Raport: Dotarile existente nu permit controlul eficient al infectiilor din spitale

Iulian Popescu | 28.12.2015

Izolarea răniților de la Colectiv în secții de ATI special dedicate a fost posibilă in 6 spitale din 11, nu însă în fiecare caz cu gruparea în același salon a pacienților infectați sau colonizați cu aceeași bacterie cu risc epidemiologic, arată Raportul privind infecțiile nosocomiale din spitale.

Pe aceeași temă

 

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) și Direcția de Sănătate Publică București (DSPB) au finalizat evaluarea activităților de supraveghere, prevenire și control a infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare care au acordat asistența medicală victimelor din incendiul din Club Colectiv.

 

DSP București a evaluat în perioada 3 – 16.12. 2015,  prin personalul de specialitate, modul în care unitățile sanitare din subordine  aplică planul propriu al spitalului de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, inclusiv ritmul de efectuare și rezultatele probelor de autocontrol al sterilității mediului spitalicesc, cu următoarele aspecte:

- respectarea normelor de igienă, dezinfecție și sterilizare;

- respectarea prevederilor privind managementul deșeurilor medicale;

- măsurile serviciului/compartimentului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale.

- efectuarea probelor pentru autocontrol, ritmicitatea efectuării autocontrolului și rezultatele acestuia.

 

Normele de igienă, dezinfecție, inclusiv asigurarea de substanțe necesare pentru acestea, precum și managementul deșeurilor au fost respectate în toate spitalele, se spune în raportul prezentat printr-un comunicat de către Ministerul Sănătății.

 

Rezultatele evaluării realizate de DSP București relevă faptul că există un grad redus  de raportare a infecțiilor nosocomiale pentru luna noiembrie. Incidența infecțiilor raportate în luna noiembrie variază între 0 - 0,8%, cu excepția Spitalului Clinic de Urgență Chirugie Plastică, Reparatorie și Arsuri unde este de 2,8% .

 

Autocontrolul efectuat de spitale a izolat în ultima perioadă câteva cazuri de  prezență a unor germeni cu potențial de multirezistență la antibiotice (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp, Klebsiella spp, MRSA).

 

În cadrul evaluării DSP București s-au efectuat și teste de evidențiere a prezenței microbiene la nivelul suprafețelor din spitale care au identificat prezența de Klebsiella pneumoniae și de Staphylococcus aureus în probe recoltate de la Spitalul Clinic de Urgență Chirugie Plastică, Reparatorie și Arsuri, respectiv Enterobacter aerogenes și Staphylococcus aureus de la Spitalul Clinic de Urgență “Sfantul Pantelimon”.

 

În privința pacienților victime ale accidentului de la Colectiv, probele microbiologice au relevat cazuri cu colonizare sau infecție cu germeni multirezistenți implicați frecvent în infecții nosocomiale, singuri sau asociați; această situație medicală era probabilă la cei cu arsuri extinse, la care practic apărarea locală oferită de tegumente nu mai există și care au necesitat numeroase manopere medicale.

 

În cazul răniților din incendiul din data de 30 octombrie 2015, infecțiile nosocomiale  au fost prezente la unii dintre pacienți.

 

În majoritatea cazurilor, tratamentul adecvat al infecțiilor nosocomiale  a determinat o evoluție favorabilă. 

 

Cele mai multe decese au fost înregistrate în cazul pacienților cu leziuni pulmonare grave care cresc riscul de mortalitate de 8 - 10 ori.

 

Totodată, în cadrul acestei acțiuni, INSP în colaborare cu INBI Matei Balș, în baza unui chestionar complex adresat managerilor spitatelor de urgență care au tratat pacienți de la "Colectiv", a evaluat  capacitatea de diagnostic microbiologic, de supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale și de implementare a unor proceduri privind screeningul, izolarea și tratarea pacienților cu patologii grave susceptibili să fie colonizați/infectați cu bacterii multirezistente, inclusiv modul de utilizare al antibioticelor.

 

Rezultatele interpretării chestionarelor  completate de către cele 11 unități sanitare evaluate au relevat urmatoarele aspecte:

 

·         izolarea pacienților în secții de ATI  special  dedicate  pacienților - victime  ale accidentului  din clubul  Colectiv a fost posibilă in 6 spitale,  nu însa în fiecare caz cu gruparea în același salon a pacienților infectați sau colonizați cu aceeași bacterie cu risc epidemiologic

 

·         diagnosticul microbiologic poate fi asigurat 24 de ore din 24 la 8 dintre spitale; patru dintre spitalele evaluate nu au laborator propriu, acesta fiind externalizat

 

·         metodele de determinare a rezistenței bacteriene la antibiotice și normele de interpretare ale acestei rezistențe sunt variabile și uneori neactualizate.

 

·         dintre cele 11 spitale, un număr de șapte au putut asigura personal medical și auxiliar special dedicat pacienților arși, fără a putea asigura personal separat pentru fiecare grup de pacienți colonizați sau infectați cu un anumit microorganism cu risc epidemiologic; insuficiența personalului a fost principalul motiv invocat pentru această situație

 

·         toate spitalele au beneficiat de cantitățile  necesare și suficiente de dezinfectanți pentru a asigura dezinfecția suprafețelor.

 

Din coroborarea răspunsurilor la chestionar cu discuțiile purtate cu reprezentanții spitalelor au mai rezultat următoarele:

 

1. Nu toate spitalele au capacitatea de a realiza autocontrolul privind circulația germenilor în spital

 

2. Dotarea actuală a unor laboratoare și/sau externalizarea lor nu permite în fiecare spital o activitate eficientă de control al infecțiilor (în special diagnosticul etiologic al infecțiilor și identificarea colonizărilor cu germeni cu risc epidemiologic major) sau de monitorizare a terapiei antibiotice.

 

3. Nu există o abordare unitară, bazată pe protocoale în câteva activități sensibile: screeningul, izolarea pacienților, curațenia/dezinfecția în funcție de zona de risc. Deși exista o multitudine de protocoale, acestea nu sunt uneori cunoscute sau respectate, complianța personalului fiind scăzută, ceea ce  atestă o  nevoie de instruire temeinică, în funcție de  specificul unității sanitare și axată pe problemele majore ale momentului, de exemplu antibioticoterapie și rezistență microbiană, consum de antibiotice, identificarea numărului real de infecții nosocomiale din  unitate.

 

4. Serviciul de Prevenire și Control al infecțiilor nosocomiale  din cadrul spitalelor are capacitate variabilă de a implementa recomandările pe care le face, de multe ori considerentele de natură economică fiind  invocate de management ca obstacole

 

5. Lipsește din spitale personalul specializat necesar controlului și prevenirii infecțiilor nosocomiale sau este insuficient (medic microbiolog, medic epidemiolog, medic  infecționist), iar personalul de îngrijire dedicat (pentru 1-2 pacienți critici) este mai mult decât  insuficient ceea ce determină  ca riscul de infecție să crească.

 

Aceste neajunsuri au cauze diverse, au fost acumulate în timp și se datorează în principal modului de organizare a unităților sanitare impus de limitările arhitectonice ale acestora și lipsei de personal medical.

 

Nu au fost identificate cazuri în care personalul medical să nu-și fi făcut corect datoria, dimpotrivă prin efortul lor medicii, asistenții medicali și alți membri ai echipelor medicale au reușit să trateze cu succes majoritatea pacienților internați în spitalele pe care le deservesc.

 

Plan Național de Acțiune

 

În urma acestor rezultate ministrul Sănătății a dispus  elaborarea unui Plan Național de acțiune, cu obiective clare, pe termen scurt, mediu și lung.

 

Pe termen scurt,  se impune înființarea unui grup de monitorizare și evaluare a activităților destinate controlului și prevenirii IN și a rezistenței la antibiotice, care să evalueze activitățile desfășurate în cadrul programului național de suraveghere și control a IN derulat de MS și care aduce modificări și completări în derularea programului pentru anul 2016.

 

De asemenea, o proritate o va constitui implementarea unor măsuri care să încurajeze diagnosticarea și raportarea corectă și în timp util a infecțiior nosocomiale, în vederea instituirii măsurilor de prevenire și control a acestora.

 

Pe termen mediu, se are în vedere reînființarea specialității de microbiologie medicală, adoptarea curriculei și a documentației necesare formării de specialiști în domeniu și stimularea angajării de medici infecționiști și epidemiologi în spitale de urgență și constituirea echipei complexe pentru controlul infecțiilor (microbiolog, epidemiolog, infecționist)

 

În contextul în care rezistența microbiană la antibiotice și siguranța pacientului reprezintă o problemă de sănătate publică la nivel mondial, Ministerul Sănătății va depune toate eforturile  pentru  elaborarea  și implementarea Strategiilor și Planurilor Naționale de control a infecțiilor nosocomiale și de limitare a consumului de antibiotice.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22