Ștefan Câlţia – Obiecte grăitoare

Magda Carneci | 22.08.2017

O expoziție aparte și bucuroasă se poate vedea cu folos în cen­trul Bucureștiului.

Pe aceeași temă

La Muzeul Co­lecțiilor, între 20 mai şi 20 sep­tem­brie 2017, parterul întregii aripi din dreapta este ocupat de etalarea originală a colecțiilor de obiecte și de lucrări de artă ale lui Ștefan Câlția. Pictor bine cu­noscut, Câlția ne propune o că­lătorie feerică prin universul său lăuntric, pe calea vizua­lizării em­patice a unor serii de obiecte vechi, tradiționale, care i-au fa­sonat copilăria și apoi crea­ti­vi­tatea adultă. Astfel, va­se de sti­clă cu forme arhaice, buchete de flori uscate cons­truite ca un splendid covor popular vertical, piese de mo­bilier țărănesc fo­lo­sit, unelte de fierărie rurală, oale de lut, țigle diverse, pietre de pa­vaj, brâie de costum popular etc., dar și vechi fotografii de fa­milie sunt expuse împreună cu lu­crări de pictură și de gravură, cu colaje și cărți de desene ale artistului, într-un tot plin de pi­toresc și de farmec.

 

Ceea ce frapează când circuli prin sălile acestei expoziții (ar­tis­tice pe cât etnografice) este în primul rând armonia, buna dis­po­ziție și înseninarea. Și, nu în ultimul rând, frumusețea pură, blândă, cuminte. E lim­pede că artistul își dezvăluie în felul aces­ta sursele inspirației sale abun­den­te, care vin din relația lui aproape fuzională cu elementele lumii transilvane din care pro­vine. Obiectele acestea umile și apropiate de natură sunt mar­torii tăcuți/grăitori ai unui uni­vers emo­țional și imaginar ca­re-și găsește împlinirea în pic­tura cultă a lui Câlția. Articulate cu lucrări de artă cel puțin la fel de frumoase (dar altfel), aduse în apropierea universului men­tal finalmente urban al ar­tistului, obiectele acestea par să-și dez­volte întreaga po­ten­țialitate es­tetică și să iradieze, să se trans­figureze. La rândul ei, pictura lui Câlția, fabulatorie și fantastică, își dezvăluie prin acest dialog va­lențele expo­nen­țiale pentru un tip de sen­si­bilitate și de re­la­ție cu natura-universul-cosmosul tipic și profund românesc. Împreună cu sala documentară, cu filmele video și cu înre­gis­tră­rile audio care însoțesc „obi­ec­tele grăitoare“, expoziția aceas­ta – la care au pus umărul di­ver­se firme și o mulțime de tineri voluntari – e un regal de spi­ri­tua­litate autohtonă de ca­litate. 

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22