Afacerea Snowden, pericolul unei noi fracturi transatlantice

George Visan | 05.11.2013

Pe aceeași temă

Dezechilibrul dintre SUA și restul lumii în materie de spionaj și supraveghere electronică oferă un avantaj competitiv major Washingtonului, acesta putând să anticipeze evoluții de politică externă, atât ale aliaților săi, cât mai ales ale rivalilor sau inamicilor săi. Dar există și un preț dacă aceste capabilități nu sunt gestionate discret și utilizate prudent – fracturarea sau tensionarea unor relații cu state importante pentru politica externă americană, aspect de pe urma căruia vor profita rivalii americanilor.

Scandalul interceptărilor NSA pune în dis­cuție legătura transatlantică din două punc­te de vedere. Din cel public, re­ve­la­țiile lui Edward Snowden reprezintă un adevărat dezastru pentru Statele Unite ale Americii, imaginea Washingtonului pe bătrânul continent fiind serios afectată. Toate efor­turile americane de re­cons­trucție și consolidare a ima­ginii publice în Europa du­pă războiul din Irak s-au dus pe apa Sâmbetei după dezvăluirile privind spi­o­najul electronic practicat de NSA. Revelațiile privind natura extinsă a spionajului SUA împotriva aliaților săi europeni și violarea crasă a intimității ce­tățenilor realimentează filonul antia­me­ri­can existent la nivelul opiniei publice eu­ropene. În Germania, unde s-a înregistrat cea mai vehementă reacție atât din punct de vedere public, cât și politic, unii ger­mani au început să asocieze SUA și NSA cu Republica Democrată Germană și in­fa­ma ei poliție politică – STASI.

Politicienii europeni proamericani sau ca­re promovează legăturile transatlantice vor avea probleme în viitor în a explica elec­toratului utilitatea alianței cu SUA, pre­zența trupelor americane pe continent și participarea la misiuni militare comune sau intervenții umanitare. Acorduri bila­te­rale de tipul Tratatului de liber schimb (TTIP) ar putea fi compromise – deja exis­tă voci, precum cea a lui Martin Schultz, care cer suspendarea negocierilor bila­te­rale până la lămurirea scandalului de spio­naj. Încrederea pe care publicul european o avea în Statele Unite a fost puternic zdrun­cinată, iar recuperarea acesteia va dura foarte mult.

Din punct de vedere politic, situația este extrem de complexă. O bună parte din fu­ria politică a aliaților europeni îndreptată spre Washington este destinată con­su­mului intern. Statele europene nu pot tre­ce ușor cu vederea amploarea scandalului interceptărilor telefonice, precum și afron­tul public adus prestigiului lor. Din aceas­tă cauză, liderii europeni se întrec să pară la nivel public cât mai vexați de Statele Unite. Singurul stat european care pare să fi luat în serios scandalul interceptărilor este Germania – care caută, împreună cu Brazilia, să trea­că prin Adunarea Ge­nerală a ONU o rezoluție simbolică, care să con­dam­ne excesele supravegherii electronice și să apere drep­tul la intimitate. Dar și acest demers este unul des­tinat în principal con­su­mului intern – proiectul de rezoluție nu condamnă un stat anume și este redactat în termeni generali. Este însă „un foc de avertisment“ din partea Germaniei către Statele Unite cu privire la „costurile“ politice ale spio­najului – mai ales că revelația care a șocat cel mai mult Berlinul a fost că telefonul mobil al Angelei Merkel a fost ascultat de NSA încă din 2002.

 

 

Ce vor de fapt europenii? Afacerea Snow­den a revelat capacitățile americane în materie de spionaj electronic și criptologie – Signals Intelligence (SIGINT) în limbaj de specialitate – care sunt cu mult peste capabilitățile oricărui alt stat din sistemul internațional. Se estimează că bugetul alocat de SUA pentru SIGINT depășește cu mult suma totală a bugetelor similare a celorlalte țări.

Acest scandal transatlantic oferă aliaților europeni oportunitatea de a negocia un acces mult mai generos la „conducta“ de informații americane și la capabilitățile SIGINT ale Washingtonului. Franța și Ger­mania ar dori să existe un acord între SUA și UE pe tema accesului la informațiile colectate de serviciile americane de infor­mații, acord similar cu cel existent între America, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă, care să fie dublat de o înțelegere care să interzică operațiunile de spionaj pe teritoriul UE.

Există o doză de ipocrizie în revolta alia­ților europeni. În mare parte, capabilitățile și activitățile de spionaj electronic ale SUA erau cunoscute în Europa. Pentru cei care cunoșteau sau bănuiau anvergura ope­ra­țiunilor de supraveghere americane dez­văluirile lui Edward Snowden nu rep­re­zintă o surpriză, ci doar o confirmare. În plus, europenii spionează, la rândul lor, uneori chiar Statele Unite. Serviciile de informații franceze au una dintre cele mai vaste și capabile rețele de supraveghere electronică de pe continent – rețea care era utilizată, printre altele, pentru spionaj economic asupra intereselor americane. Germania, la fel – ultimele revelații din The Guardian arată că BND, serviciul de informații al Berlinului, este foarte com­petent când este vorba de interceptarea co­municațiilor electronice. Dar aceste ca­pabilități nu se apropie de „standardul de calitate“ american – pur și simplu Wa­shingtonul dispune de mai multe plat­for­me, sisteme și resurse decât europenii la un loc în acest domeniu.

Dezechilibrul dintre SUA și restul lumii în materie de spionaj și supraveghere elec­tronică oferă un avantaj competitiv major Washingtonului, acesta putând să an­ti­ci­peze evoluții de politică externă, atât ale aliaților săi, cât mai ales ale rivalilor sau inamicilor săi. Dar există și un preț dacă aceste capabilități nu sunt gestionate dis­cret și utilizate prudent – fracturarea sau tensionarea unor relații cu state im­por­tante pentru politica externă americană, aspect de pe urma căruia vor profita rivalii americanilor. Rusia, de exemplu, care îl adă­postește pe Edward Snowden, nu poa­te de­cât să-și „frece fericită mâinile“ din cauza dihoniei provocate între SUA și Eu­ropa în urma dezvăluirilor fostului spe­cialist NSA. Iar state care s-au apropiat de SUA în ultima perioadă de timp, precum Brazilia, își văd încrederea înșelată de activitățile de spionaj americane. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22