ANI: Conflict de interese, fals in declaratii, inselaciune, in cazul a 18 alesi locali

Vlad Toma | 15.11.2016

Agentia Nationala de Integritate anunta astazi ca a constat existenta unui conflict de interese penal si administrativ, ca si existenta unor indicii privind săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii şi înşelăciune în cazul a 18 foști și actuali aleși locali:

Pe aceeași temă

 

ANI anunta de asemenea ca "persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris."

 

ANI a descoperit nereguli in cazul urmatorilor alesi locali:

 

  1.   VOINEA MARIN, primar al comunei Călugăreni, județul Giurgiu

 

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate întrucât deține simultan funcția de primar (începând cu data de 19 iunie 2012) și calitatea de comerciant persoană fizică - membru al întreprinderii familiale Voinea V Sorica Întreprindere Familială, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și art. 91, alin. (3), teza l din Legea nr. 161/2003.

 

 2. FARCAȘIU FLORIN, primar al Comunei Tîrnova, Județul Arad

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2012 – 29 iunie 2014 întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliile de Administrație ale Școlii Gimnaziale Tîrnova și Școlii Gimnaziale Agrișu Mare, Județul Arad, participând totodată, în calitate de reprezentant al Primăriei, la 33 de ședințe ale consiliilor de administrație ale celor două unități de învățământ.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

3.    VÎRLAN EDUARD, fost viceprimar și actual consilier local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 iunie 2013 – 29 ianuarie 2014 întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliile de Administrație ale Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, Colegiului Economic Râmnicu Vâlcea, Liceului de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea și Clubului Sportiv Școlar Râmnicu Vâlcea, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d)   din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 iunie 2013 – 26 iunie 2016 întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și șef serviciu (angajat cu contract individual de muncă) în cadrul Serviciului Verificare Cereri de Finanțare – Oficiul Județean al Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Vâlcea din cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (actualmente Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vâlcea din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c)   din Legea nr. 161/2003.

 

 4.   BĂLAN MARIA, actual viceprimar și fost consilier local al orașului Sulina, județul Tulcea

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2012 – 25 aprilie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de consilier local și de asistent medical comunitar în aparatul propriu al Consiliului Local Sulina, județul Tulcea, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 

  5.   RĂDUCANU OVIDIU LAURENȚIU, viceprimar al Comunei Mârșani, Județul Dolj

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 octombrie 2012 – 29 mai 2013, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al Școlii gimnaziale nr. 1 Mârșani, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

 6.  NOVAC LICĂ,fost viceprimar și actual consilier local al comunei Puiești, județul Vaslui

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 iunie 2015 – 29 februarie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul Novac Lică Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

  7.   COSTE GHEORGHE, fost viceprimar al comunei Cămărzana, Județul Satu Mare

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iulie 2012 – 21 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică (reprezentant al Întreprinderii Familiale „Coste Gheorghe”), pentru care a obținut  venituri din activități comerciale în cuantum de 2.895 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g), art. 91, alin. (1), teza l, alin. (3), teza l și art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

 

8.   BALMUȘ VASILE,consilier local în cadrul Consiliului Local Eforie, județul Constanța

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada deținerii mandatului de consilier local al orașului Eforie, Balmuș Vasile Întreprindere Individuală a încheiat zece contracte comerciale de prestări servicii (achiziții directe - facturi și bonuri fiscale în cuantum de 7.380 Lei) cu Primăria Eforie și cu S.C. EFO Publiserv SA (societate comercială înființată de Consiliul Local), încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

9.  GHIMIȘ VALENTINA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Băile Olănești, judeţul Vâlcea

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, între Primăria orașului Olănești (în cadrul căreia deținea calitatea de consilier local) și S.C. Giorgi și Vali S.R.L (societate în cadrul căreia deținea calitatea de asociat, iar soțul acesteia calitățile de asociat și administrator) au fost încheiate contracte de prestări servicii în cuantum de 22.000 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

 

10.  KIKELI PAL ISTVAN, fost consilier local al municipiului Târgu Mureș, judeţul Mureș

 

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a luat parte la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea de sume pentru concursurile de proiecte sportive, având personal un interes patrimonial (constând în atragerea de fonduri bănești în patrimoniul fundației, ca unic membru fondator și administrator/președinte al Consiliului de Administrație al solicitantului de finanțare Fundația Procardia) în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46 din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. f) și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

 

Totodată, în exercițiul atribuţiilor de consilier local a îndeplinit acte (în calitate de membru al Comisiei de jurizare a proiectelor depuse de solicitanții de sprijin financiar şi al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement și integrare europeană) și a participat la luarea unor decizii prin care s-au realizat, direct, foloase materiale pentru Fundația Procardia - fundație la care deținea calitățile de unic membru fondator și administrator/președinte al Consiliului de Administrație.

 

FALS ÎN DECLARAȚII ȘI ÎNȘELĂCIUNE

Persoana evaluată a declarat necorespunzător adevărului în declarațiile de interese depuse în calitate de consilier local, prin nedeclararea contractelor încheiate de către fundația Procardia (la care deținea calitățile de unic membru fondator și președinte al Consiliului de Administrație) cu Primăria Târgu Mureș.

 

De asemenea, a indus în eroare Primăria Târgu Mureș, prin prezentarea ca adevărat a unui fapt neadevărat, în scopul de a obține pentru fundația Procardia (și implicit pentru sine, ca deținător al calităților de unic membru fondator și administrator/președinte al Consiliului de Administrație al acestei fundații) un folos material injust.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, județul Mureș în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către KIKELI PAL ISTVAN a infracțiunilor de conflict de interese, fals în declarații și înșelăciune prevăzute de dispozițiile art. 301, art. 326 și art. 244 din Codul penal în vigoare.

 

11.   DRĂGĂNESCU DUMITRU, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Horezu, județul Vâlcea

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local, ca urmare a participării, deliberării și adoptării unei Hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea prelungirii „Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare al orașului Horezu”, la data de 12 iunie 2014 a fost încheiat actul adițional la contractul de concesiune între S.C. Urban S.A., în calitate de concesionar și Consiliul Local al orașului Horezu, în calitate de concedent, prin care se prelungește durata contractului până la data intrării în operare a SMID (Sistemul managementului integrat al deșeurilor), când încetează de drept (persoana evaluată deține în cadrul S.C. Urban S.A. funcția de șef punct de lucru Horezu, începând cu data de 01 mai 2008).     

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. f) și 77 din Legea nr. 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

 

 12.    DICULESCU MARIA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât societățile comerciale Turnir S.R.L. (la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat și funcția de administrator, iar soțul acesteia calitatea de asociat) și Biandra Trading S.A. (la care persoana evaluată a deținut funcția de cenzor) au încheiat contracte comerciale de furnizare produse, în cuantum de 79.977,96 Lei, cu Primăria Municipiului Târgoviște, cu instituții aflate în subordinea ori sub autoritatea Consiliului Local Târgoviște și cu societăți comerciale înființate de acesta (achiziții directe de bunuri pe bază de facturi).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

 

13.    AVRAM GABRIEL,consilier local al comunei Rucăr, județul Argeș

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a luat parte la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local Rucăr având (personal și prin soție) un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46 din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Muscel, jud. Argeș în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către AVRAM GABRIEL a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

 

14.   TUHAȘU ION, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Padeș, județul Gorj

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada deținerii mandatelor de consilier local, S.C. Ionelacom S.R.L (societate comercială la care fiica persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator) a încheiat 177 contracte comerciale de furnizare de produse (achiziții directe-facturi în cuantum de 966.372,61 Lei) cu Primăria comunei Padeș, județul Gorj, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

 

15.   URSĂCHESCU AUREL, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Ciorii, judeţul Ialomița

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2012 – 04 noiembrie 2014, întrucât a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului (consilier personal al primarului comunei Valea Ciorii, județul Ialomița), încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

 

Totodată, au fost identificate elemente de încălcare a legislației contravenționale de către angajatorul persoanei evaluate (Primăria comunei Valea Ciorii, prin primar Ionescu Ștefan), deoarece începând cu data de 22 iunie 2012 persoana evaluată a realizat venituri salariale corespunzătoare deținerii funcției de consilier personal al primarului comunei Valea Ciorii, fără temei legal (nu există contract individual de muncă sau un alt act juridic încheiat cu această unitate administrativ-teritorială).

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Ialomița în vederea luării de urgență și cu precădere a măsurilor care se impun potrivit competențelor legale.

 

16.  DRAGOTESCU SABINA,fost consilier local al comunei Butoiești, județul Mehedinți

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 ianuarie 2013 – 01 iulie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului (asistent personal în cadrul Primăriei comunei Butoiești, județul Mehedinți), încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

 

   17.   LUCACI IOAN, fost consilier local  în cadrul Consiliului Local al comunei Pui, județul Hunedoara

 

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2012 – 03 septembrie 2015, întrucât S.C. Neluțu Prodcom S.R.L.(societate comercială în cadrul căreia acesta a deținut și deține calitatea de asociat și funcția de administrator), a emis facturi fiscale prin care a livrat produse în valoare de 1.860 Lei către Primăria comunei Pui, precum și către Școala gimnazială Pui, în valoare de 33.400,48 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.

 

18.   GRECU FLORIN ION CEZAR, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local, a existat un interes de natură patrimonială pentru persoana evaluată, ca urmare a deliberării și adoptării Hotărârilor Consiliului Local privind rectificarea bugetului local pe anul 2013, a Hotărârii în baza cărora a fost majorat articolul bugetar ”Autorități publice și acțiuni externe” din care s-a efectuat plata unui contract de servicii, încheiat între Primăria comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin, în calitate de achizitor și Grecu Florin Ion Cezar PFA, în calitate de prestator.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, art. 77 din Legea nr. 393/2004 și art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

 

 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22