Turcan: Măsurile fiscale anunțate vor duce la închiderea a 61% din instituțiile publice de cultură

Redactia | 15.08.2023

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a transmis Ministrului Finanțelor că aplicarea măsurilor fiscale va duce la desființarea a 61% din instituțiile de cultură din cele 469 aflate în subordinea ministerului.

Pe aceeași temă

”Dintre cele 469 de instituții publice de cultură cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea în prezent, peste 61% vor fi desființate prin aplicarea acestor măsuri”, se arată într-un memoriu cu privire la consecințele măsurilor fiscale în sectorul cultural, transmis ministrului Finanțelor Marcel Boloș, de Ministerul Culturii condus de Raluca Turcan (PNL) în data de 7 august, document intrat în posesia G4Media.ro.

Documentul arată că desființarea posturilor vacante, a instituțiilor care au mai puțin de 50 de angajați sau reducerea bugetelor de cheltuieli cu spectacolele ar lovi puternic în sectorul cultural și, în final, ar îngrădi dreptul de acces la cultură, garantat de Constituție, deoarece majoritatea instituțiilor culturale din România vor fi nevoite să-și închidă porțile. În consecință, Ministerul Culturii propune o serie de excepții de la măsurile fiscale pentru instituțiile publice din sectorul cultural.

Ministerul Culturii arată că de exemplu, din cele 1.900 de biblioteci publice care funcționează cu un singur bibliotecar, ”dacă postul este vacant și se desființează în urma aplicării articolului de mai sus, atunci se desființează și singura sursă de informare și lectură pe care statul român o oferă comunității respective”. O situație asemănătoare este întâlnită și în cadrul centrelor culturale, școlilor populare, caselor și căminelor culturale etc.

De asemenea, în muzee există foarte multe posturi vacante, care nu vor mai putea fi acoperite în perioada următoare, deși personalul este suprasolicitat. Salariile mici, migrarea forței de muncă și ”complexitatea ridicată a acestor posturi face dificilă ocuparea posturilor vacante”, spune documentul.

În plus, teatrele operele, filarmonicile și alte instituții publice de spectacole/concerte funcționează cu personal redus între stagiuni. ”Aplicarea prevederilor articolului de mai sus ar anula posturile vacante existente în acest moment, inclusiv cele unice, și ar incapacita instituțiile de spectacole și/sau concerte să mai deruleze proiecte de anvergură iar, în cazul instituțiilor cu o organigramă redusă, va duce chiar la imposibilitatea desfășurării activității acestora; va fi afectată în mod direct buna funcționare a orchestrelor, a trupelor de teatru, a ansamblurilor de balet etc”

Desființarea a 250 de posturi din instituțiile publice subordonate Ministerului Culturii va conduce la blocarea activității și ar pune în pericol atingerea jaloanelor din PNRR, mai spune documentul.

”Precizăm că un număr de 24 posturi vacante sunt alocate Compartimentului Programe de Investiţii în Cultură. Compartimentul a fost creat cu scopul de a implementa reformele şi investiţiile din PNRR şi pentru elaborarea şi implementarea de scheme de ajutor de stat minimis pentru sectorul cultural în scopul susţinerii beneficiarilor afectaţi de pandemia COVID. Prin anularea posturilor vacante, Compartimentul va fi în imposibilitatea a-și atinge obiectivele”.

De asemenea majoritatea instituțiilor publice culturale au sub 50 de angajați și ar fi amenințate cu desființarea, dintre care multe dintre cele care se vor desființa au fost deja declarate câștigătoare pentru proiecte PNRR.

Majoritatea instituțiilor publice culturale au mai puțin de 50 de angajați

  • Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice; b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar; (2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;

Ministerul Culturii atrage atenția că prevederea conform căreia ”Începând cu exercițiul bugetar al anului 2024, la elaborarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale aferente capitolului bugetar 67: Cultură, Recreere, Religie și Sport nu pot depăși 7,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent;” ar distruge majoritatea instituțiilor de cultură.

”Conform datelor din țară, reducerea sub 7,5% a capitolului bugetar 67, înseamnă concret reducerea bugetului majorității instituțiilor publice de cultură din provincie cu 50%. Doar ponderea salariilor din bugetul unui teatru e în medie de 80%. Înjumătățirea efectivă a bugetului înseamnă intrarea în incapacitate de plată.

Practic, prin impunerea acestui procent autoritățile publice locale vor fi nevoite să concedieze masiv personalul instituțiilor publice de cultură din subordine, urmând totodată să înceteze efectiv activitatea unora dintre acesta din lipsă de fonduri”, se arată în memoriu.

De asmenea patrimoniul cultural va încăpea pe mâna mafiei imobiliare: ”(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2025 serviciile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților publice județene; (2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale următoarele: b) Direcții județene de Cultură care se află în coordonarea/subordonarea autoritatea Ministerului Culturii;”

”Atragem atenția că transferarea Direcțiilor Județene pentru Cultură la autoritățile locale reprezintă un potențial conflict de interese, având în vedere că multe dintre proiectele imobiliare sunt inițiate chiar de către autoritățile locale, punând, astfel, în pericol patrimoniul cultural imobil. Procesul de avizare va fi viciat, urmând ca dorința de dezvoltare a comunitățiilor locale să intre în conflict cu măsurile de protecție ale patrimonului cultural care nu vor mai fi supravegheate de către un terț independent”, spune documentul.

În schimb, Ministerul Culturii propune reorganizarea serviciilor deconcentrate ale ministerului prin înființarea de direcții regionale corespondente regiunilor de dezvoltare – Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud şi Sud-Est.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22