îngrozitor, le afectează psi­hicul. Şi aşa am început să construim aceste cluburi, care au o activitate ex­tra­or­dinară, la care vin foarte mulţi oa­meni. Avem Clubul din strada Jean Louis Calderon, unde vine toată elita cen­trului. Este foarte frumos. Sunt foar­te multe evenimente care se desfăşoară în acel spaţiu, lansări de cărţi, galerii de artă, aniversări. De asemenea, avem, lân­gă Parcul Plumbuita, Clubul Senio­ri­lor, iar pe şoseaua Basarabiei, Clubul Înţeleptilor şi pe Şoseaua Pantelimon am inaugurat un complex pentru edu­ca­ţie şi activităţi recreative. Are 14.400 de mp, grădini interioare, săli de fitness, aerobic, kinetoterapie, after-school, la­bo­ra­toare fonetice. Este ca o bijuterie a sec­to­rului, parcă nu este în Bucureşti. Acolo uiţi de toate problemele. O să mai dăm drumul la un centru, în strada Ţepeş Vodă. Cu alte cuvinte, viaţa ce­tă­ţe­nilor Sectorului 2 se desfăşoară, în mare măsură, şi la aceste centre de re­creere.

Ce mesaj le transmiteţi locuitorilor Sec­to­ru­lui 2?

Sectorul 2, în 2000, era pe ultimul loc, împreună cu Sectorul 5. Din 2010, Sec­to­rul 2 este pe primul loc, împreună cu Sec­torul 1, şi nu o spun eu ca atare. O companie de audit care a analizat întreg Bucureştiul a arătat că Sectorul 2 este sectorul cu cea mai mare dezvoltare, cu riscurile investiţionale cele mai mici şi cu un potenţial de dezvoltare important. Am reuşit, cu echipa mea, cu oamenii sec­torului şi cu mediul economic, să adu­cem Sectorul 2 în fruntea topului. Acest lu­cru spune multe.

Oamenii ar trebui să se simtă mândri că stau în Sectorul 2.

În primul rând, eu sunt mândru de Sectorul 2. Mulţi oameni mi-au spus că sunt mândri că stau în Sectorul 2.

Vă reproşati ceva?

Sigur că putem, întotdeauna, să facem mai mult. Îmi reproşez că, poate, n-am reu­şit tot timpul să înving birocraţia. Pen­tru proiectele cu finanţare europeană au fost cazuri când am aşteptat şi doi ani şi jumătate să bat la uşile minis­te­relor de zece ori, ca să obţin ceea ce
mi-am propus.

Interviu cu NECULAI ONŢANU, primarul Sectorului 2, realizat de Bucureştiul Cultural

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22