DLAF recunoaște că a încheiat protocolul la solicitarea ministerului condus de Dragnea

Redactia | 17.11.2018

Protocolul de cooperare intre Departamentul pentru lupta antifrauda si Ministerul Dezvoltarii Regionale, încheiat în perioada când ministerul era condus Dragnea, a fost făcut la solicitarea ministerului.

Pe aceeași temă

Deși protocolul s-a incheiat la solicitarea ministerului condus de Dragnea, Departamentul nu trimitea date despre anchetele care vizau activitatea ministrului, spune Departamentul Antifraudă într-un comunicat remis presei vineri.

Protocolul este funcțional și astăzi iar încheierea sa a vizat activitatea instituțională, nu persoanele care l-au semnat, mai precizează DLAF.

Comunicatul integral al Departamentului pentru Luptă Antifraudă

1. Protocolul de cooperare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), publicat în urma răspunsului oferit de instituția noastră la solicitarea venită din partea unui jurnalist al site-ului de presă com, are caracter public și reprezintă o practică legală de colaborare instituțională, pentru îmbunătățirea activității specifice fiecărei autorități publice.

Pentru îndeplinirea rolului său instituțional, Departamentul poate încheia instrumente legale de cooperare administrativă cu autorităţile şi instituţiile relevante naţionale, europene sau internaţionale, cu respectarea legii (art. 2 alin. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, aprobat prin HG nr. 738/2011). DLAF continuă astfel abordarea instituțională a coordonării luptei antifraudă la nivel național, începută în perioada de pre-aderare, conform Cap. 2 și VII din HG nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, abordare specifică și Oficiului European de Luptă Antifraudă – OLAF în relațiile sale cu partenerii antifraudă – https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/cooperation-with-investigative-partners_en.

  1. Protocoale de cooperare interinstituțională au fost realizate, de-a lungul timpului, între DLAF și mai multe instituții și autorități ale statului român.

  2. Protocolul s-a fundamentat pe motive obiective, de natură legislativă. În anul 2012, Guvernul României a adoptat OUG nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Astfel, în cazul în care DLAF sau organele de urmărire penală sunt sesizate cu indicii de fraudă, autoritățile de gestionare sunt obligate să suspende plăți sau contracte, în condițiile legii. Drept urmare, autoritatea de management din cadrul MDRAP a propus DLAF, în anul 2013, încheierea, cu respectarea legii, a unui protocol, care să faciliteze îndeplinirea conformă a obligațiilor ce îi reveneau acesteia, potrivit modificărilor legislative respective. De asemenea, prin OG nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor, în aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, erau suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu excepția sumelor aferente contractelor finanţate din fonduri europene din cadrul Programului operaţional regional, asupra cărora au fost formulate sesizări către ANI, DLAF şi/sau organele de urmărire penală pentru suspiciune de fraudă, tentativă de fraudă sau conflict de interese, până în momentul soluţionării definitive de către organele competente cărora le-a fost înaintată sesizarea sau până la soluţionarea definitivă a cauzei de către instanţele judecătoreşti prin care se stabileşte inexistenţa unei fapte penale.

  3. Părțile semnatare ale Protocolului au agreat transmiterea informațiilor detaliate în Protocol, cu excepția situaţiilor în care MDRAP are calitatea de instituţie controlată de către DLAF, conform legii.

  4. Protocolul încheiat a vizat proiectele derulate în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), a programelor de cooperare teritorială şi transfrontalieră şi ale Programului pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management / Autoritate Comună de Management, Autoritate Naţională şi a proiectelor finanțate din fonduri derulate în cadrul programelor PHARE CES şi PHARE CBC, gestionate de MDRAP în calitate de Agenţie de Implementare.

  5. Protocoale similare celui cu MDRAP au fost semnate, de-a lungul ultimilor ani, cu Ministerul Fondurilor Europene și cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe aceleași obiective.

  6. DLAF subliniază că protocoalele de cooperare / colaborare se încheie între instituții și nu între persoane. Precizăm că Protocolul semnat cu MDRAP în anul 2014 a avut continuitate permanentă, fiind funcțional și în ziua de astăzi, indiferent de cine s-a aflat la conducerea Ministerului și a Departamentului pentru lupta antifraudă.

  7. Buna reputație a Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF a fost permanent dovedită de-a lungul anilor. DLAF și-a păstrat statutul autonom în activitatea sa care vizează protecția fondurilor europene și a menținut o bună relație de colaborare cu instituțiile românești (mai ales Direcția Națională Anticorupție) și europene, ca instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF, ale cărei valori europene le împărtășește.

Așa cum opinia publică și reprezentanții mass-media au luat act în data de 13 noiembrie a.c., în Raportul privind progresele înregistrate de România 2018 în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, se face următoarea mențiune despre Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF:

”Climatul global creat și reflectat de aceste aspecte are, de asemenea, legătură cu un alt domeniu de îngrijorare, acela că instituțiile publice, inclusiv Curtea de Conturi, par a fi mai puțin active în a informa DNA privind potențialele infracțiuni de corupție și fraude, deși este o obligație legală pentru toate instituțiile publice131 . O excepție pare a fi DLAF, omologul național al Oficiului European de Luptă Antifraudă, care continuă să trimită DNA notificările sale.” (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_ro)

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22