Depolitizare școlilor: Directorii interimari să fie aleși de Consiliul de Administrație al școlii

Laurentiu Gheorghe | 20.05.2021

USR PLUS a inițiat un proiect de lege pentru ca directorii interimari ai școlilor să fie aleși în cadrul Consiliilor de Administrație și numiți de către Inspectoratele școlare.

Pe aceeași temă

Propunerea legislativă oferă posibilitatea cât mai multor cadre didactice de a candida la funcţia interimară prin eliminarea cerinţei apartenenţei la Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, așa cum anunțase și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, că va face în cazul concursurilor de directori ce urmează să fie organizat în 27 iulie.

Interesant este că Guvernul nu a mai adoptat proiectul de OUG venit de la Ministerul Educației prin care se desființa Corpul național de experți în management educațional, potrivit Edupedu. În OUG pe educație adoptat marți nu s-a mai regăsit prevederea potrivit căreia se abroga articolul din Legea educației care prevedea înființarea acestui Corp de experți. Potrivit Edupedu.ro, Guvernul a respins acest punct pentru că ar fi fost neconstituțională abrogarea unui articol dintr-o lege adoptată de Parlament prin ordonanță de urgență.

„Ne dorim ca toate funcţiile de conducere din sistemul de învăţământ preuniversitar să fie ocupate prin concurs, la care să participe cât mai multe cadre didactice. Îmi doresc concursuri transparente prin care funcţiile de director de şcoală să fie ocupate de cadre didactice competente şi profesioniste. Descentralizarea, autonomia unităţilor şcolare împreună cu profesionalizarea managementului şcolar reprezintă obiectivul mandatului meu de parlamentar. Voi iniţia propuneri legislative şi voi urmări implementarea acestora pentru a mă asigura că la finalul mandatului obiectivul meu este îndeplinit”, a afirmat într-o conferință de presă senatorul USR PLUS Ştefan Pălărie, preşedintele comisiei pentru muncă şi membru al comisiei de învăţământ, citat de News.ro.

„Nu ne mai putem permite ca 10.000 de funcţii să fie ocupate netransparent prin decizia inspectoratelor şcolare, prin decizii politice. Nu mai vrem să existe suspiciuni cu privire la desfăşurarea concursurilor, sau decizii discreţionare cu privire la persoanele implicate. Nu mai dorim să existe această incapacitate de a lua cele mai bune decizii în interesul elevului”, a adăugat Pălărie.

Potrivit sursei citate, cifrele arată că detaşarea în interesul învăţământului a devenit un instrument discreţionar la îndemâna inspectorului şcolar general prin care funcţiile vacante de director pot ajunge să fie ocupate de alte persoane decât cele care ar fi fost îndreptăţite din punct de vedere moral să le ocupe până la organizarea de noi concursuri.

Mandatele directorilor numiţi pe baza concursului naţional din 2016 au ajuns la termen încă din ianuarie 2021. În acel moment au fost înlocuite, prin decizia inspectoratelor şcolare, aproximativ 700 de persoane care obţinuseră funcţia prin concurs naţional cu alte cadre didactice de la alte unităţi şcolare sau chiar de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale.

Anul acesta vor fi organizate concursuri naţionale pentru ocuparea funcţiilor de director din toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. La finalul lunii august vor expira toate mandatele directorilor, dar şi detaşările în interesul învăţământului.

Potrivit documentului de presă al USR PLUS, aproximativ 10.000 de directori vor fi numiţi din pixul inspectorilor şcolari. Având în vedere că până la momentul expirării interimatelor nu vor fi finalizate concursurile naţionale, ne dorim să dăm posibilitatea şcolilor de a-şi desemna directorii interimari, prin decizia directă a Consiliului de Administraţie.

„E necesar să discutăm ce se va întâmpla cu conducerea unităţilor de învăţământ până când se va finaliza concursul organizat de către Ministerul Educaţiei. Este primul concurs după mai bine de 5 ani şi e crucial ca acesta să se desfăşoare cât mai corect, Ministerul fiind responsabil să asigure acest lucru. Interimatele trebuie să fie întotdeauna o variantă temporară, de ultim resort, însă ştim că pe alocuri se va ajunge la această situaţie şi trebuie sa ne asigurăm că directorii interimari sunt cei mai competenti oameni pentru şcoala respectivă, validaţi de către Consiliul de Administraţie. În calitate de parlamentar, mă preocupă în mod deosebit să monitorizez integritatea, transparenţa şi meritocraţia în sistemul de învăţământ. Aşadar, voi urmări îndeaproape anul acesta atât concursurile pentru directori cât şi eventualele numiri interimare”, a afirmat și senatorul USR PLUS Irineu Darău, unul dintre co-semnatarii propunerii legislative, citat de News.ro.

Proiectul face referire și la eliberarea din funcție a directorului care a ocupat funcția pe baza de concurs.

Ce prevede proiectul de lege:

Art. I. Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 96 alineatul (42) se introduce un nou alineat, alin. (43), cu următorul cuprins:

l) În cazul vacantării funcției de director sau director adjunct care a ocupat funcția pe baza concursului, precum și în cazul ajungerii la termen a detașării în interesul învățământului, ședința de desemnare a directorului interimar va fi prezidată de un membru al consiliului de administrație care nu este și candidat pentru funcția interimară de director sau director adjunct.

La articolul 246, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

,,(4) Prin excepție de la alin. (3), în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional, în cazul vacantării funcțiilor de director sau director adjunct al unităților de învățământ de stat și particulare, al unităților conexe ale învățământului preuniversitar și al unităților de învățământ pentru activități extrașcolare pot fi numiți în funcţii de director sau de director adjunct, până la organizarea concursului, cadre didactice titulare cu definitivarea în învățământ care nu sunt membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional.”

La articolul 258, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat care a ocupat funcția pe baza concursului poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, respectiv al inspectoratului școlar al municipiului Bucureşti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului profesoral. În această situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului sau a directorului adjunct al unităţii de învăţământ.”

La articolul 258, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(7) În cazul vacantării funcţiei de director sau director adjunct, conducerea interimară este preluată de un cadru didactic titular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de finalul anului școlar, după cum urmează:

(i) Cu 30 de zile înaintea vacantării funcției sau cel târziu în termen de 10 zile după vacantarea acesteia, după caz, consiliul de administrație desemnează prin vot secret, cu majoritate din totalul membrilor, cadrul didactic care va prelua funcția de director. Art. 246 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

ii) În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la lit. (i), se organizează al doilea proces de vot, la care participă numai primii 2 candidați care au primit cel mai mare număr de voturi. Procedura de vot se reia până când unul dintre cei doi candidați întrunește majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație.

(iii) Inspectorul școlar general emite decizia de detașare în interesul învățământului pentru cadrul didactic desemnat de consiliul de administrație al respectivei unități de învățământ în maximum 10 zile lucrătoare de la momentul comunicării procesului-verbal.”

(iv) În unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, precum și în unitățile de învățământ cu predare și în limbile minorităților naționale, funcția interimară de director sau director adjunct se ocupă cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (9) și art. 97 alin. (1) care se aplică în mod corespunzător.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22