Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFCCR – o struțocămilă scăpată de sub controlul democratic?
2017-07-25
1
Struțocămila CCR, organism numit politic, dar nesupus controlului democratic, are cale liberă și, precum elefantul ajuns în magazinul cu porțelanuri, poate face țăndări statul de drept. Pas cu pas.

 

O recentă decizie a CCR a trezit noi în­gri­jorări printre juriștii și jurnaliștii preo­cu­pați de soarta statului de drept și a luptei an­ticorupție. E vorba de Decizia 377/2017, care pare gândită pentru a transforma CCR în ceea ce nu ar trebui niciodată să fie, și anume o su­pra­in­stan­ță capabilă să determine anularea unor hotărâri ju­decătorești definitive și ire­vocabile. Istoria acestei de­cizii sugerează o cabală pe­sedistă, dar nu avem spațiu pentru a o prezenta. Re­zul­tatul final este însă că, de acum înainte, hotărârile judecătorești de­finitive vor putea fi contestate pe motiv de neconstituționalitate și - aici este pro­blema - numai CCR, nu o instanță judecă­torească, se va putea pronunța asupra cons­tituționalității hotărârii în cauză. Po­trivit judecătorului Cristi Danileț, însă, „Deocamdată, nici Constituția, nici Legea de organizare și funcționare a CCR nu per­mite instanței de contencios cons­ti­tu­țio­nal să verifice dacă un judecător de la o instanță judecătorească a aplicat în mod corect Constituția. Mai mult, adaugă Cris­ti Danileț, potrivit CCR, „judecătorii or­di­nari nici măcar nu pot aplica direct Cons­tituția în cauzele pe care le solu­țio­nea­ză“, decât dacă CCR a admis o decizie de neconstituționalitate, ceea ce pare a con­tra­veni cu jurământul depus de magistrați în temeiul Art. 34 din Legea 303/2004: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fun­da­mentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!“.

 

Așadar, potrivit CCR, jude­cătorii pot să aplice legile țării, nu însă și legea fun­damentală, pe care se ba­zează aceste legi. Rostul aces­tei aberații pare a fi de a justifica subordonarea ins­tanțelor judecătorești față de CCR. Judecând după fap­tul că, de doi ani în­coace, CCR a dat decizii care au paralizat anchetele DNA și au impus modificarea legislației an­ti­co­rup­ție în sensul dorit de penali – a se vedea, de pildă, cazul pragului pentru abuzul în serviciu – ne gândim cu îngrijorare la momentul în care CCR va cere revizuirea unor hotărâri judecătorești definitive de con­damnare a unor politicieni pentru fap­te de corupție. Nimeni și nimic nu o poate opri să-i scape de pedeapsă, dacă așa do­resc membrii săi, numiți politic și în pre­zent preponderent favorabili fostului USL și/sau ostili actualei conduceri a DNA.

 

Avem de a face cu consecințele viciilor de fond ale construcției instituționale în re­gimul Iliescu. De la bun început, acesta a încercat să submineze pe toate căile in­de­pen­dența magistraților. Creată în 1992, CCR are un pronunțat caracter politic, de vreme ce membrii săi sunt numiți de pre­ședinte, Senat și Camera Deputaților și nu au nevoie să fie magistrați pentru a fi numiți. Le sunt suficienți 18 ani de ve­chime ca simpli juriști sau cadre didactice. CCR devine astfel o struțocămilă perfectă, emanație a „democrației originale“, care amestecă elementele tipice unei instanțe, după modelul Curții Supreme a SUA, și ale unui organism politic, cum este Con­si­liul Constituțional din Franța, alcătuit, ca și CCR, din oameni numiți politic, dar ca­re nu pretinde a fi o instanță de judecată.

 

Pericolul transformării CCR, prin membrii săi, într-un instrument de politizare a jus­tiției nu este nou. În 2001, Ion Iliescu își nu­mea consilierul, pe Nicolae Popa, pre­șe­dinte al CCR, deși acesta nu fusese ma­gis­trat nici o singură zi. În 2004, în baza sta­giului la CCR, Popa a devenit, în ciuda lip­sei de experiență în magistratură, chiar pre­ședinte al ÎCCJ. Nici astăzi CCR nu este condusă de un magistrat de prestigiu, căci domnul Valer Dorneanu a fost procuror în perioada comunistă, șapte ani la pro­cu­raturile Sectoarelor 5 și 6 și cinci ani la Pro­curatura Generală, apoi a devenit ju­rist la UGSR, iar după 1989 nu a profesat nicio zi ca magistrat, în schimb a ocupat constant funcții importante în cadrul CPUN, al Consiliului Legislativ și al par­lamentului. Conform site-ului CCR, do­me­niile sale de competență sunt „drept par­lamentar, tehnică legislativă și dreptul muncii“, nicidecum dreptul consti­tu­țio­nal. Pare mai degrabă un CV de politruc decât de magistrat autentic, ceea ce poate explica și vehemența cu care a impus cen­zura în cadrul CCR, interzicând publicarea opiniilor separate ale judecătorilor care au puncte de vedere diferite de majoritate. Curat constituțional!

 

Recent, alte semne de întrebare legate de pre­ședintele CCR au fost generate de în­tâlnirea sa, foarte discretă, cu Cristian Ter­heș, preot greco-catolic rezident în SUA, dar preocupat de „abuzurile DNA, pe ca­re nu prididește să le denunțe – ați ghicit! – la Antena 3, B1 și România TV. De ce dis­cută președintele CCR chestiuni de drept penal cu acest personaj dubios, care pre­tinde că prezidează o organizație a ro­mâ­nilor din America, dar, dacă te uiți pe si­te-ul coalitiaromanilor.org, nu găsești nici numărul membrilor, nici structura, nici componența board-ului, nici sursele de finanțare sau vreo situație financiară? O fi având ordin? Cu personaje atât de du­bioase ca Dorneanu și Terheș, orice te­me­re pare justificată.

 

Având în vedere că le este amenințată au­toritatea și independența, ne-am fi aș­tep­tat ca magistrații să fi protestat deja, dar ia­tă că nu o fac. Ca atare, șansele de a opri ascensiunea CCR spre statutul de su­prainstanță devin minime, pentru că legea îi dă puteri absolute și actualul parlament nu pare interesat să apere independența ma­gistraților față de politic. În concluzie, struțocămila CCR, organism numit politic, dar nesupus controlului democratic, are cale liberă și, precum elefantul ajuns în ma­gazinul cu porțelanuri, poate face țăn­dări statul de drept. Pas cu pas. 

TAGS : danilet iliescu ccr dna dorneanu constitutie
Comentarii
Gladiatorul 2017-07-25
Din nefericire vremea lui Ion Ratiu cu a lui diaspora, a apus. Cine este acest preot ( !? ) ? Si daca este adevarat ca se cheltuiesc multi bani pe anticoruptie ( "zi cu zi si ceas de ceas" ), nu la fel de adevarat este ca sunt prea multi romani incatusati de catre DNA. As zice ca, dimpotriva, avem prea putini anchetati si extrem de multi vinovati carora li se sterge urma pana la prescriptie. Cine este acest preot si al carei Coalitii a romanilor din USA, este el presedinte. Mie mi se pare ca reprezinta altfel de interese care scapa intuitiei romanilor cinstiti din USA, ca sa nu mai vorbesc despre romanii din tara. De "preoti" de acest fel, capabili numai sa isterizeze romanii incapabili sa judece prezentul tulbure in care traim fara ajutorul lui Gadea, Badea, Ciuvica, Savaliuc s. a. nu avem nevoie. Pana nu se termina cu televiziunile manipulatorii nu vom avea parte de liniste. Societatea romaneasca este scindata in cel mai trist mod posibil. Nu putem sa continuam cu astfel de programe televizate. Pana nu se va invata bine cum sa se faca televiziuni de stiri , nu vom avea pace si liniste. Indiferent de numele purtat de televiziunile de stiri din aceasta tara. In ceeace priveste CCR, mi se pare ca totul ni se trage de la Securitatea Statului de pe vremea RSR. Ne-au incalecat baietii astia pana ne-au sfasiat sufletele. Au facut-o fara sa clipeasca, fara a li se misca vreun muschi pe fetele lor, si asa impietrite. "Oamenii" acestia au facut ce au vrut, timp de 28 de ani, cu acest popor. Si pentru ca acest popor este lipsit de reactie, o vor face in continuare. Asa ca celelalte, Parlament, CCR, DNA, CSM, ICCJ, raman Cenusarese pe langa falnica Securitate a Statului. O sa fie tot mai greu. Teribil de greu. Ce am indurat pe vremea lui Ceausescu nu reprezinta nimic. Si, sa nu uit: si tovarasul Basescu (am votat in 2004 cu el) si-a pus un jurist de formatie in fruntea CCR. Jurist fara fond. Domnul Zegrean. Suntem sub o stea blestemata. Prea multi securisti si activisti ne conduc.
Total 1 comments.
Recomandari
18116
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22