Conu’ Liviu față cu reacțiunea

Un partid condus de impostori, de semidocți și de corupți nu este interesat decât de propria clientelă, nicidecum de bunăstarea tuturor cetățenilor.

Rodica Culcer 10.10.2017

De același autor

 

Ne-a fost dat săptămâna trecută să asis­tăm la scene bizare în Piața Victoriei, unde sindicaliștii din sănătate și poliție au protestat împotriva partidului pe care îl votaseră cu două mâini în decembrie 2016, dar pe ca­re astăzi îl acuză de min­ciună.

 

Potrivit calculelor Con­fe­de­rației Cartel ALFA, or­ga­nizatoarea protestelor, sa­lariile bugetarilor ar putea să scadă dacă guvernul va transfera integral plata CAS și CASS în sarcina an­ga­ja­tului. Astfel, din mărirea sa­larială de 25% promisă de guvern prin Le­gea salarizării, se vor deduce 22,75%, cât reprezintă aceste contribuții, ceea ce anu­lează practic această mărire și le dă drep­tate: 1) fostului ministru Viorel Ște­fan, ca­re avertizase că salariile bugetarilor nu pot crește cu mai mult de 3%; 2) tu­turor eco­nomiștilor care au spus că legea este ina­plicabilă ca atare și 3) liderului sin­di­cal Bogdan Hossu, care a reclamat de la bun început lipsa de transparență și de con­sul­tări în procesul de elaborare a legii.

 

Ideea transferului contribuțiilor sociale în sarcina angajatului a apărut prin aprilie, când PSD a înțeles că bugetul nu poate su­porta impactul de 63 de miliarde de lei al măririlor promise până în 2022. Prin in­troducerea acestui transfer, impactul bu­getar scade la 42 de miliarde până în 2022, ceea ce îi ușurează munca ministrului Io­nuț Mișa, cu prețul năruirii visurilor de pros­peritate ale celor care au crezut or­bește în PSD. Mai precară însă decât si­tua­ția bugetarilor este cea a angajaților din sectorul privat: teoretic, ei s-ar putea tre­zi cu veniturile diminuate substanțial, da­că patronii nu le măresc salariul brut cu pro­centul care acoperă sarcina fiscală a angajatorului. Deși guvernul susține că va propune o soluție legislativă în acest sens, toți știm că ea este incertă și contestabilă din punct de vedere constituțional, re­prezentând o ingerință a sta­tului într-un contract pri­vat. Logica economică su­gerează însă că în sec­to­rul privat se va ajunge la o înțelegere între patron și angajat. În schimb, în sec­torul public incertitudinile sunt accentuate de câteva as­pecte despre care se vorbește prea pu­țin, cum ar fi, de pildă, sporurile, care vor fi, se pare, incluse în salariul brut și deci impozitate, și bonurile de masă, care vor fi înlocuite cu două norme de hrană acor­date înainte de Crăciun, ceea ce liderii sindicali știau, potrivit Liei Olguța Vasi­les­cu, dar au uitat să le spună și membrilor de sindicat.

 

Deși situația tuturor angajaților a devenit problematică, liderul PSD Liviu Dragnea îi îndeamnă pe toți să fie bucuroși: este ade­vărat că pentru unii veniturile se vor di­minua, deși salariile lor (brute) vor crește, a admis el cu cinism; în schimb, ei vor plăti contribuții mai mari pentru pensii și se vor bucura de mai mulți bani la bă­trânețe! Ce să zicem, mare trebuie să fie bucuria unei familii tinere cu doi copii de școală și rate la bancă! Iar dacă ne gândim bine, nici măcar perspectiva unei pensii generoase nu este sigură, pentru că: 1) din contribuțiile plătite astăzi se finanțează pensiile aflate în plată la această oră, nu cele viitoare, și 2) nu se știe ce prevede no­ua Lege a pensiilor, în afară de recal­cu­la­rea tuturor pensiilor și revizuirea con­di­țiilor de vechime în muncă, ambele conf­ir­mate de domnul Dragnea și de doamna Vasilescu.

 

Ceea ce nu spune însă Liviu Dragnea, dar spu­ne CursDeGuvernare.ro este că, pen­tru ca veniturile să nu se prăbușească de la 1 ianuarie 2018, guvernul trebuie să mai adopte două măsuri esențiale: reducerea totalului contribuțiilor de la 39,2% la 35% și diminuarea impozitului pe venit de la 16 la 10%. Se pare, totodată, că guvernul nu a garantat că va putea aplica alte două măsuri din programul de guvernare: creș­terea salariului minim brut la 2.000 de lei și neimpozitarea veniturilor sub 2.000 de lei.

 

Dar nu era oare programul de guvernare sacrosanct? - veți întreba. Poate, dar, pre­cum egalitatea din cunoscuta fabulă, „nu pentru căței“. Un partid condus de impos­tori, de semidocți și de corupți nu este in­teresat decât de propria clientelă, nici­de­cum de bunăstarea tuturor cetățenilor, iar promisiunile PSD nu au avut drept scop decât să cumpere îngăduință pentru pla­nul de subordonare a justiției față de in­te­re­sele penalilor, după principiul „lăsați-ne să furăm, ca să vă dăm și vouă ceva“.

 

În ciuda protestelor sindicale, acest plan este pe cale să reușească. Nu este însă lip­sit de interes faptul că „reacțiunea“ la politica promovată de Conu’ Liviu provine acum din interiorul propriului electorat și ar putea să prindă puteri pe măsură ce pre­țurile și inflația vor crește. Ca să nu mai spunem că tocmai un partid social-de­mocrat este cel care adoptă o măsură os­tilă angajaților, adică trece integral pe ume­rii lor plata contribuțiilor sociale, ce­ea nu se întâmplă în nici una dintre cele 120 de țări în care există un sistem de se­cu­ritate socială dezvoltat. Confederația Eu­ropeană a Sindicatelor a cerut, de altfel, Comisiei Europene să oprească această ini­țiativă a Guvernului Tudose, care, po­tri­vit secretarului general al CES, Luca Vi­sen­ti­ni, „încalcă în mod clar spiritul, tex­tul şi jurisprudenţa a două instrumente eu­ro­pe­ne importante: Codul European de se­cu­ritate socială și Carta Socială Eu­ro­peană revizuită“ (CursDeGuvernare.ro). Să nu ne mirăm deci dacă PSD va lansa o nouă șarjă la adresa Bruxellesului, care, nu-i așa, vorbește o limbă necunoscută Gu­vernului Tudose și vrea răul României. Dar poate cineva să le facă românilor mai mult rău decât le face acum Liviu Drag­nea? Doar cei care se bucură că le scad veniturile, deși le cresc salariile, ar putea crede așa ceva. 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22