22 PLUS, nr. 337: Amânarea descărcării de gestiune sancţionează conflictele de interese

Monica Macovei | 05.06.2012

Pe aceeași temă

În 10 mai, anul acesta, Monica Macovei, în calitate de raportor pentru agenţiile descentralizate ale Uniunii Europene, a pledat în faţa Parlamentului European pentru amânarea descărcării de gestiune pentru trei agenţii care aveau probleme legate de conflictul de interese. Argumentele prezentate de Monica Macovei au convins, astfel încât propunerea a întrunit majoritatea voturilor. Este prima decizie de genul acesta adoptată în PE.

Publicăm în continuare extrase din discursul Monicăi Macovei din 10 mai 2012 în Parlamentul European

Sunt raportor pentru agențiile des­cen­tra­lizate ale Uniunii Europene pentru anul 2010 şi pentru întreprinderile de par­te­neriat public-privat. Sunt supuse pro­ce­durii de descărcare de gestiune 24 de agen­ţii centralizate şi 7 întreprinderi de par­te­neriat public-privat. Pentru 3 agenţii, pro­pun amânarea descărcării de gestiune, în principal, din motive legate de conflicte de interese şi achiziţii publice.

Un semnal pentru statele membre

Câteva cuvinte despre importanţa con­flic­telor de interese. Conflictele între sarcinile publice şi interesele private ale celor aflaţi în funcţii publice au crescut prin căderea barierelor dintre sectoarele public şi pri­vat, prin parteneriatele publice-private, prin schimbul de personal între cele două sectoare. Aceasta a creat zone gri şi po­ten­ţiale conflicte de interese pentru cei aflaţi în funcţii publice. Conflictul de interese apare atunci când o persoană în funcţie publică trebuie să ia decizii care îi pot afec­ta interesele private.

Dacă nu sunt identificate şi gestionate co­rect, conflictele de interese pot distorsiona alocarea resurselor publice, politica de re­surse umane, pot duce la risipirea banilor publici şi la scăderea încrederii cetăţenilor în instituţiile europene publice. De aceea, conflictele de interese trebuie să fie ana­li­zate şi sancţionate în cursul procedurii de descărcare de gestiune. Este rolul nostru să ne uităm la conflicte de interese, atunci când verificăm şi decidem cu privire la descărcarea de gestiune a tuturor insti­tu­țiilor europene.

Recomand amânarea descărcării de ges­tiune pentru Autoritatea Europeană pen­tru Siguranţa Alimentelor. Este o agenţie implicată în autorizarea alimentelor şi bă­uturilor pe care le consumăm zilnic. Să­nă­tatea noastră depinde şi de deciziile aces­tei autorităţi. De aceea, conflictele de in­terese din această agenţie, în principal din consiliul director, din board, sunt în­gri­jo­rătoare. Sunt multe exemple care au fost şi făcute publice. O să dau doar unul foar­te recent: Diána Bánáti, care pe 8 mai, acum două zile, s-a alăturat unui institut finanţat de industria alimentară şi, la ce­rerea Autorităţii, şi-a dat demisia din func­ţia de director şi membru al boardului. Sunt şi alte cazuri în consiliul director al Autorităţii pentru Siguranţa Alimentelor, de exemplu, cum ar fi cele din grupurile de experţi. În plus, costurile întâlnirilor membrilor boardului în 2010 au fost de peste 6.000 de euro pe persoană pe în­tâlnire, cel mai mare cost dintre toate agenţiile.

Agenţia pentru Medicamente este a doua pentru care propun amânarea descărcării de gestiune. Şi aici sunt probleme de con­flicte de interese, iar această agenţie este extrem de importantă în procedura de apli­care, de aprobare, de autorizare a me­dicamentelor pe care le folosim, care intră pe piaţă. Agenţia a elaborat un plan pen­tru evitarea, pentru prevenirea conflic­telor de interese, dar ceea ce propun Par­lamentului este să vedem cum se aplică acest plan, pentru că aplicarea, im­ple­men­tarea este chestiunea-cheie. Dacă se va aplica corect, desigur că, în toamnă, de­cizia noastră poate fi alta.

O a treia agenţie este Agenţia pentru Me­diu, unde am constatat probleme de achi­ziţii publice, de cheltuirea banilor publici. De exemplu, o faţadă verde, care a durat numai cinci luni, a costat circa 300.000 de euro, a fost făcută fără licitaţie şi fără a face parte din planul de muncă şi de in­vestiţii al agenţiei. De asemenea, există şi alte chestiuni de achiziţii publice şi con­flicte de interese, chiar ale persoanei, ale directorului executiv al acestei agenţii.

Amânarea descărcării de gestiune nu este împotriva agenţiilor, ci, dimpotrivă, le sprijină să îşi rezolve, să rezolvăm îm­preună aceste probleme şi este un semnal puternic pentru statele membre şi Co­misie, pentru propunerile pe care le fac în boardurile acestor agenţii.

 

Amânarea nu este împotriva agenţiilor

Transparenţa şi gestionarea cores­pun­ză­toare a conflictelor de interese au devenit esenţiale atât pentru guverne, cât şi pentru cetăţenii noştri.

Conflictele de interese trebuie să fie un criteriu în procedura de descărcare de gestiune pentru toate instituţiile UE. Re­pet acest lucru în special pentru colegii noştri socialişti. Procedura de descărcare de gestiune reprezintă o bună ocazie de evaluare a conflictelor de interese, de­oa­rece, dacă nu sunt corect gestionate, con­flictele de interese pot distorsiona alo­ca­rea resurselor publice şi politicile de re­surse umane şi pot conduce la irosirea fon­durilor publice. Aşadar, da, acesta este ca­drul potrivit pentru o discuţie pe această temă.

Am profitat încă o dată de această ocazie pentru a face un apel la Consiliu, Comisie şi statele membre să revizuiască modul în care numesc membrii consiliilor de con­ducere ale agenţiilor şi directorii. M-am bucurat să îl aud astăzi pe comisarul Še­meta spunând că acest lucru va fi luat în considerare, iar politica va fi revizuită. Cred că amânarea va ajuta agenţiile să fi­nalizeze acest proces de eliminare a con­flictelor de interese sau cel puţin să in­troducă, în mod ireversibil, o politică struc­turată împotriva conflictelor de in­terese.

Nu voi răspunde criticilor personale din partea socialiştilor. Aş vrea doar să spun că nu am auzit niciun argument concret pentru care procedura de descărcare de gestiune pentru cele trei agenţii nu ar trebui să fie amânată. Din nou, aceasta nu are nimic de-a face cu activitatea agen­ţiilor. Acesta nu este un demers împotriva agenţiilor, ci mai degrabă are menirea să ajute agenţiile şi să crească încrederea oa­menilor în activitatea agenţiilor şi a Par­lamentului, astfel încât aceştia să vadă că luăm în serios procedura de descărcare de gestiune.

Noi nu doar punem nişte ştampile pe ra­poarte.

În fine, vă mulţumesc tuturor pentru aceas­tă dezbatere, inclusiv celor care mi-au criticat propunerile. Mă bucur că pro­ble­ma conflictelor de interese a făcut obiec­tul unei dezbateri atât de ample. Sunt sigură că dezbaterea va continua.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22