Romi - un remember

Mulţi îl vor ţine minte pe Romulus Rusan mai ales pentru ce a făcut în sprijinul memoriei trecutului recent, al memoriei Gulagului în general și a celui românesc.

Smaranda Vultur 20.12.2016

De același autor

 

Prietenii îl răsfăţau cu acest nume, ce părea a se potrivi atât de bine cu ae­rul uşor copilăresc, interogativ, ingenuu, pe care îl avea chiar şi când se ocupa de cele mai serioase lucruri, când aborda cele mai dificile si­tua­ții. Amestecul de asumare responsabilă şi detaşare echilibrată îţi dădea un sentiment de bună şi molcomă aşezare ardelenească, pri­mi­toare şi caldă pentru cei apropiaţi, plină de gentileţe pentru cei respectaţi. Sub această aparenţă, luptătorul exigent pen­tru dreptate şi adevăr, cel care avea să le re-dea victimelor comunismului un chip şi un nume, o iden­ti­tate şi dreptul la memorie, construind o ins­ti­tu­ţie, un public, o echipă de cercetare şi un grup de acţiune civică menite să le apere drepturile, a ştiut să înfrunte toate potrivniciile pentru a-şi apăra cau­zele, a-şi duce la capăt proiectele şi visele cele mai greu de realizat. A avut, ce-i drept, ală­turi, o parteneră de viaţă şi de acţiune de calibrul Anei Blandiana: s-au completat în mod ideal şi au reuşit împreună ceea ce mulţi alţii nici nu ar fi putut măcar imagina. De altfel, ceea ce va fi greu de acum înainte va fi să îi gândim altfel decât ca un întreg, deşi în acest întreg fiecare avea o per­so­na­litate a lui, un contur aparte.

 

La Sighet, la Memorial şi la Şcoala de Vară, se vedea bine această ali­an­ţă, pen­tru că acolo partea publică sau oficială se deschidea spre con­versaţiile in­for­male cu invitaţii sau cursanţii, pentru că acolo se năştea ideea unei cărţi noi, a unei traduceri menite să completeze raftul Bi­bliotecii Sighet, a unei ex­po­zi­ţii, a unui interviu. Romulus Rusan a fost de altfel și un excelent editor, a scos la iveală mărturii inedite, dar şi lu­crări de politologie, de filosofie a memoriei, de istorie politică. Par­ti­ci­pa­rea sa la Raportul final de analiză a dictaturii co­mu­niste a fost sub­stanțială și a fost foarte bine evocată (pe Contributors.ro) de Vladimir Tis­mă­nea­nu, cel care a condus echipa care a lucrat la acest do­cu­ment.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/foto--Rusan-Vultur.jpg

Romulus Rusan (13 martie 1935 - 8 decembrie 2016)

 

Mulţi îl vor ţine minte mai ales pentru ce a făcut în sprijinul memoriei tre­cu­tului recent, al memoriei Gulagului în general și a celui românesc. E vorba nu nu­mai de căile diverse prin care le-a făcut cunoscute, ci şi de arhivarea me­moriei în formele ei orale sau scrise. E vorba nu doar de conservarea ei, ci şi de dezvoltarea unei pedagogii a memoriei, fondate pe împărtăşirea cu ge­ne­raţiile tinere, pe dialogul cu cercetătorii, istoricii, martorii, so­cietatea civilă. Ca membru fondator al Alianței Civice alături de Ana Blan­diana, Romulus Ru­san a reușit o primă formă de coagulare a aces­te­ia, în vremuri când ea abia prindea contur, iar ostilitatea partidului de gu­vernământ față de orice al­ter­nativă era maximă, atacurile la adresa cuplului Blandiana–Rusan dintre cele mai josnice și virulente.

 

Ar fi multe de spus și despre scriitorul Romulus Rusan, despre eleganța și une­ori tușa ironică sau polemică a reportajelor, prozelor, articolelor, co­men­ta­rii­lor sale. America ogarului cenușiu a fost lectura preferată a celor care voiau să afle câte ceva despre spațiul pe atunci anatemizat și inaccesibil al Statelor Unite ale Americii, un jurnal de călătorie ce va mar­ca istoria genului în litera­tura română.

 

Nu poate fi cuprinsă într-o astfel de rememorare bogăția și substanța unei vieți, dar o putem deocamdată măsura prin cât de tare ne va lipsi, celor ca­re îl știam mai de-aproape sau mai de departe, în momentele de nor­malitate, dar și în cele în care valorile pe care el le-a apărat vor fi puse în pericol. Sim­pla lui existență era o garanție că are cine să le apere pe cele pe care le putem ali­nia unui reper moral, ca o țintă de atins.

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2023 Revista 22