Contribuția la buget nu trebuie să omoare industria de petrol și gaze

Artur Stratan | 20.10.2015

Pe aceeași temă

Misiunea cea mai grea a părților interesate în su­biectul noului regim fiscal aplicabil industriei de petrol și gaze este să negocieze un echilibru echitabil pentru toți, astfel încât să permită și încasări suficient de mari la bu­getul de stat și un preț final la pompă suportabil de către ce­tățean. Nu în ultimul rând, sta­tul trebuie să recunoască im­po­r­tanța acestei industrii și să sti­muleze atragerea de investiții atât din capitalul străin, cât și din cel autohton.

Redevența petrolieră în sine nu este altceva decât o taxă per­ce­pu­tă de stat care dă dreptul unei companii sau unui operator să prospecteze, să exploreze, să dezvolte și să proceseze resursele și rezervele naturale naționale de hidrocarburi li­chide și/sau gazoase. În lume există la acest moment peste 100 de regimuri fiscale diferite și, în funcție de particularitățile economice, po­litice, istorice, culturale, de mentalitate și geo­gra­fice, fiecare încearcă să realizeze acel raport echitabil între interesele statului și interesele companiilor petroliere. Acest raport echitabil nu reprezintă altceva decât un raport de riscuri asumate de către cei doi parteneri de negociere. În România, unde se practică sistemul de con­ce­sionare a resurselor și rezervelor pe baza unui acord de concesiune bazat pe plata unor re­devențe petroliere către stat, riscurile ma­xi­me sunt de partea companiilor și riscurile mi­nime de partea statului.

Dacă punem în balanță toate riscurile, vom ob­serva că aceasta este mult înclinată în favoarea statului și acest lucru conduce la ideea că ni­velul redevențelor ar trebui să fie scăzut tocmai pentru a permite companiilor să absoarbă aceste riscuri și să fie în stare să le atenueze prin capacitatea proprie de a su­porta toate pierderile cauzate de acestea. Riscurile sunt de naturi diferite, fie ele financiare, ad­ministrative sau de timp. Orice întârziere în procesul de lici­ta­ție, negociere, licențiere sau au­to­rizare nu face altceva decât să sporească gradul de neîncredere a companiilor petroliere în ca­pacitatea statului de a fi un par­tener echitabil.

Piețele internaționale și mediul de afaceri in­ter­național reac­țio­nează foarte repede, și nu în sens pozitiv, atunci când statul transmite me­sa­je negative în piață, cum ar fi nerespectarea clau­zei de sta­bilitate din acordurile de con­ce­siune și im­pu­nerea unilaterală a unor impozite supli­men­tare, modificarea unui regim fiscal deja exis­tent și acceptat de mediul de afaceri cu unul mai agresiv și mai regresiv, prin care statul instituie mecanisme de atragere forțată și mai rapidă a unor venituri suplimentare la bugetul de stat. Toate mesajele negative trimise în pia­ță nu fac altceva decât să sperie in­ves­ti­torii și să con­firme faptul că statul român nu poa­te fi un par­tener de încredere pe termen lung. ROPEPCA recunoaște nevoia sporită a sta­tului de a încasa mai mult la bugetul de stat, dar această dorință nu trebuie să îngreuneze povara fiscală care apasă pe umerii industriei de petrol și gaze.

 

* Președinte, ROPEPCA

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22