Raportul MCV și strada

În ciuda progresului constatat în ultimii 10 ani, raportul MCV nu recomandă încetarea monitorizării, ci continuarea acesteia.

Laura Stefan 31.01.2017

De același autor

 

Cel mai recent raport publicat de Comisia Eu­ropeană în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare găsește România în stradă pro­tes­tând împotriva intenției declarate a gu­ver­nu­lui PSD-ALDE de a promova o amplă grațiere la pachet cu modificări importante aduse Codului Penal și Codului de Procedură Penală. De-a lun­gul anilor, Comisia Europeană a insistat pe importanța ca­racterului ireversibil al re­for­melor din România atât în ce­ea ce privește sistemul ju­di­ciar, cât și în ceea ce privește lupta împotriva corupției.

 

În trecutul recent s-a observat că, de fapt, aceste schimbări sunt extrem de fragile și că se încearcă în mod constant revenirea la si­tuația anterioară lui 2005. Vara lui 2012 și „Mar­țea neagră“ sunt doar două dintre mo­mentele critice în care fragilitatea reformelor a fost evidentă. Atunci, o combinație între re­zistența câtorva instituții interne cheie și ar­ticularea clară a unui mesaj pro-reformă din partea partenerilor externi a blocat punerea în practică până la capăt a respectivelor ac­țiuni. În ultimul raport există o referire la aces­te momente: „Perspectiva a 10 de ani de evoluții în cadrul MCV arată că, în pofida unor perioade în care reforma a pierdut din vi­teză și a fost pusă sub semnul întrebării, Ro­mânia a înregistrat progrese majore în di­recția îndeplinirii obiectivelor de referință cu­prinse în MCV.“

 

Aceste întâmplări au ali­men­tat pe bună dreptate scep­ti­cismul Comisiei Europene fa­ță de seriozitatea autorităților române în promovarea re­for­melor profunde în domeniul sensibil al justiției – așa se ex­plică faptul că, în ciuda pro­gresului constatat în ultimii 10 ani, raportul MCV nu re­co­mandă încetarea moni­to­ri­ză­rii, ci continuarea acesteia (în pofida de­cla­rațiilor optimiste ale ministrului Iordache de la începutul lunii ianuarie). De altfel, con­ti­nua­rea Mecanismului a fost anunțată la jumă­ta­tea lunii ianuarie de către secretarul general ad­junct al Comisiei Europene, aflat în vizită în România. După acest anunț, ca și cum nu ar mai fi fost nimic de pierdut, au apărut în spa­țiul public celebrele proiecte de ordonanțe de urgență pregătite în secret. România a re­ac­ționat prin cele mai mari proteste organizate după Revoluție. Și Comisia Europeană a reușit să includă o referire la potențialele schimbări majore de legislație, atenționând cu privire la posibilitatea reevaluării progreselor realizate, da­că derapajele se confirmă. Este primul ra­port care discută despre posibilitatea ridicării MCVComisia Europeană formulând re­co­man­dări clare care trebuie implementate de autoritățile române și insistând pe nevoia exis­tenței unor mecanisme interne care să asigure sustenabilitatea reformelor după ce su­pravegherea externă se va fi încheiat:

 

„... prezentul raport poate identifica un nu­măr foarte restrâns de recomandări-cheie pen­tru a se ajunge la închiderea provizorie a obiectivelor de referință individuale și, ul­te­ri­or, a procesului MCV. Multe dintre acestea se concentrează asupra responsabilității și a res­ponsabilizării impuse de autoritățile române și a garanțiilor interne necesare pentru a asi­gura caracterul ireversibil al rezultatelor. Acest caracter va fi susținut, de asemenea, prin continuarea dezvoltării mecanismelor de ra­portare și a mecanismelor de asigurare a res­ponsabilizării după încheierea MCV. Co­mi­sia consideră că obiectivele CMV pot fi în­de­pli­nite prin monitorizarea recomandărilor for­mu­late în prezentul raport. Viteza procesului va depinde de cât de repede va fi capabilă Ro­mânia să le îndeplinească în mod ireversibil și să evite evoluțiile negative care pun sub semnul întrebării progresele realizate“.

 

Paradoxal sau nu, protestele din aceste zile par a demonstra că există un embrion al unui me­canism intern de control. Depinde acum de majoritatea PSD-ALDE calibrarea acțiunii po­litice, ținând cont și de opiniile exprimate de cei care au ieșit în stradă – de notat că ni­meni nu a cerut căderea guvernului, ci doar aban­donarea celor două OUG-uri. Nu e ne­ga­tă nici situația precară a penitenciarelor ro­mâ­nești – se cere ca aceste probleme să fie dis­cutate cu profesionalism, având în față date statistice și studii pe care să se fundamenteze decizia de politică publică. Se mai cere și ones­titate în acest demers – mai exact, for­mu­larea unor acte normative care să rezolve problema reală, nu situația particulară a unor condamnați afiliați partidelor politice aflate la gu­vernare. De fapt, acest dialog între ma­jo­ri­ta­tea politică aflată la guvernare și societatea civilă, mai mult sau mai puțin organizată, es­te exact acel mecanism intern care ar putea înlocui mecanismul extern de monitorizare.

 

Înțelept pentru guvernul de la București ar fi acum să încerce să implementeze cât mai mul­te dintre recomandările formulate în ra­port în următoarele luni pentru a putea discu­ta de o ridicare a MCV anul viitor. România se pregătește pentru președinția UE și ar fi fără pre­cedent ca o țară aflată sub monitorizare să ocupe această poziție. Din păcate, pre­siu­nea exercitată asupra guvernului din partea leadership-ului politic al partidelor aflate la gu­vernare riscă să anuleze orice abordare ra­țio­nală a acestei chestiuni. De altfel, domnul Tă­riceanu cerea guvernului să înceteze a mai colabora cu autoritățile de la Bruxelles în ca­drul MCV. Vom vedea în următoarele zile da­că în chestiunea celor două OUG-uri va prima interesul public sau cel al celor câțiva lideri po­litici cu probleme penale.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22