România (ne)liberă

„România se întoarce la vremurile din perioada lui Adrian Năstase, în care presa era cumpărată, constrânsă, șantajată să nu mai facă anchete și să nu mai scrie împotriva liderului PSD.“ (Sabina Fati)

Brindusa Armanca 10.10.2017

De același autor

 

Destinul ziarului România liberă se suprapune, în felul său, destinului României. Ce se în­tâm­plă azi, când cea mai mare parte din redacție, alcătuită din jurnaliști de notorietate din pre­sa românească, părăsește pu­blicaţia este simptomatic pen­tru zilele nefaste traversate de România, aflată sub ase­diul unei guvernări de penali și agramați. Pleacă, după 11 ani, Răzvan Chiruță (re­dac­tor-șef) și Sabina Fati (se­nior editor), pleacă Sabin Or­can (di­rector editorial), Mir­cea Ma­rian, Cătălin Prisecariu, Silviu Sergiu, Mihai Duță, Pe­tre Bă­dică, practic toată con­ducerea ziarului. Mulți dintre aceștia s-au refugiat de la Evenimentul zilei, devenit în­tre timp o gazetă de perete a intereselor penalilor de partid și de stat. Lipsa de respect pentru libertatea presei, dorința de a controla mass-media prin patroni afiliați partidelor care dețin majoritatea în parlament și puterea executivă, PSD și ALDE, sunt ca­rac­teristice momentului dificil căruia presa ro­mâ­nească îi face față cu greu. „România se în­toarce la vremurile din perioada lui Adrian Năs­tase, în care presa era cumpărată, con­strânsă, șantajată să nu mai facă anchete și să nu mai scrie împotriva liderului PSD. În care orice opozant era intimidat, orice ma­gistrat cu ambiții de independență era eli­minat sau pus cu botul pe labe, în care ins­tituțiile lucrau aproape exclusiv în interesul unor grupuri de interese afla­te în fruntea ță­rii... Liderul PSD nu mai vrea să păstreze ni­­ciun fel de aparențe, s-a să­turat să joace ro­lul pro­occi­dentalului civi­li­zat... așa că a început ofen­si­va“, explică Sa­bina Fati în ul­timul său edi­torial, Pentru ci­ne se fac lis­te­le negre, cau­zele ascunse ale masacrării corpului editorial.

 

Că există destule suprapuneri între existența României li­be­re și a țării nu e un joc de si­militudini, ci destin istoric. Fon­dată în 1877, anul Răz­bo­iu­lui pentru In­de­pendență, publicația a suferit îm­­preună cu ța­ra. După 1944 a trebuit să joa­ce rolul de falsă alternativă la ziarele parti­du­lui unic, servind propaganda comunistă. Con­trolul era absolut prin securiști vopsiți în jur­na­­liști și chiar mai mult: Florea Ceaușescu, unul dintre frații dic­tatorului, a fost redactor aici. Despre scurta sa ședere din 1944 la Ro­mâ­nia li­beră scrii­to­rul Mihail Sebastian scria în Jur­nal: „Mă felicit că experienţa mea la Ro­mânia liberă s-a terminat repede, înainte de a-mi fi angajată acolo semnătura. Ar fi fost im­posibil să lucrez sub un regim de comitete secrete, im­be­cilitatea îndoctrinată e mai greu de su­portat decât imbecilitatea pur şi sim­plu“.

 

Este singurul cotidian central unde s-a în­cer­cat o disidență: anul 1989 i-a găsit pe re­dac­torii Petre Mihai Băcanu și Anton Uncu în puș­că­rie pentru editarea ziarului clandestin Ro­mâ­nia, dar întemnițați sub false acuzații. După Revoluție, a fost printre primele redacții vizitate și devastate la „Mineriadă“.

 

România liberă a trecut prin toate ex­pe­ri­men­te­le postdecembriste ale mass-media: pri­va­tizare, apoi achiziționare de către un trust str­ă­­in – WAZ, grup german care s-a retras din Ro­mânia în 2009 din cauza corupției de pe pia­ța media. Ziarul a rămas pe mâna pa­tro­nilor autohtoni - Dan Adamescu, afacerist cu grele dosare penale, decedat în 2017. Pro­ce­sele companiei ASTRA au lovit reputația zia­ru­lui, deși s-a dovedit că milioanele de dolari nu au intrat niciodată la ziar, ci au rămas în con­turile Medien Holding, condus din off-shore-uri cu care patronul își masca afacerile. Moștenitorul, Alexander Adamescu, rezident la Londra, și el urmărit penal, a decis în aces­te zile să schimbe redacția și, presupunem, po­litica. Un prim semnal este interviul cu fos­tul sereist, urmăritul penal Daniel Dragomir, apărut în ediția din 10 octombrie, în care Ada­mescu jr. este prezentat ca o victimă a „bi­nomului“. Nicio surpriză, din moment ce, po­trivit informațiilor din presa încă liberă, a co­tizat la Black Cube, ca și Dragomir, pentru discreditarea șefei DNA.

 

Datoriile s-au acumulat, în vreme ce, pa­ra­do­xal, calitatea ziarului a crescut. Trecerea on­line, intersecția presei cu noile tehnologii au făcut tot mai dificil managementul complex so­licitat de un ziar care avea nevoie de infu­zie de capital și de respect pentru pro­fe­sio­niști. Patronul, Alexander Adamescu, nu e dis­pus să facă asta, vrea liniște, clemență și pri­vi­legiile pe care puterea ar putea să i le asi­gure. „Pe cei mai mulți dintre noi ne-au dat afară“, ne-a declarat Sabina Fati. Demisionarii sau demisionații mai speră să își recupereze cele cinci salarii restante, de aceea Sabin Or­can încă încearcă să negocieze, invocând „o perioadă de tranziție“. Perspectivele nu sunt în­curajatoare, dar, ca un „pilot“ încercând să ți­nă nava în zbor, redactorul-șef lansează o speranță: „Salvarea individuală este, într-ade­văr, cea mai la îndemână cale de a scăpa din­tr-o societate în derivă: pleci în exil sau pleci capul. Dar adevărata miză, în aceste zil­e de asediu, este să ne salvăm toți, ca o co­munitate. Lupta e mai grea și mai de du­ra­tă, dar satisfacția este pe măsură. Nu trebuie neapărat să învingi tu sistemul. Important es­te ca sistemul să nu te învingă pe tine. Dacă tu reușești asta, dacă cel de lângă tine reu­șeș­te asta, dacă fiecare reușim asta pe bu­cățica noastră, pe insula noastră, până la ur­mă sistemul, oricât de subversiv și de pe­ri­cu­los, va fi înfrânt. Istoria, cu numeroasele sale exemple, e de partea celor curajoși și a celor buni“, scrie Răzvan Chiruță în ultimul său edi­torial de la România liberă

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22