Televiziunile insolvabile și politicienii cu cenușă în cap

Brindusa Armanca 08.10.2013

De același autor

Sub pretextul „taxelor“ neplătite, Victor Ponta proiectează lovituri sub centură pentru televiziunile neafiliate puterii politice.

De acord: ordonanța de urgență a Codului in­solvenței, modificată pe șest, cu o zi înainte de adoptare, așa încât să decupeze din marea de firme aflate în insolvență doar companiile din audiovizual și încă re­tro­activ, ei bine, asta e o por­că­rie. Ia să vedem ce spune art. 81 (3) din ordonanța publicată deja în Monitorul Oficial: „În cazul în care activitatea de­bitorului se află sub incidenţa prevederilor Legii audio­vizua­lului nr. 504/2002, ca ur­ma­re a deschiderii procedurii şi până la data confirmării pla­nului de reorganizare se suspendă licenţa au­diovizională, în sensul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu începere de la data primirii comunicării de către Consiliul Naţional al Au­diovizualului. În planul de reorganizare vor fi prevăzute condiţiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anu­me serviciu de programe, condiţii ce vor fi supuse aprobării prealabile a Consiliului Na­ţional al Audiovizualului“. Un alt articol ins­tituie retroactivitatea aplicării.

Articolele vin în contradicție cu Legea au­dio­vizualului, care nu are prevederi de sus­pendare a licenței. O confirmă președinta CNA și un membru al Consiliului Național al Audio­vizualului: „În Legea audiovizualului nu există procedura de suspendare a licenței. Fie o re­tragem, fie o prelungim, există ca sancțiune posibilitatea de a înjumătăți o licență, dar nu să sus­pen­dăm o licență“, a declarat Va­lentin Jucan. Deci, nu trans­pa­rență, nu consultare publică, nu discuții cu experți media. A reproșat-o mai toată presa, au spus-o organizațiile de me­dia, vedem ce spun or­ga­nismele europene, pe care le-au alertat ActiveWatch, CJI, Freedom House, dar și partide din opo­zi­ție, care s-au adresat, cam fără speranță, Avo­catului Poporului și comisarului european pe justiție, Viviane Reding. ActiveWatch și Reporteri fără Frontiere rezumă astfel tertipul juridic care ar afecta aproape o sută de tele­viziuni cu difuzare locală și națională, cerând parlamentului să nu-l adopte: „a) Intră în fla­grantă contradicție cu articolul 30, alin. 2 din Constituția României, care precizează că «nicio publicație nu poate fi suprimată», pu­nând astfel în pericol dreptul constituțional la liberă exprimare. b) Sabotează atribuțiile ins­ti­tuționale ale Consiliului Național al Au­dio­vizu­alui (CNA), instituție care, prin lege, este «au­toritate unică de reglementare în domeniul po­liticilor media audiovizuale» (art. 10, alin. 2 din Legea 504/2002 a audiovizualului). c) Intră în contradicție și cu alte prevederi din Legea audiovizualului, care definesc condițiile în care licența audiovizuală poate fi retrasă. Conform Legii audiovizualului, CNA este sin­gura instituție care poate elibera sau retrage licențe audiovizuale. Suspendarea licențelor nu există în Legea audiovizualului. d) Este dis­criminatoriu, fiind dedicat exclusiv me­diului audiovizual, deși există și alte sectoare ale economiei care funcționează pe baza unor li­cențe eliberate de autorități publice. e) A fost adoptat într-o totală lipsă de transparență, fiind introdus în ziua votului, deși proiectul de lege fusese supus dezbaterii publice în urmă cu o lună. f) Intră în flagrantă contradicție cu în­suși scopul procedurii de insolvență, de a ajuta societățile aflate în dificultate să se re­dreseze“.

Este limpede că legiuitorul, în acest caz Gu­vernul României, lucrează după principiul stă­pânului care privilegiază sau sancționează du­pă cum îi dictează interesul. Iar relația cu pre­sa este pur instrumentală. Sub pretextul „ta­xelor“ neplătite, Victor Ponta proiectează lo­vituri sub centură pentru televiziunile nea­fi­li­ate puterii politice. Fiindcă suspendarea li­cenței, după procedurile reorganizării ju­diciare, pot ține pe tușă orice televiziune sau radio de la șase luni la un an. Până trec ale­gerile prezidențiale și europarlamentare.

Realitatea TV a fost centrul dezbaterilor pe acest subiect. Aflată în defensivă, fosta tele­viziune a lui Vântu și-a susținut cu argu­men­te juste, dar cu mijloace nu tocmai deon­to­logice, cauza. Brusc, Rareș Bogdan (un fel de Gâdea al Realității TV), obișnuit să se bată pe burtă cu puterea, și-a amintit că PSD are da­torii la stat, că frații Negoiță au uitat să își plătească taxele etc., etc., etc. Subiecte be­ton, dar de ce numai acum? S-au mai auzit și suspine după vremurile bune când politicienii veneau smeriți la masa presei. Victimizarea dimpreună cu Antenele atestă o strategie de panică, deloc avantajoasă. De ce să te aso­ciezi cu televiziunea de șantaj, dacă te erijezi într-o televiziune demnă, critică și temerară, care dă piept cu balaurul puterii? În fine, du­pă ce s-a primit asigurarea că Realității TV nu i se aplică ordonanța, vehemența a mai scă­zut în intensitate. Solidaritatea breslei e necesară (deși atât de rară), dar asta nu șter­ge istoria sa plină de compromisuri. Codul in­solvenței a ocazionat totodată un spectacol ca­ragialesc al ipocriziei politicienilor, care de la PSD și PNL, la PDL și PPDD au scandat la unison pentru libertatea presei. Păi, nu? //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22