Institutul Diplomatic RomanScoala de diplomati

Maria Bercea | 04.04.2006

Pe aceeași temă

Ce? Cine? Cat? Unde?

 

Invatamant si cercetare

Institutul Diplomatic Roman este o institutie care functioneaza sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe si are ca directii de activitate: organizarea de cursuri de instruire si perfectionare profesionala pentru diplomatii MAE si alte categorii de functionari, furnizarea de expertiza in domeniul relatiilor internationale, editarea colectiilor de documente diplomatice si reconstituirea bibliotecii Ministerului Afacerilor Externe. IDR este deci in acelasi timp o institutie de invatamant si de cercetare.

Institutul a fost infiintat in septembrie 2005 printr-o hotarare de guvern si a preluat atributiile Academiei Diplomatice si Institutului Roman de Studii Internationale "Nicolae Titulescu" (IRSI), institutiile care se ocupau pana atunci de formarea diplomatilor si respectiv de cercetarea in domeniul relatiilor internationale.

Ungureanu, Geoana, Roman, Plesu, Severin, Melescanu, Nastase

IDR este condus de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Razvan Ungureanu, care numeste Colegiul Director. Consiliul Diplomatic, format din ministrii Afacerilor Externe ai Romaniei dupa 1989, are rolul de a defini cadrul general de actiune si strategiile Institutului, dar nu s-a reunit pana acum niciodata.

Prea putini bani

Bugetul institutiei este de aproximativ 11 miliarde de lei vechi. Desi e insuficient, dupa spusele directorului Vlad Nistor, va fi modificat la rectificarea bugetara. IDR are 60 de angajati, dintre care multi au lucrat inainte la Academia Diplomatica sau la IRSI.

 

Adresa

Sediul IDR este in Bucuresti, pe Bd. Primaverii nr. 17, la fosta Casa a Americii Latine.

Tel.: (021) 233.99.55, E-mail: idrAidr.ro; www.idr.ro

 

 IDR se ocupa in primul rand de formarea diplomatilor, tineri sau mai pu­tin tineri. In Romania, invatamantul di­plomatic are o traditie destul de ve­che, spre deosebire de alte tari foste co­muniste, cum ar fi Bulgaria, unde di­plo­matii se formau numai la Moscova. "In Ro­mania, chiar si in anii 60, existau niste cursuri postuniversitare pentru for­ma­rea diplomatilor", spune Vlad Nistor, directorul general al IDR. "Dupa 1990, o prima incercare serioasa de organizare a unei scoli diplomatice s-a facut in vre­mea ministeriatului lui Andrei Plesu, cand Ministerul Afacerilor Externe a b­eneficiat de multa energie in sensul for­marii si perfectionarii diplomatilor. Mai tar­ziu, la inceputul anilor 2000, aceste eforturi s-au institutionalizat intr-o prima forma, cea a Academiei Diplomatice. In prezent, prin crearea IDR, s-a constituit o institutie de alte dimensiuni, cu mult mai multe obligatii decat cele pe care le avea Academia Diplomatica."

 Cursurile de formare organizate de IDR se adreseaza in principal tinerilor di­plomati, celor care abia intra in MAE. Vor exista si cursuri de mai scurta durata pentru mid-career - diplomati de ca­riera, de rang mediu si superior, care se vor perfectiona in tehnici diplomatice si co­municare publica. Legea ii obliga pe acestia sa urmeze cursuri de perfectionare o data la cativa ani. Diplomatii aflati in mi­siune in afara tarii vor putea si ei urma un program de pregatire la distanta. "Vom incerca sa articulam si o serie de cursuri adresate altor functionari ai statului roman cu interese in do­me­niul relatiilor internationale, care prin natura obligatiilor lor de serviciu au nevoie de cunostinte elementare de relatii internationale, de proceduri in­ternationale s.a.m.d. De exemplu, func­tionarii din Ministerul Integrarii, unii func­tionari din Ministerul Agriculturii, func­tionarii de la Cancelaria Primului Ministru; exista chiar si o sumedenie de societati de alta natura ai caror func­tionari si sefi de departamente, prin intergrarea in UE, vor avea nevoie de anumite cunostinte pe care nu prea au cum sa le dobandeasca altfel decat de la o institutie cum este IDR", explica Vlad Nistor.

 Formarea profesionala a unui diplomat pre­supune foarte multe cunostinte, de la protocol pana la economie si drept con­sular. "In trainingul unui diplomat in­tra multe cursuri de expertiza foarte va­ria­ta, necesitand participarea in corpul pro­fesoral al unei astfel de institutii a unor personaje provenind din zone de in­teres cultural si profesional foarte di­ferite." Profesorii vor fi diplomati, uni­ver­sitari, personalitati ale societatii ci­vi­le sau experti din alte domenii. Sunt "foar­te diferiti, pentru ca numai printr-o ase­me­nea diversitate se poate construi o cariera diplomatica", spune Vlad Nis­tor. Cursurile incep in luna aprilie si se des­fa­soa­ra la sediul IDR.

 Pe langa programele pentru diplomatii din MAE, IDR mai are si proiecte care-i vi­zeaza pe diplomatii straini acreditati la Bu­curesti: "Vrem sa organizam cursuri pentru diplomatii care activeaza in di­ver­se zone unde nu exista traditia sau ex­perienta unor asemenea cursuri cum exis­ta la noi". Pentru publicul mai larg, Institutul va organiza o serie de dezbateri pe teme stiintifice de actualitate, din pers­pectiva analizei politice, a evolutiei re­latiilor internationale. "Vom invita si co­legi din presa", spune Vlad Nistor, "in ide­ea unui dialog mai coerent si mai eficient". Prima dezbatere va fi organizata in aprilie si va avea ca tema problemele se­curitatii energetice intr-o societate glo­ba­lizata.

 Pentru a favoriza relatia dintre Mi­nis­te­rul de Externe si mass-media, Institutul are in plan sa organizeze pentru jurnalisti cursuri de familiarizare cu aspectele specifice ale muncii diplomatice si intalniri in­formale cu membrii IDR.

 

Grup de cercetare
 

 A doua directie de activitate a In­sti­tu­tului Diplomatic Roman este "furnizarea de expertiza" alternativa Ministerului Afa­cerilor Externe, in domeniul relatiilor in­ter­na­tionale - studii, analize de strategie po­litica, lucrari de specialitate - pentru MAE si pentru alte institutii publice sau pri­vate. Vlad Nistor explica: "exista un grup destul de numeros de specialisti; toti provin din mediul academic, avand doc­torate si specializari foarte diferite. In jurul acestui grup vom incerca chiar sa coagulam o structura mai larga, un soi de think-tank-uri, probabil pe doua zone de interes in care Romania are o expertiza foarte importanta si pe care o poate chiar exporta Uniunii Eu­ro­pene: zona extinsa a Marii Negre si spatiul ex-sovietic".  Cu aprobarea mi­nistrului, IDR poate furniza expertiza si altor institutii, daca acestea o solicita.

 

Arhiva diplomatica, memorialistica, periodice
 

IDR are ca atributie si publicarea ar­hi­velor dipomatice - intreaga colectie de documente diplomatice. Arhiva va fi edi­ta­ta in trei serii, pe criterii cronologice: Ve­chiul Regat, Romania interbelica si Ro­mania postbelica. Primele volume vor aparea in 2006. Tot in 2006, sub­com­partimentul de documentare al IDR va realiza un volum de tip album de­spre participarea Romaniei la expozitia uni­versala de la Aichi din 2005, printr-o co­la­bo­rare intre Institut si MAE.

Alte proiecte sunt publicarea unor carti de memorialistica diplomatica, a unei serii monografice si a periodicelor: o revista bianuala de relatii internationale in limba romana, o revista anuala in limbi de circulatie si o revista de istoria di­plo­ma­tiei.

 

 Biblioteca  MAE si biblioteca IDR
 

 O ultima obligatie a IDR este de a reorganiza si de a face functionala Bi­blio­teca Ministerului Afacerilor Externe, care de la inceputul anilor 90 nu a mai fost accesibila pentru public. Este vorba de circa 100.000 de volume, care sunt de­pozitate in prezent intr-o fosta piscina. Transferul de gestiune de la MAE la IDR nu s-a realizat inca pentru ca nu se stie cine s-a ocupat ultima data de acest fond de carte. Abia dupa ce cartile vor trece in gestiunea IDR va incepe organizarea pro­priu-zisa a bibliotecii si realizarea unei baze de date accesibila pe Internet.

 "Biblioteca e foarte interesanta", spune Vlad Nistor, "pentru ca de fapt cu­prinde mai multe biblioteci. In afara de biblioteca ministerului, sunt si carti care vin de la ADIRI (Asociatia de Drept International si de Relatii In­ter­nationale), care exista in MAE in epo­ca comunista. Am constatat, de pil­da, ca in biblioteca ADIRI sunt unele carti care in alte biblioteci publice din Ro­ma­nia nu exista, de pilda bibliografie re­feritoare la Gorbaciov, la problemele co­munismului in URSS si nu numai, in a doua parte a anilor 80. Pentru ori­ci­ne care face o cercetare serioasa in ast­fel de probleme, biblioteca aceasta va deveni indispensabila".

 Pe langa biblioteca MAE, Institutul are si o biblioteca proprie, cu aproximativ 2.700 de volume care provin de la IRSI si de la Academia Diplomatica si sunt acum la dispozitia cititorilor. Angajatii Institutului, an­gajatii MAE si cursantii IDR pot im­­prumuta carti din fondul bibliotecii, iar per­soanele din exterior pot consulta lucrari la sala de lectura, depunand o cerere. Lau­rentiu Vlad, seful departamentului do­cumentare si cercetare, spune ca bi­blio­teca IDR contine "lucrari de relatii in­ternationale, de politica externa a Romaniei, de diplomatie romaneasca. Sunt si o serie de volume de istorie di­plomatica, istorie de politica externa, is­toria relatiilor internationale. Este in principiu o bibilioteca specializata". Bi­blio­teca face schimburi de volume si are programe comune cu Biblioteca Centrala Uni­versitara, biblioteca Centrului Ame­ri­can si cea a Colegiului National de Apa­rare.

 

Rusia, Anglia, Franta

 

Academia Diplomatica a Ministerului Afacerilor Externe din Federatia Rusa este o institutie de invatamant si cercetare in domeniul relatiilor internationale si economiei mondiale care ofera programe de formare pentru cadrele Ministerului de Externe din Rusia si din tarile Comunitatii Statelor Independente (CSI), specialistii autoritatilor federale si administratiilor locale, oamenii politici si de afaceri rusi si straini. Academia functioneaza ca o universitate, avand facultati de relatii internationale si de economie mondiala, o facultate de perfectionare pentru diplomatii de rang mediu si inalt si pentru cadrele altor institutii, inclusiv deputatii din Duma de Stat, un program de formare pentru studentii straini si cursuri scurte pe diverse discipline de interes. Catedrele de cercetare lucreaza pe probleme legate de relatiile internationale, publica monografii, culegeri de articole, manuale si materiale pedagogice.

Chatham House, numit si Institutul Regal de Afaceri Internationale, este o organizatie nonguvernamentala nonprofit din Marea Britanie a carei misiune este sa analizeze si sa promoveze intelegerea problemelor internationale majore. Specialistii din cadrul organizatiei realizeaza cercetari pe probleme regionale si globale. Institutul Regal de Afaceri Internationale functioneaza pe baza de adeziune, iar membrii sunt adesea folositi atat ca surse de informare pentru presa si mai ales ca experti in probleme internationale. Chatham House este originea regulii de confidentialitate cunoscuta ca Regula Chatham House: cand o intalnire se desfasoara sub aceasta regula, participantii sunt liberi sa utilizeze informatia primita, dar nici identitatea, nici afilierea vorbitorului sau a altor participanti nu poate fi relevata.

In Franta, Institutul Francez de Relatii Internationale (IFRI) si Centrul de Studii si Cercetari Internationale (CERI) si se ocupa de cercetarea in domeniul relatiilor internationale, iar Institutul de Relatii Internationale si Strategice (IRSI) organizeaza si stagii de formare postuniversitara in domeniu.

 

VASILE PUSCAS

E necesara pregatirea continua a corpului diplomatic

 

Este necesara o institutie ca IDR?

 O institutie care isi propune o pregatire continua a corpului diplomatic este necesara. Evolutiile conceptiilor, tehnicilor, practicilor diplomatice, la inceputul sec. al XXI-lea, recomanda institutii si programe de pregatire care sa se adreseze diplomatilor de cariera, dar si departamentelor si agentiilor guvernamentale cu atributii in politica externa si relatiile internationale ale Romaniei. Totodata, rolul diplomatiei publice, al ONG-urilor si comunicarii internationale este un argument puternic in favoarea deschiderii spre societate a unei asemenea institutii. Titulatura propusa - Institutul Diplomatic Roman - ca si obiectivele stabilite nu mi se par chiar potrivite.

Care ar trebui sa fie prioritatile acestei institutii?

Prioritatea nr. 1 ar trebui sa fie elaborarea si aplicarea urgenta a unei conceptii de pregatire continua a corpului diplomatic, in consonanta cu dezideratul reformei diplomatiei, pe care toate guvernele au declarat ca o doresc, dar si cu scopurile centrale ale politicilor romanesti - externe si internationale - in urmatorul deceniu. Ar fi si alte 3, 4 prioritati, dar subiectul comporta o discutie mai ampla.

Ce ar trebui sa faca IDR pentru a-si dovedi utilitatea?

In primul rand sa primeasca semnale clare, dinspre societate, ca e necesara. Iar pentru aceasta, trebuie sa lanseze oferte clare si credibile, insotite de programe si resurse (inclusiv umane), care sa-i justifice includerea in repartitia bugetara, dar si sa prezinte produsul activitatii sale, prin care sa primeasca acceptabilitate si notorietate publica.

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22