Kiev: drumul spre Moscova blocat cu cocktail Molotov

Armand Gosu | 21.01.2014

Pe aceeași temă

Puterea de la Kiev, confruntată cu manifestări violente ale străzii, a decis amânarea publicării și, deci, intrării în vigoare a legislației care limitează drepturile omului în Ucraina.

Duminică, 19 ianuarie, la ora locală 16, un grup de câteva sute de tineri violenți, cu fețe acoperite și cu bâte în mâini, au de­clanșat primele ciocniri cu miliția, în apro­pierea Stadionului Di­na­mo, pe strada Grușevski din Kiev. În acel moment, mulțimea care participase la o adu­na­re populară în Piața In­de­pendenței, pe Maidan, în­cepuse să se împrăștie. Au fost câteva tentative de a ru­pe cordonul trupelor de or­dine și de a se apropia de clădirea în care-și are se­diul guvernul, însă ele au fost blocate de jandarmi.

Încă de joi, 16 ianuarie, a crescut ten­siu­nea politică, odată cu votarea în Rada Su­premă (cu încălcarea regulamentului, afir­mă opoziția) a unor proiecte legislative ca­re limitează dramatic drepturile civile. Mo­dificările atribuie, după modelul le­gis­lației rusești, denumirea de „agent stră­in“ pentru organizațiile care sunt finan­țate din afara țării, în această categorie in­trând nu doar asociațiile care militează pen­tru drepturile omului, de pildă, ci și Bi­serica Catolică sau diverse universități particulare. Acestea vor trebui să publice regulat rapoarte de activitate și contabile și vor fi supuse unor taxe fiscale su­pli­men­tare. A fost extinsă răspunderea penală și s-au mărit pedepsele pentru multe in­frac­țiuni. Pentru blocarea accesului sau ocu­pa­rea unor clădiri legea prevede 6 ani în­chi­soare, pentru distribuirea de materiale „ex­tremiste“ – 3 ani, altercații cu un mil­i­țian – 7 ani; pentru „violarea în grup“ a or­dinii publice – 2 ani, defăimare – 2 ani. Ac­cesul la Internet poate fi limitat sau blo­cat, iar organizațiile societății civile, pre­cum și bisericile nu vor avea voie să participe la „ac­țiuni extremiste“. Dis­trugerea monumentelor so­vietice ale soldaților se pe­depsește cu închisoare de 3-5 ani. Potrivit obser­va­torilor, deputațiii Partidului Regiunilor și cei comuniști au votat proiecte legislative care copiază în detalii le­gislația restrictivă adoptată cu ani în urmă de către Duma de Stat de la Moscova. Aceste modificări, spune opo­ziția, schimbă esența regimului politic din Ucraina, transformându-l, dacă nu într-o dictatură, cu siguranță într-un regim au­to­ritar, departe de normele acceptate în Oc­cident, în lumea civilizată.

UE și-a manifestat public îngrijorarea pri­vind modificările legislative votate de că­tre Rada Supremă și, prin vocea baronesei Catherine Ashton, a cerut revederea aces­tor prevederi. Potrivit Departamentului de Stat al SUA, legislația adoptată nu co­respunde normelor democratice, limitează dreptul populației la proteste pașnice și libertatea cuvântului, pune presiune pe media independente și împiedică ac­ti­vi­ta­tea organizațiilor nonguvernamentale. Pre­ședintele Viktor Ianukovici nu doar că nu a retrimis Radei spre modificare legile adop­tate, ci, chiar a doua zi, vineri, 17 ia­nuarie, le-a semnat pentru promulgare. Nu­mai că n-au apucat să fie publicate pen­tru a intra în vigoare.

Vitali Kliciko, liderul Udar, în altercaţiile de la Kiev (19 ianuarie 2014)

De aici și nervozitatea participanților la de­monstrația de duminică, la care s-au strâns, în ciuda frigului, potrivit diverselor apre­cieri, între 200 și 300.000 de oameni. Adu­na­rea populară a adoptat mai multe re­zo­lu­ții care prevăd crearea unui parlament al­ternativ, Rada pierzându-și legitimitatea prin votul de joi, care limitează libertățile ce­tă­țenești, și redactarea unei noi Cons­ti­tu­ții.

Opoziția a încercat să împiedice violențele izbucnite duminică seară, lângă Stadionul Di­namo. Liderul formațiunii Udar, Vitali Kliciko, a încercat să calmeze grupul de tineri agresivi, însă a fost prins la mijloc, asupra lui fiind pulverizată spuma dintr-un stingător de incendiu. La ora locală 17, era incendiat primul autobuz al miliției. Pes­te puțin timp, și cel de-al doilea a fost cu­prins de flăcări. Deasupra capetelor tru­pelor speciale zburau sticle incendiare, pie­tre, bucăți din pavaj. Mai multe coloane de trupe speciale Berkut care se îndreptau spre Kiev au fost blocate în Lvov și în alte orașe din vestul și centrul Ucrainei. La ora 19, trupele Ministerului de Interne au în­cercat o ofensivă pentru a împrăștia mulț­i­mea, folosind grenade lacrimogene și chiar gloanțe de cauciuc. Confruntarea cu manifestanții bine organizați și radicalizați a fost extrem de violentă, însă nu s-a sol­dat cu modificarea liniei frontului.

După ora 22 , tinerii furioși au trecut ei la atac, incendiind cu cocktail-uri Molotov toate mașinile forțelor de ordine aflate pe strada Grușevski, 4 autobuze și 2 ca­mi­oa­ne. Mul­țimea se calmează abia după mie­zul nop­ții, când Kliciko, după o discuție la re­șe­din­ța președintelui Ianukovici, anunță for­marea unei comisii din reprezentanții Ad­ministrației prezidențiale, guvernului și opo­ziției, care să negocieze depășirea gra­vei crize politice. Tot atunci, ministra Jus­ti­ției a anunțat că articolele din legile care limitează drepturile cetățenilor vor fi anu­late. Este o victorie mică, dar importantă a opoziției și a societății civile din Ucraina. Cu condiția ca puterea să-și respecte pro­mi­siunile. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22