Cartelul anti-DNA. Regizori şi actori

Cristian Campeanu | 20.02.2018

De câțiva ani asistăm la un atac concertat asupra DNA, a Laurei Codruța Kövesi, a justiției în ansamblu. Nimic n-a fost omis: ordonanțe de urgenţă, modificarea legislației, a codurilor penale, dar mai ales linșaj mediatic. Scopul: corupții de lux trebuie să scape. Asaltul la care asistăm în ultimele zile, „festivalul inculpaților disperați“, nu are însă precedent.

Pe aceeași temă

Un veritabil Cartel anti-DNA, format din politicieni cu probleme penale, vectori de opinie, televiziuni și oameni de afaceri, s-a pus în mișcare.

 

Sebastian Ghiță, artistul ratat al înscenărilor

https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-ghita.jpg

 

Fugarul inculpat Se­bas­tian Ghiță e un vechi ad­versar al DNA și al Codruței Kövesi, fiind cel ca­re acum apro­xi­ma­tiv un an lansa acu­zele despre un ipotetic e-mail al acesteia, cucuveauamov, despre diverse în­tâl­niri în vie cu po­li­ti­cieni și ad­junc­tul de atunci al SRI, Flo­rian Coldea. Dacă aces­ta a fost înlăturat din funcție, despre Kövesi nu a reu­șit ni­cio­dată să producă probe, deși televiziunea pe ca­re o patronează, RTV, a făcut o campanie de linșaj pe tema asta. Tot Ghiță este și cel care a vorbit primul despre „măs­luirea“ unor probe de către procurorii DNA Plo­iești, Negulescu și Onea, în dosarul alegerilor pre­zi­den­țiale din 2014, în care es­te acuzat că a spălat aproa­pe 130 de milioane de lei în cadrul unei operațiuni masive de cumpărare de voturi pentru Victor Ponta în Republica Moldova. Este do­sarul în care Vlad Cosma este denunțător cu identitate protejată, după cum a dezvăluit Kövesi.

 

Potrivit stenogramelor DNA, publicate săptămâna tre­cută, oameni din anturajul lui Cosma i-au avertizat pe procurorii DNA Ploiești despre asaltul mediatic care se pune la cale, care l-a avut, într-adevăr, în centru pe Ghiță. De altfel, imediat după emi­siu­nile transmise simultan de A3 și RTV, Ghiță a intrat în di­rect, întă­rind alegațiile lui Cosma.

 

Dan Voiculescu și lupta finală împotriva DNA

 

Imediat după ieșirea din închisoare în iu­lie 2017, mogulul Dan Voi­cu­les­cu, pa­tro­nul de fac­to al hol­din­gului Grivco și al gru­pu­lui Intact din ca­re fa­ce parte https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-voiculescure.jpgAntena 3, i-a ce­­­rut lui Kövesi să se re­tragă din frun­tea DNA: „Lupta îm­potriva co­rup­ției poa­te con­ti­nua și fără dum­nea­voas­­tră, fără procurorii care vă sunt servili și fără abu­zuri“. A promis că „Voi continua cu toate forţele me­le, mai ales că de­ter­minarea mea e acum întărită de cei trei ani de puş­cărie să lupt cu abuzurile“. De atunci, „luptele“ Antenei 3 cu „abuzurile“ DNA și ale „statului paralel“ se desfășoară zi de zi. În octombrie 2017, Voiculescu a dat primul său interviu la RTV-ul lui Sebastian Ghiță, unde a declarat că „șefa DNA a reușit să fie deasupra legii și a ajuns să fie un sim­bol al răului în Ro­mâ­nia“ și și-a exprimat speranța că „vom avea un DNA fără Kövesi“ pentru că „fără ea se schimbă totul“.

 

Ultimul asalt asupra lui Kövesi instrumentat prin scan­dalul Cosma, așa cum reiese din stenogramele DNA, ar fi fost plănuit de Voiculescu împreună cu Ghiță, pe ca­re l-ar fi vizitat la Belgrad, lucru negat însă de mo­gul.

 

În fapt, Voiculescu vrea să acrediteze ideea că a fost con­­damnat pe nedrept, deoarece nu ar exista vreun pre­judiciu în dosarul ICA.

 

Vlad Cosma, marioneta mogulilor

 

https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-cosmare.jpg  

Deși protagonistul din umbră al operațiunii es­te Ghiță, omul de paie care a fost scos la ve­dere și plasat în centrul asaltului este Vlad Cos­ma, condamnat la cinci ani de închisoare în 2016 pentru trafic de influență într-un dosar în care tatăl său a pri­mit opt ani de în­chi­soare pentru abuz în serviciu și luare de mită.

 

Cosma a susținut în multele sale apariții la tele­vi­ziu­nile lui Ghiță și Voiculescu că a fost forțat de pro­cu­ro­rii Negulescu și Onea, de la DNA Ploiești, să semneze un denunț împotriva lui Ghiță, alături de care să ata­șeze probe false, sub amenințarea că, dacă nu se su­pu­ne, îi vor aresta sora, Andreea Cosma, deputat PSD. Cos­ma a mai pretins că ar fi fost obligat să folosească probe false și în alte cazuri și a făcut legătura cu pro­priul dosar, în care a susținut că procurorii au recurs la aceleași practici. Cosma nu a prezentat însă până acum „pro­bele“ și în instanță.

 

Potrivit Codruței Kövesi, Vlad Cosma a avut calitatea de martor în 12 dosare și s-ar fi prezentat de mai mul­te ori „din proprie inițiativă“ la DNA pentru a for­mu­la denunțuri. În fapt, Vlad Cosma avea calitatea de mar­tor cu identitate protejată și, așa cum a reieșit din diverse stenograme, încerca să negocieze cu pro­cu­ro­rii reduceri de pedeapsă și schimbarea încadrării.

 

Liviu Dragnea, baronul statului paralel

 

Relația lui Dragnea cu DNA este pe cât de ve­che, pe atât de ina­mi­ca­lă. Dragnea a fost con­damnat la doi ani de în­chisoare cu sus­pen­dare pentru https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-dragneare.jpgfraudarea re­fe­rendumului din 2012 și așteaptă în mar­tie un ver­dict în do­sa­rul „Bom­­bonica“. În no­iembrie, DNA a des­chis cel mai greu dosar pe numele său, TelDrum, în care este acu­zat de cinci infracțiuni, printre care cons­tituirea unui grup infracțional organizat, la care se adaugă dosarul Belina. Furia lui Dragnea antijustiție și în special anti-DNA se explica prin obsesia de a scăpa de condamnări. În acest sens pot fi descifrate OUG 13, modificările le­gilor justiției și repetatele tentative de schimbare a co­durilor penale operate de PSD pe par­cursul anului 2017.

 

Dragnea a promovat insistent teoria „statului pa­ralel“, pe care a și transformat-o într-o rezoluție adop­tată oficial de PSD. A atacat nu o dată direct DNA și pe Codruța Kövesi, acuzate că fabrică dosare po­litice, printre care, evident, și cele ale lui.

 

Înaintea declanșării recentului asalt a cerut, deși nu explicit, revocarea lui Kövesi. După conferința de pre­să a șefei DNA și întâlnirea de la Cotroceni cu Io­han­nis, Dragnea vrea să plaseze responsabilitatea deciziei la Tudorel Toader.

 

Călin Popescu Tăriceanu, războiul cu statul de drept

 

https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-tariceanure.jpg  

Președintele Senatului este un inamic declarat al șefei DNA. I-a cerut oficial președintelui să o demită încă din 2015, la pachet cu Livia Stan­ciu, și a reluat cererea de demitere în fe­brua­rie 2017, după ce CCR a de­cis că ancheta DNA asu­pra Ordonanței 13 es­te neconstituțională. A încercat să repete figura și a contestat la CCR an­chetarea hotărârii de guvern incriminate în dosarul Be­lina, dar a suferit un eșec.

 

De când a fost trimis în judecată pentru mărturie min­cinoasă și favorizarea făptuitorului în dosarul res­ti­tui­rii ilegale a Fermei Băneasa, Tăriceanu vorbește numai despre „republica procurorilor“, politica dosarelor și că­tușelor, despre „grave încălcări ale drepturilor omu­lui“ și solicită periodic demiterea lui Kövesi, des­ființarea DNA și ieșirea din UE.

 

Scrisorile sale, dincolo de limitele politeței, trimise Co­misiei Europene, lui Jean-Claude Juncker și pre­șe­din­telui Iohannis merg, toate, pe ideea „abuzurilor co­mi­se de DNA“, instituția care se bucură de cea mai mare credibilitate în rândul partenerilor României.

 

În contexul ultimului scandal legat de cazul Cosma, a cerut explicit revocarea lui Kövesi, dar a derobat par­lamentul de responsabilitate, presându-l pe șeful sta­tului să ia o decizie.

 

Daniel Dragomir, pionul cartelului anti-DNA

 

Fostul colonel SRI, con­damnat deja cu sus­pen­dare într-un dosar de corupție, este singurul acuzat român din do­sarul Black Cube, afa­ce­rea de spionaj și șantaj împotriva șefei DNA în care deja doi dintre acu­zații israelieni și-au re­cu­noscut vina în schim­bul eliberării. Este unul dintre autorii conceptului de https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-dragomir.jpg„stat paralel“ și, mai nou, fondatorul Inițiativei 3.0, care își propune să sca­pe țara de DNA și de „abuzurile“ comise de Kövesi. Sub pălăria noului produs marca Dragomir s-au adu­nat mulți actuali sau foști politicieni, unii certați se­ri­os cu legea, avocați de-ai lor sau foști angajați SRI.

 

Adversar înverșunat al șefei DNA, Dragomir a ajuns ve­deta presei angajată în demersul anti- DNA. Numele lui figura printre „persoanele de contact“ într-un e-mail trimis de o companie de PR din Londra presei in­ter­naționale, la câteva minute de la încheierea emi­siu­ni­lor de la A3 și RTV, în care erau reluate „cu­tre­mu­ră­toa­rele“ dezvăluiri ale „abuzurilor DNA“.

 

Dragomir a cerut demiterea lui Kövesi, a lui Augustin La­zăr, a procurorilor de la Ploiești și a or­ga­nizat sâmbătă cu fantomatica Inițiativă 3.0 o de­mon­strație cu por­to­ca­le, la care au participat vreo 100 de oa­meni. Dra­go­mir se dovedește un pion util al Carte­lu­lui anti-DNA, de care îl leagă același interes: să-și scape pielea.

 

Codrin Ștefănescu, hăitașul PSD

 

Fostul peremist ajuns secretar general adjunct al PSD func­țio­nează adesea ca vocea ne­au­to­ri­zată care „în­drăz­­nește să spu­­nă ceea ce cred toți pese­diștii, dar nu au curaj să afi­r­me“. Ștefănescu a fost cel care a ieșit să facă apel la ministrul Justiției („Tudorele, fă ceva, că nu se mai poate!“), să ceară

https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-stefanescu.jpg  

demiterea Laurei Codruţa Kövesi, a procurorului general Augustin Lazăr și a „statului pa­ralel“. Rolul său pare să fie acela de a propune public cele mai extremiste poziții („Punem penali în gu­vern pentru că putem“), să facă scandal îm­potriva serviciilor, a DNA, a Par­chetului, a ori­cui tulbură dreptul PSD de a schin­giui legile justiției și codurile penale. Hi­perbolizează doar pentru ca Dragnea și ceilalți lideri să facă fi­gură de lideri responsabili, care țin în frâu por­nirile „poporului pesedist“.

 

Codrin Ștefănescu, un permanent al emi­siu­nilor trusturilor conduse de Ghiță și Voi­cu­lescu, este cel care i-a dat un ultimatum mi­nistrului Justiției în ce o privește pe Laura Co­druţa Kövesi: „Sau ia nişte măsuri foarte ra­dicale, legale şi concrete, sau îşi pune man­datul pe masă şi spune că nu poate să facă nimic“. Poziție pe care și-o menține și după ce Dragnea i-a spus, în logica de mai sus, că „vor­bește cam mult“.

 

Liviu Pleșoianu, cometa lui Dragnea

 

https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-plesoianure.jpg

 

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu s-a făcut repede remarcat în PSD și a crescut în ochii lui Drag­nea direct pro­porțional cu ve­hemența ata­cu­ri­lor pe care le lan­sa la adresa DNA, a lui Kö­ve­si și, evident, a luptei la baionetă pe care o pur­ta cu Soros și „agenturile“ acestuia. Tele­vi­ziunile lui Ghiță și Voiculescu l-au transformat în noua stea a politicii dâmbovițene, numele lui ajungând să fie vehiculat drept candidat la prezidențiale.

 

Pleșoianu nu are inhibiții, îndoieli sau po­li­tețuri old fashion„Eu nu am de gând să pup pe nimeni pe chelie şi nici să tac atunci când IMPOSTURA ar trebui evidenţiată cu glas tare. Tocmai de aceea, o spun fără re­zer­ve: Jean-Claude Juncker e un impostor! Nu are ce să caute în funcţia pe care o deţine şi este o #RUŞINE pentru Uniunea Europeană!“, a postat Pleșoianu pe Facebook, supărat că Junc­ker a avertizat PSD asupra modificării le­gilor justiției.

 

Pleșoianu are cu ce se mândri, e lăudat de Sput­nik pentru scrisoarea deschisă adresată pre­mie­rului, ministrului Justiției, lui Dragnea și Tă­ri­ceanu: „Solicitarea revocării Procurorului-șef DNA și a Procurorului General al Ro­mâ­niei este prima măsură absolut necesară și ca­­re nu mai poate fi întârziată nici măcar o zi“.

 

Mihai Gâdea, motanul lui Voiculescu

 

Directorul An­te­na 3 și rea­li­zatorul emisiunii Sinteza zilei es­te unul dintre cei mai vechi sol­dați din solda lui Dan Voi­cu­lescu. Fidelitatea i-a fost răs­plă­ti­tă,

https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-gadea.jpg

 

dom’ pro­fe­sor l-a îm­pr­u­mu­tat în 2010 cu 780.000 de lei, sumă din care Gâdea a plătit doar o mică parte. După 7 ani, în decembrie 2017, ANAF a deschis procedura în instanță împotriva lui Gâdea, socotind că suma trebuie să intre în conturile statului, ținând cont că prejudiciul din dosarul ICA, 60 de milioane de lei, nu a fost recuperat în to­talitate.

Așadar, Mihai Gâdea are și motive personale să fie supărat că lupta cu „statul paralel“, DNA și Kövesi nu merg potrivit desfășurătorului ela­borat în laboratoarele Grivco.

 

Menționat și el în stenogramele DNA („Sunt montate oficial cu ăia după la RTV, cu Gâdea, de la Antena 3... E ditamai regia făcută! O să transmită două posturi în direct... și România TV... și Antena 3!“), Mihai Gâdea și-a ieșit din minți după conferința de presă a Codruței Kövesi. „Pupați-o în... “, i-a strigat unui in­vitat care cuteza să n-o înfiereze și să-i ceară re­vocarea. În vederea anunțului pe care ur­mează să-l facă Tudorel Toader, a mutat pre­siunile pe acesta. La A3 asaltul Cartelului con­tinuă neabătut.

 

Victor Ciutacu, câinele de pază al lui Ghiță

 

Ciutacu s-a sim­țit cumva vizat de dialogurile din în­re­gis­tră­rile difuzate de DNA despre modul în care a fost pre­gă­tit, regizat și or­ga­nizat spec­ta­co­lul care ur­ma „să o în­groa­pe“ pe Kövesi și DNA.https://revista22.ro/files/news/manset/default/dosar-ciutacure.jpg

 

„... Oamenii-s nebuni! Nu vă dați seama ce filme au făcut, ce discuții, ce îmbârligări! Au discuții cu Ciutacu, cu... cu nu știu care, cu nu știu care, cu nu știu care, cu nu știu... cu două­zeci de inși... cu Vicol, cu Blaga, cu Udrea, cu Bica, care intră în direct de nu știu unde, cu Ponta, care nu știu ce vine să zică. O să fie un scandal monstru!“ Ciutacu a avut o reacție în stilul care îl caracterizează, ce­rându-i sfidător lui Kövesi „dovada“ con­jurației.

 

Ca angajat al Antenei 3, Ciutacu a servit in­te­re­sele lui Dan Voiculescu, iar când s-a transferat în solda lui Ghiță la RTV a făcut același lucru. După plecarea din țară a șefului său, seria de înregistrări lăsată moștenire de fugarul Ghiță s-a difuzat în emisiunile sale.

 

Angajat trup, suflet și microfon în lupta cu „statul paralel“ dusă de coaliția PSD-ALDE, Vic­tor Ciutacu promovează în emisiunile sale exclusiv personajele politice sau din lumea afa­cerilor care susțin această teză. A devenit un credincios „câine de pază“ al interesului patro­nului său.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22