Din nou despre libertatea presei. Astăzi, TVR - cap în gură

Televiziunea publică n-a putut scăpa în atâta amar de ani de servitutea politică înscrisă în ADN-ul ei și n-a avut parte de un răgaz de autoevaluare și restructurare, necesare unei televiziuni suple și moderne. Cu toate mesajele liniștitoare dinspre Con­siliul de Administrație, se află în curs ofen­siva asupra echipei actuale de conducere a TVR, fezandată pentru a fi pusă pe fri­gare.

Brindusa Armanca 15.05.2012

De același autor

Televiziunea publică n-a putut scăpa în atâta amar de ani de servitutea politică înscrisă în ADN-ul ei și n-a avut parte de un răgaz de autoevaluare și restructurare, necesare unei televiziuni suple și moderne.

Cu toate mesajele liniștitoare dinspre Con­siliul de Administrație, se află în curs ofen­siva asupra echipei actuale de conducere a TVR, fezandată pentru a fi pusă pe fri­gare. Atacurile au început de peste 3 luni, când in­te­re­sele private ale unor mem­bri din Consiliul de Ad­mi­nistrație au înclinat votul înspre useliștii din CA, că­rora li se alăturau când-cum atât reprezentanții minorităților, cât și cei ai „oamenilor muncii“, re­a­lizând avant la lettre po­li­tizarea pe invers. Printre vic­time au fost Rodica Culcer, greu de apărat din cauza sorocului de pensie, și recent Dan Radu, șef al strategiei edi­toriale, peste care nu se putea trece pen­tru a fi băgate emisiuni și oameni noi, de profil USL, cu trăsături pronunțat fe­lixoide. Deși numai temporar scoasă din grila TVR Info pe perioada campaniei electorale, emisiunea Foc încrucișat pare să intre tot în șirul de tăieri preventive, după ce profesioniștii Ioana Lupea și Mir­cea Marian au fost contestați fără ar­gu­mente în CA. A fost simplu de scos, fiindcă partidele mari și tari au cerut la negocieri musai acel spațiu de emisie pen­tru campania gratis de la TVR.

Televiziunea publică n-a putut scăpa în atâta amar de ani de servitutea politică în­scrisă în ADN-ul ei și n-a avut parte de un răgaz de autoevaluare și restructurare, necesare unei televiziuni suple și mo­derne. În fiecare an Raportul FreeEx al ActiveWatch România marchează de­fi­ci­tele bănești, administrative și morale, ale căror cauze ar fi „cadrul legislativ (care) permite o intruziune politică majoră, provoacă instabilitate instituțională, le­gislația confuză și în cazul Consilului de Administrație, și al Comitetului Di­rec­tor“. Recomandările Raportului pe 2012 sunt modificarea Legii de funcționare a SRR/SRTV, selecția persoanelor no­mi­na­lizate de parlament în Consiliile de Ad­ministrație ale televiziunii și radioului în baza unor criterii profesionale, și nu în baza negocierilor politice, moderație în deciziile CA, care trebuie să țină cont de pre­ro­gativele sale și să evite decizii arbitrare care pun în pericol instituția.

 

Până acum, cu foarte rare ex­cepții, agenții politici ca­re au clamat reforma n-au avut curiozitatea să facă eva­luări serioase și in­ves­tiții adecvate și, cu atât mai puțin, să schimbe le­gea. Nici acum nu are ni­meni răbdarea să aștepte până în decembrie rezultatele analizei pentru ob­ținerea certificatului ISAS, care stabilește standardul in­ter­național de ma­nagement în televiziune.

Tăcute în ultimii câțiva ani, când ote­veurile și televiziunile de propagandă privată și-au făcut de cap și când îm­puținarea presei scrise, dispariția jur­na­lismului de investigație și umilirea jur­naliștilor de către cei puternici au schi­monosit fața presei românești, orga­ni­zațiile de media au înviat zilele trecute, reacționând la ofensiva preelectorală asu­pra mediilor publice. „Condamnăm in­truziunile actorilor politici în libertatea editorială și le considerăm extrem de pe­riculoase, mai ales în perioada elec­to­rală. Scopul principal al campaniei elec­torale este ca publicul să fie informat asupra ofertei electorale și a can­di­da­ților. Fără jurnaliști critici, capabili să-şi facă meseria onest, acest lucru devine imposibil“, subliniază Freedom House, Centrul pentru Jurnalism Independent și Expert Forum, după ce constată excluderi bruște de moderatori incomozi, tăieri de capete, forțarea unor numiri agreate po­litic, mutilarea unor arhive online etc.

Ajungem la vorba lui Giovanni Sartori din Homo videns. Imbecilizarea prin te­le­vi­ziune..., care arăta că există nu doar de­zinformare, ci și subinformare, informația insuficientă și opinia oarbă din care ale­gă­torul înțelege puțin și face astfel alegeri greșite. //

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2021 Revista 22