Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


O EXPOZIŢIE EXCEPŢIONALĂ: NOUL ROMANTISM NEGRU
Magda Carneci - - - -
2017-07-11
Cultura
0

Deschisă la Muzeul Național de Artă al României (MNAR) în perioada 11 mai – 27 august 2017, expoziția Noul romantism negru se constituie ca o explorare de înaltă calitate estetică a zonelor misterioase, enigmatice, din poe­ticile vizuale contemporane, prin in­ter­mediul lucrărilor (din mai multe ge­nuri) semnate de 34 de artiști pro­ve­nind din Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Norvegia, Olanda, România, Spania și SUA. O colaborare a MNAR cu Künstlerhaus Bethanien Berlin, făcută posibilă prin intermediul lui Goethe Institut din București, expoziția s-a deschis pentru prima dată la Bu­cu­rești, urmând să circule în mai multe orașe mari europene.

 

Ideea conducătoare care traversează ex­punerea celor peste 80 de lucrări es­te reluarea tematicii romantismului cla­sic, în versiunea sa „neagră“, retrăit și reinterpretat în manieră contem­po­ra­nă. Prin abordări vizuale situate între Dark-Wave-ul progresiv și Fins­ter­stra­tegie (strategii de reprezentare a te­ne­brosului și nereprezentabilului), teri­to­riile obscure ale ființei și existenței uma­ne - de obicei evitate, ascunse sau uitate - sunt aduse în prim-planul conștiinței în moduri extrem de su­ges­tive și inventive.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/foto-recomaasdasdsandare.jpg

Cum observă în catalogul expoziției Chris­topher Tannert – curatorul prin­ci­pal, alături de Miriam Barnitz și Robert Seidel –, picturile, fotografiile, obiec­te­le și creațiile video expuse acum tre­zesc în mod deliberat senzația de mis­ter prin felul în care combină reali­ta­tea cu suprarealitatea pentru a ex­pri­ma un climat de derută emoțională, ie­șire din obișnuințe, nesiguranță cog­ni­tivă. Temele abordate sunt legate ine­vitabil - deși nu evident - de aspectele „negre“ care iradiază din realitatea con­temporană, răsturnarea valorilor, insecuritatea socială și psihică, proli­fe­rarea răului, disoluția eului sau amenin­țarea războiului.

 

 

În ciuda titlului și tematicii sumbre, ex­po­ziția este un regal pentru privire și cu­get, prin diversitatea surprinzătoare a propunerilor vizuale, prin calitatea exi­gentă a selecției, prin trimiterile cul­turale/intertextuale rafinate. Învăluită în „hedonism tenebros“ și emanând ele­­ganță, pusă în scenă ingenios, acom­paniată de un catalog bi­ne făcut, ex­po­ziția iradiază finalmente un sentiment tonic, de încredere în ca­pacitatea artei de a se reinventa con­ti­nuu și în pu­tin­ța omului de „a se sal­va“ mereu prin luciditate. Și faptul că este deschisă prima dată la București, urmând a fi itinerată în Europa, ne dă speranță pentru capacitatea muzeelor româ­nești de a propune evenimente de ni­vel european. (Magda Cârneci)

 
TAGS : expozitie muzeul national romantism negru Goethe Institut magda carneci
Comentarii
Total 0 comments.
Mai multe din Cultura
1351
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22