EPICUR ŞI EPICUREISMUL ANTIC

Magda Carneci | 23.08.2016

De curând a apărut, sub îngrijirea lui An­drei Cornea, volumul bilingv Epicur şi epicureismul antic. Viaţa şi opera lui Epicur, fragmente doxografice, in­ter­pre­tare, note. Publicată sub egida Centrului de Editare și Traducere „Traditio“ al Uni­versității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, cartea este coeditată cu Editura Hu­ma­nitas, Andrei Cornea semnând tradu­ce­rea din greacă şi latină, studiul intro­duc­tiv şi notele. Volumul este distribuit ex­clu­siv prin intermediul Editurii Humanitas.

Pe aceeași temă


Epicur şi epicureismul sunt subiecte aproa­pe ignorate în România, într-un moment când interesul pentru acest ma­re filosof al Antichităţii este remarcabil în Occident, dovadă numeroasele studii şi cărţi apărute în ultimele decenii. Cu­le­gerea Epicurea alcătuită de Adelina Piat­kovski în anii ’90, bazată pe reciclarea vechilor traduceri ale lui C. Balmuş din Diogenes Laertios, cap. X, este marcată de destule erori de traducere şi de in­ter­pretare şi este incompletă. Volumul de fa­ţă îşi propune să suplinească această lipsă, dar şi să contribuie sub raport ştiinţific la studiile epicureene în ge­ne­ral, prin unele dintre interpretările noi propuse.

 

Din cuprins: O in­tro­ducere în filozofia lui Epicur, Scrisoarea către Herodotos, Scri­soarea către Pythocles, Scrisoarea către Menoiceus, Maximele fundamentale, Gno­­mologium Vaticanum, Testamentul lui Epicur, Fragmente din cărțile pier­dute, Fragmente din scrisori, Sistemul fil­o­zo­fiei epicurene (Prolegomene, Ca­no­nica, Fizica, Etica), Viața lui Epicur.

 

Andrei Cornea (n. 1952, București) este li­cențiat în istoria şi teoria artei la Aca­de­mia de Arte Frumoase (1976), în filologie clasică la Universitatea din Bucureşti (1980) și doctor în filologie clasică la Uni­versitatea din Bucureşti (1994). A ac­ti­vat ca muzeograf la Muzeul Naţional de Artă (1976-1987), cercetător la Institutul de Istoria Artei (1987–1990), iar între 1990 şi 2006, la Institutul de Studii Ori­entale „Sergiu Al­-George“. În prezent, es­te profesor la Universitatea din Bu­cu­reşti. Printre volumele publicate se nu­mără Forme artistice şi mentalităţi cul­turale în epoca romano-bizantină (Me­ri­diane, http://revista22.ro/files/news/manset/default/carte-recomanasdsadsadsadarasde.jpg1988);  Turnirul kha­zar (Nemira, 1997; reed. Polirom, 2003); Cu­vintelnic fără frontiere (Polirom, 2002); De la Şcoala din Atena la Şcoala de la Păl­tiniş (Humanitas, 2004); Când So­cra­te nu are dreptate (Humanitas, 2000; trad. fr. Les Presses de l’Université La­val, Canada); O istorie a nefiinţei în fil­o­zo­fia greacă (Humanitas, 2010); Mi­ra­co­lul. Despre neverosimila făptură a li­ber­tă­ţii (Humanitas, 2014); Uimitoarea is­to­rie a lui Şabbatai Mesia (Humanitas, 2015), precum şi traduceri din Platon, Aristotel şi Plotin.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22