Doamnă Andronescu, retrageţi-i titlul lui Ponta!

Fara Autor | 27.11.2012

Pe aceeași temă

Stimată Doamnă Ministru Eca­terina Andronescu,

Subsemnații, universitari, cer­ce­tători, cadre didactice pre­universitare, membri ai so­ci­e­tății civile, vă solicităm să răs­pundeți în cel mai scurt timp posibil cererii Senatului Uni­ver­sității din București pri­vitor la plagiatul d-lui Victor Pon­ta, retrăgând acestuia titlul de doctor în drept, pe care l-a de­ținut în mod ilegitim din 2003.

Cazul este cum nu se poate mai clar: atât Comisia de Etică a Universității din București, în urma raportului Comisiei de Ex­pertiză compusă din specialişti în drept la universități de pres­ti­giu din lume, cât și Consiliul Na­­țional de Atestare a Ti­tlu­ri­lor, Diplomelor și Cer­tif­ica­telor Uni­­versitare s-au pro­nun­țat fără echivoc, dând un ver­dict lim­pede: plagiat. Ați primit de pes­te o lună decizia și raportul Se­natului Uni­ver­si­tății din Bu­curești cu toate ma­terialele re­levante, timp su­ficient pentru a vă convinge per­sonal de am­ploarea plagiatului comis de d-l Victor Ponta. Pes­te o treime din lucrarea sa de doc­torat este co­piată, fără ni­cio trimitere la ori­ginal sau ci­tare a surselor, au­torul în­căl­când clar și indu­bi­ta­bil etica uni­versitară și legea. Chiar și Co­mi­sia Națională de Etică - for­ma­tă ad-hoc pe cri­terii politice şi care s-a aflat în conflict de in­terese în mo­men­tul în care a lu­at o decizie des­pre şeful gu­vernului, care, prin intermediul ministerului Edu­ca­­ţiei, are în subordine şi res­pec­tiva Co­mi­sie -, a ocolit un răs­puns tran­șant, spunând că lu­crarea de doctorat a d-lui Vic­tor Ponta es­te în acord „cu le­gislația în vigoare din 2003“. Suntem con­vinși că dum­nea­voastră, în calitate de profesor universitar și de om de bună-credință, nu puteți susține te­za ridicolă po­trivit căreia ci­ta­rea surselor și ghilimelele s-au inventat după anul 2003!

Doamnă Ministru, sunteți pro­fesor universitar și cunoașteți bine consecințele to­lerării pla­gi­atului în lumea aca­demică ro­mânească; nu puteți ignora fap­tul că el contribuie în­tr-o co­vâr­șitoare măsură la im­postură, la confuzia va­lo­ri­lor și în final la scă­derea con­tinuă a nivelului de educație. Știți de ase­me­nea că plagiatul nu are culoare po­li­ti­că, în schimb are cu­loa­rea min­ciunii. Suntem con­vinși că ați re­flectat deja se­rios la acest caz și că îl puteți privi des­prins de con­tingent, nu nu­mai în con­tex­tul prezentului, dar și în ace­la al viitorului și că vă in­te­re­sea­ză felul în care vom fi cu to­ții ju­decați de acest viitor. Cre­dem că se impune să respectați ade­vărul și să evitați de­cre­di­bili­za­rea învăță­mânt­u­lui, a Ro­mâ­ni­ei în general și, nu în ulti­mul rând, a dum­nea­voas­tră în par­ticular.

Așteptăm să luați decizia co­rec­tă de retragere a titlului de doc­tor d-lui Victor Ponta, ghi­dân­du-vă astfel după interesele ma­jore ale Universității, ale șco­lii și ale societății românești. Aş­teptăm, deci, din partea Dvs., o decizie curajoasă, înțeleaptă și justă.

 

NOTA BENE: Vă rugăm să vă alăturaţi demersului nostru semnând această scrisoare. La baza listei de mai jos, folosiţi formularul pentru comentarii de mai jos, astfel: introduceti numele in casuta pentru nume, e-mailul in casuta pentru e-mail, iar in casuta comentariu functia sau profesia si locul de munca. Va multumim! Nu sunt valabile semnaturile cu nickname!

Lista semnatari:

Lazar Vlasceanu- profesor universitar, Universitatea Bucuresti

Dumitru Sandu- profesor universitar, Universitatea Bucuresti

Marian Preda- profesor, decan Facultatea Socilogie, Universitstea Bucuresti

Ion Vianu- scriitor si medic

Andrei Plesu- scriitor, filozof

Vlad Alexandrescu – profesor Universitatea Bucuresti

Ciprian Valcan- profesor, Universitatea de Vest Timisoara

Mircea Kivu – sociolog

Gabriel Liiceanu- filozof, scriitor

Anca Manolescu – doctor in filozofie

Andrei Oisteanu – cercetator si cadru didactic universitar

Adrian G. Radu – lector la Universitatea «Politehnica» din Timisoara

Alexandru Solomon – cineast, doctorand

Raluca Alexandrescu – Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti

Ioana Both, profesor universitar Universitatea Babes Boyai

Horia Roman Patapievici - scriitor

Sorin Vieru - profesor Universitatea Bucuresti

Smaranda Vultur - conferentiar, Universitatea de Vest Timisoara

Anca Oroveanu - conferentiar doctor Facultatea de Arte Bucuresti

Aurelian Craiutu – profesor de stiinte politice, Indiana University, Bloomington

Doina Jela - scriitor

Dan Grigore - pianist

Daniel Vighi – profesor doctor Universitatea de Vest Timisoara

Prof. Dr. Livius Ciocarlie – scriitor

Florea Ioncioaie – conferentiar, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi

Michaela Mudure, profesor universitar, Universitatea Babes-Bolyai

Mihaela Miroiu - profesor, Facultatea de Stiinte Politice, Bucuresti

Călin-Andrei Mihăilescu - profesor, The University of Western Ontario

Teodor Baconschi – doctor al Universitatii Paris – IV Sorbonne

Vladimir Tismaneanu – profesor de stiinte politice, Universitatea Maryland, USA

Armand Gosu – doctor, consilier, Institutul Diplomatic Roman

Magda Carneci - scriitor, publicist

Dorin Dobrincu – doctor, cercetator stiintific, Academia Romana

Alexandru Gussi – doctor in stiinte politice IEP Paris, lector universitar

Ioan Stanomir – profesor, Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti

Emil Tomescu- medic primar, fost cadru universitar

Ioana Popescu- cercetator, Universitatea de Vest

Rodica Culcer – jurnalist

Andrei Cornea - scriitor, profesor Universitatea Bucuresti

Eugenia Duţă - profesor

Monica Macovei - europarlamentar

Dr. Calin –Andrei Mihailescu – profesor (literatura comparata, teorie critica si studii hispanice), The University of Western Ontario

Profesor Florin Oprea, Ph. D., M. Sc. – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Marian Ivan – profesor, Universitatea Bucuresti

Octavian Micu – CS III la Institutul de Stiinte Spatiale

Marius Echim, Ph.D. – fizician, CS3, Institutul de Stiinte Spatiale

Vlad Russo – editor, Editura Humanitas

Prof. dr. ing. Dragos Ciuparu – Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

Andrei Papahagi - filolog

Vlad Zografi - scriitor

Costea Munteanu - profesor universitar. ASE, Bucuresti

Mircea Cartarescu - conferentiar universitar dr., Universitatea Bucuresti, scriitor, publicist

Profesor. Dr. Stefan Szedlacsek - Institutul de Biochimie al Academiei Romane, Departamentul Enzimologie

Asociatia Ad Astra

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22