Calcul electoral și faliment moral la Casa Albă

Modul cinic în care preşedintele Trump a convertit un eveniment în care o persoană a murit în urma confruntărilor politice în calcul electoral ar trebui să fie dovada falimentului moral al Casei Albe sub administrația sa.

Cristian Campeanu 22.08.2017

De același autor

 

Din punctul de vedere al strategiei po­li­ti­ce, Steve Bannon, ex-strategul-șef al Casei Al­be, a avut dreptate atunci când i-a cerut președintelui Donald Trump să nu dea ni­ciun pas înapoi de la co­men­tariile privind res­pon­sabilitatea împărțită între grupurile extremiste – alb-naționalist cu accente nazi și antifascist cu accente le­ninist-troțkiste – pentru vio­lențele din Charlot­tes­ville, Virginia, din urmă cu mai bine de o săptămână. În confruntările dintre cele două grupuri au fost rănite mai multe persoane de ambele părți, dar numai una a murit, atunci când un tânăr din Ohio a intrat în mod deliberat cu ma­șina într-un grup de manifestanți anti­ra­sism. După ce, inițial, Trump a condamnat violența rasistă, a revenit ulterior cu nu­anțe privind împărțirea vinii între rasiști și militanții a ceea ce el a numit „alt-left“, mișcarea de extremă stângă care își spune mai nou Antifa, de la antifasciști, care au luat parte la violențele din Char­lottes­ville. Aceste „nuanțe“ prezidențiale, precum și declarațiile sale împotriva îndepărtării din spațiile publice în statele din sud a monumentelor dedicate figurilor istorice ale Confederației (la Charlottesville a fost decizia de a îndepărta statuia ge­neralului Lee dintr-un parc, cea care i-a determinat pe militanții alt-right să de­clan­șeze protestele) i-au atras lui Trump acuzații larg răspândite în presă și în rân­durile opoziției democrate că simpatizează tacit cu cauza rasistă.

 

Potrivit New York Times, care citează sur­se din cadrul administrației, Bannon ar fi susținut că o revenire asupra revenirii nu are niciun rost pentru că nu îi va liniști nici pe democrați, nici pe republicanii an­ti-Trump și cu siguranță nu va liniști mass-media, care sunt ori­cum de stânga și îl urăsc ori­ce ar spune și orice ar face și ar proclama orice schimbare de ati­tu­dine ca fiind prea puțin prea târ­ziu. În schimb, o asemenea schim­bare i-ar submina propria bază po­li­tică, nucleul dur al sim­pa­tizanților trumpiști care au apreciat revenirea nuanțată a lui Trump drept o de­nun­țare curajoasă a „corec­ti­tudinii politice“ și care s-ar simți trădați de o re­venire asupra revenirii. În con­se­cin­ță, Ban­non i-ar fi recomandat lui Trump să men­țină o linie ideologică inflexibilă și să nu dea înapoi, indiferent de ceea ce spun criticii, ceea ce, susține cotidianul new­yorkez, i-ar fi grăbit plecarea „stra­te­gu­lui“ de la Casa Albă, câteva zile mai târ­ziu. Cum am afirmat la început, cred că, din punct de vedere strategic, Bannon a avut dreptate. Cu riscul de a fi taxat drept rasist, Trump și-ar fi consolidat prestigiul în rândurile așa-numitei clase muncitoare albe, care reprezintă baza sa de susținere și care s-a dovedit complet imună la ști­rile despre prestația prezidențială din acest an, rămânându-i fidelă acestuia. Prio­ritatea lui Bannon a fost întotdeauna întărirea acestei baze solide de pe care să pornească ofensiva de cucerire a altor ca­te­gorii de americani, iar, în baza acestei lo­gici, orice încercare de conciliere cu tabăra adversă nu ar aduce niciun avantaj, dimpotrivă. Și, când spunem „avantaj“, ne referim la avantaje electorale, cuan­tificabile în voturi.

 

Incidentele din Charlottesville, cu toată încărcătura lor politică și socială extrem de complicată și de explozivă, au im­pli­ca­ții profunde care pun la încercare țesătura democrației americane și care merită, fiecare în parte, o dezbatere serioasă. În ul­timul an, grupurile considerate odi­ni­oară marginale, situate la extremă au ocu­pat o mare parte a centrului vieții politice americane și au devenit, dacă nu mai nu­meroase, cu siguranță mai vizibile și mai agresive. Charlottesville nu este decât una din­tre manifestările acestor mișcări so­cia­le aflate în plină desfășurare și despre care nu poți afla mai nimic din media. Pe mă­su­ră ce extremiștii devin mai vizibili, creș­te și pericolul confruntărilor violente. Fun­damentele înseși ale democrației ame­ri­cane, cum ar fi Primul Amendament al Constituției, cel care garantează libertatea de exprimare, sunt puse la îndoială. În­tre­bări legitime privind motivele pentru care clasa muncitoare albă a ajuns să se iden­ti­fice cu Trump și să formeze baza lui elec­torală în primă instanță rămân fără un răs­puns acceptabil altul decât prejudecățile stângii radicale că e vorba de o grămadă de rasiști ratați.

 

Trump a câștigat alegerile pe o platformă antisistem, promițând că va asana „mlaș­tina“ politicii americane și va cutremura din temelii „statul profund“ al elitelor bi­rocratice, autoritare și indiferente la pro­blemele reale ale americanilor. Atitudinea lui Trump și Bannon față de Charlottesville dovedește că acești campioni ai „anti-Sis­temului“ sunt la fel de mainstream ca ma­jo­ritatea politicienilor de la Washington, pentru că singurul mod în care au in­terpretat ceea ce s-a întâmplat în Virginia a fost același în care interpretează es­ta­blish­mentul orice eveniment: con­ver­tin­du-l în voturi. Trump a demonstrat în ne­nu­mărate rânduri că este lipsit de caracter și de orice dimensiune morală. Modul ci­nic în care a convertit un eveniment în ca­re o persoană a murit în urma confrun­tă­rilor politice în calcul electoral ar trebui să fie dovada falimentului moral al Casei Albe sub administrația sa și să-i convingă și pe ultimii dintre cei care încă îi mai acor­dau credit. 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22