Weber și Zegrean: Ce se întâmplă cu elevii care au 37,4 grade în ziua examenului?

Redactia | 25.05.2020

Ce fac elevii dacă în dimineața când au de susținut examenele vor avea, din varii motive, temperatura ceva mai ridicată decât limita de 37,3 grade impusă pentru a le fi permis accesul în școală?

Pe aceeași temă

„În legătură cu elevii este o problemă mai complicată, pentru că Bacalaureatul și Evaluarea Națională de anul acesta sunt total diferite decât bacalaureatele și examenele de până acum. Vor da examen numai din materia învățată în primul semestru și dacă nu vor fi lăsați să-și dea examenul anul acesta, la anul nu vor mai da în aceleași condiții examenele și e o mare problemă”, a declarat la Digi24 fostul președinte al Curții Constituționale. Augustin Zegrean.

„Ar trebui ca Ministerul Învățământului și în general cei care organizează astfel de examene să găsească soluții. Poate că o soluție ar fi ca cei care sunt depistați cu temperatură în ziua aceea să fie dirijați în alte săli decât cei fără temperatură, de exemplu, dar în niciun caz nu ar trebui înlăturați de la examene, pentru că există această problemă specială anul acesta. În plus, dacă ar da la toamnă examenul, când le-ar trece febra, ar fi o problemă cu repartizarea lor în licee, pentru că locurile s-ar ocupa în liceele bune, facultățile și-ar ocupa locurile, deci ar fi o mare problemă pentru ei. Vor trebui găsite soluții, pentru că dacă acei copii se duc până la școală înseamnă că sunt apți de a da examen”, a arătat Augustin Zegrean.

În urma instituirii stării de alertă, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au dat un ordin în care se spune că în unitățile de învățământ „nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius”.

În schimb, elevii care sunt diagnosticaţi cu COVID-19 pot susţine examenele de Bacalaureat sau Evaluare naţională cu măsuri de siguranţă, a explicat, la începutul lunii, la Digi24, ministrul educaţiei, Monica Anisie.

„Aceştia (n.r - copiii diagnosticaţi cu COVID-19) pot da examenul în condiţii de siguranţă, izolaţi, singuri în sala respectivă.

De fapt, şi până acum se putea da examenul de Bacalaureat sau Evaluare naţională cu măsuri de siguranţă, chiar şi în spital. Metodologia prevede şi acest lucru”, a spus Anisie.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că este îngrijorată mai degrabă în legătură cu consecințele acestei măsuri a termoscanării și a limitei impuse pentru temperatură, la recomandarea OMS, de 37,3 grade.

Ea a spus că o persoană poate avea febră din varii motive și a dat ca exemplu inclusiv situația elevilor, care, dacă au o temperatură de 37,4 grade în dimineața examenelor - poate de emoții, poate pentru că au învățat toată noaptea - nu vor mai fi primiți în concurs.

„Elevii aceia, dacă vor fi excluși, dacă nu vor fi primiți în sala de examen, strict pentru că au avut în dimineața aceea 37,4 grade, o fi normal? Adică, din punctul acesta de vedere, eu cred că trebuie să ne gândim un pic mai bine. Consecințele, mai ales, sunt cele care mă pun pe mine pe gânduri și-mi dau o stare nu neapărat de bine”, a arătat Renate Weber.

Weber spune că a primit „zeci de sesizări de la cetățeni, oameni politici și nu numai” privind măsurarea temperaturii la intrarea în spații închise unde există o aglomerare de oameni. Acestea sesizări sunt în studiu și Avocatul Poporului urmează să ia o decizie dacă să sesizeze Curtea Constituțională, a spus Renate Weber pentru Digi24.ro.


Ordinul Ministerului Educației

(sursa Hotnews.ro)

Art. 1. Prezentul ordin stabilește măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educației și Cercetării, unități/instituții de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea acestuia.

Art. 2. Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, astfel:

 • a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

 • b) să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C;

 • c) să fie asigurate dezinfectarea suprafețelor expuse și măsura distanțării fizice.

Art. 3. Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Sănătății stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților în unitățile și instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară, pentru finalizarea anului școlar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum și pentru pregătirea anului școlar următor. Prezentul ordin se aplică tuturor activităților specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice și în toate structurile aflate în subordonare sau coordonare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2.

Art. 4. În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care este necesară prezența fizică a elevilor/studenților pentru desfășurarea de activități de pregătire/examinare, se impune respectarea unor măsuri specifice de protejare a acestora și a întregului personal care participă la acest proces, conform prevederilor prezentului ordin.

II. Acțiuni și măsuri implementate la nivelul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București

Art. 5. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București transmit direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, cu cel puțin o săptămână înainte, perioada de desfășurare a activităților la care participă elevii în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și intervalul orar.

Art. 6. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București verifică respectarea de către unitățile/instituțiile de învățământ a normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea materialelor de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Art. 7. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București monitorizează organizarea și desfășurarea activităților din cadrul unităților de învățământ.

Art. 8. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București colaborează cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în vederea instituirii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor în unitățile/instituțiile de învățământ, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) realizat de către un medic sau asistent medical în fiecare unitate de învățământ, astfel:

 • a) direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București întocmesc listele nominale cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenței medicale, pentru fiecare unitate de învățământ, și le transmit inspectoratelor școlare, care le pun la dispoziția unităților de învățământ;

 • b) inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor comunica săptămânal direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București rapoartele de monitorizare privind asigurarea condițiilor igienico-sanitare în cadrul unităților de învățământ și respectarea normelor de către elevi și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic;

 • c) inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor primi, cu minimum 24 de ore înaintea fiecărei probe de examen/evaluare, următoarele informații privind elevii sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic, astfel:

 • – de la direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București lista cu persoanele internate în unitățile/instituțiile sanitare cu suspiciunea sau confirmate cu infecția cu SARS-CoV-2;

 • – de la autoritățile administrației publice locale lista cu persoanele aflate în izolare la domiciliu sau carantină instituționalizată.

Art. 9. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București vor raporta, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, situația privind desfășurarea activităților și respectarea prevederilor prezentului ordin în unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar.

III. Acțiuni și măsuri implementate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ

Art. 10. Conducerile unităților și instituțiilor de învățământ răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților de pregătire a elevilor/examenelor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 11. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: reprezentanții inspectoratului școlar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic, pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual.

Art. 12. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea instituției de învățământ superior ia deciziile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin cu respectarea principiului autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice.

Art. 13. Conducerile unităților de învățământ preuniversitar au următoarele obligații:

 • a) informează direcțiile de sănătate județene și a municipiului București despre depistarea unor cazuri suspecte de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unităților de învățământ și desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii permanente cu direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București;

 • b) transmit inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, autorităților administrației publice locale, respectiv direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București lista cu elevii și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile/instituțiile de învățământ care participă la desfășurarea examenelor.

Art. 14. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar vor elabora și vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a examenelor naționale, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității/instituției de învățământ, asigurându-se că:

 • a) la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;

 • b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie;

 • c) participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora;

 • d) pregătirea elevilor prevăzuți la lit. b) și c) se va realiza online sau prin asigurarea de resurse educaționale de către unitatea de învățământ;

 • e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;

 • f) elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;

 • g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);

 • h) se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire/ candidați;

 • i) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienicosanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;

 • j) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;

 • k) există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

 • l) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun;

 • m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului;

 • n) în perioada 2-12 iunie 2020, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu și 3 ore pentru elevii de gimnaziu;

 • o) în situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;

 • p) în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic;

 • q) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților de pregătire;

 • r) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ;

 • s) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu;

 • t) în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul;

 • u) pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea va/vor dirija candidatul direct către locul destinat;

 • v) pe tot parcursul derulării activităților/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

Art. 15. Unitățile de învățământ în colaborare cu autoritățile publice locale pot lua și alte măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfecție, lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranța elevilor pe traseul de la unitatea de învățământ la domiciliu și retur etc.).

Art. 16. Unitățile de învățământ special sau în care, pentru asigurarea egalității de șanse, sunt prezente și alte persoane (profesor de sprijin, interpret mimico-gestual etc.) vor lua măsuri pentru a nu se depăși numărul de maximum 10 persoane în sală.

Art. 17. Personalul didactic va supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.

IV. Acțiuni și măsuri implementate la nivelul instituțiilor de învățământ superior

Art. 18. Instituțiile de învățământ superior au obligația să asigure următoarele măsuri pentru studenții și personalul din cadrul acestora:

 • a) la intrarea în instituție a studenților și cadrelor didactice:

 • 1. asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare, și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați și examinatori;

 • 2. prestabilirea circuitului către/și din sala de examen;

 • 3. candidații și supraveghetorii vor fi protejați de mască facială;

 • 4. intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanță de 2 m; spațierile necesare se pot marca cu banda colorata în fața ușii;

 • 5. pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât sa se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul ce asigura supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;

 • b) asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen:

 • 1. asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanței ușii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați;

 • 2. aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;

 • 3. la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini;

 • 4. stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați de 2 m pe rânduri și între rânduri;

 • 5. pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

 • c) asigurarea condițiilor igienice a grupurilor sanitare:

 • 1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta instituției;

 • 2. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;

 • 3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;

 • 4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;

 • 5. asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).

Art. 19. Pentru a participa la admiterea în învățământul superior, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte:

 • 1. declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;

 • 2. adeverință medicală din care sa reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și, respectiv, de COVID-19, în limba română.

V. Dispoziții finale

Art. 20. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București asigură, acolo unde nu este personal medical încadrat, în colaborare cu autoritățile publice locale/județene, personalul medical desemnat să acorde asistența medicală, pentru fiecare unitate/instituție de învățământ din județ/municipiul București.

Art. 21. (1) Ministerul Educației și Cercetării, conducerile unităților/instituțiilor de învățământ și ale instituțiilor publice aflate în subordonarea/coordonarea acestuia răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor din prezentul ordin în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin reprezintă măsuri minimale ce trebuie să fie luate de entitățile prevăzute la art. 1 și pot fi completate prin dispoziții emise de conducerile acestora, în colaborare cu autoritățile publice locale, în funcție de specificul activității acestora.

(3) Nerespectarea de către conducerile unităților/instituțiilor de învățământ și a instituțiilor publice aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării a condițiilor igienico-sanitare menționate în prezentul ordin se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, și Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 16 mai 2020.


Colegiul Medicilor Suceava: Măsurile pentru organizarea examenelor naționale sunt deosebit de periculoase


Colegiul Medicilor Suceava atrage atenția asupra unora dintre aceste măsuri, o parte dintre ele în contradicție cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Referitor la reluarea cursurilor și organizarea examenelor naționale, Colegiul Medicilor Suceava își arată îngrijorarea, menționând că o parte dintre măsurile stabilite sunt deosebit de periculoase.

"Tunelele cu pulverizare asupra candidaților sunt, după cum menționa OMS, cu impact negativ fizic și psihologic. Dezinfectarea prin pulverizare a spațiilor interioare ale școlilor, de asemenea. Măsurile de dezinfecție în spațiile închise făcute prin pulverizare sunt nocive pentru sănătatea populației. Au apărut deja diferite patologii legate de piele, aparatul respirator, digestive, oculare, alergii și alte fenomene datorate concentrațiilor mari de dezinfectante ce se introduc în organism”, avertizează Colegiul Medicilor, reprezentat de dr. Sorin Hâncu, scrie Monitorul de Suceava.

Aceștia arată că pe parcursul a trei or elevii vor fi nevoiți să poarte mască într-o atmosferă poluată chimic și neaerisită corect, fapt care va duce la neoxigenarea corectă și creșterea concentrației de CO2 din sânge. Ca urmare, performanța intelectuală în cadrul examenului va fi diminuată substanțial. Căldura și emoțiile, purtarea mănușilor care vor crea disconfort la scris completează un tablou de nedorit pentru elevii în cauză.

"Rugăm factorii de decizie din sănătate și învățământ să ia atitudine și să reevalueze condițiile de desfășurare a acestor examene. Problema este deosebit de serioasă și ca atare cerem un răspuns cât mai rapid. Sunt multe lucruri pe care nu le-a știu nimeni și care au fost revelate în cursul experienței dramatice a pandemiei. De aceea hotărârile și măsurile trebuie să fie flexibile, în concordanță cu situația actuală”, menționează Colegiul Medicilor Suceava.

Colegilor Medicilor Suceava prezintă și o parte dintre avertizările OMS cu privire la măsurile de protecție prin dezinfectante împotriva Covid-19.

"Nu este în nici un caz recomandată pulverizarea de dezinfectanţi asupra persoanelor, acest lucru putând fi periculos fizic şi psihologic şi nereducând capacitatea unei persoane infectate de a propaga virusul prin picături sau contact”, arată OMS. De asemenea, în spaţiile interioare, OMS recomandă ca, în cazul în care trebuie aplicate substanţe dezinfectante, acest lucru să fie făcut cu o lavetă îmbibată cu soluţie.

OMS aminteşte că, deşi unele studii au arătat că noul coronavirus poate rezista zile întregi pe unele suprafeţe, aceste durate maxime nu sunt decât teoretice, fiind înregistrate în condiţii experimentale.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22