De ce nu ne uităm la TVR

Telespectatorii actuali, foști sau potențiali spun că TVR este, pe toate canalele sale, prăfuit, neatractiv, politizat, lipsit de dinamism și imaginație, oportunist, tarat de nepotism, condus de un management neprofesionist numit politic, cu o infastructură digitală slabă, care nu permite o bună recepție online, cu marketing și branding deficitar.

Brîndușa Armanca 19.04.2017

De același autor

 

Simpaticul prezentator de știri și fost co­res­pon­dent al televiziunii publice la Washington, Mihai Constantin, a lansat pe Facebook o în­tre­bare riscantă: „Trag aer în piept și îmi fac cu­raj să vă întreb: de ce nu vă uitați la TVR? Pregătim din 17 aprilie relansarea TVR 1 și TVR 2. TVR 2 devine ca­na­lul generalist - cu filme, di­ver­tisment etc. -, iar TVR 1 ră­mâne preponderent cu bu­le­tine de știri și emisiuni de dez­batere pe teme de ac­tua­li­tate. Dar până să vedeți as­ta, de ce nu (mai) urmăriți TVR? Am nevoie să înțeleg pentru că o analiză din interior e bruiată de prea mulți factori. Aș aprecia un răspuns argumentat. Mulţumesc“. Înfruntând riscul de a afla adevăruri in­co­mo­de, întrebarea a primit peste 200 de răs­pun­suri, ceea ce arată că încă există interes pen­tru o dezbatere despre viitorul televiziunii pu­blice. Lăsând la o parte viziunile nihiliste, dis­pre­țuitoare și radicale, diagnosticul „prie­te­ni­lor“ de pe rețeaua socială acoperă tot ce ar pu­tea releva analiștii media și, în parte, un stu­diu de piață. În rezumat, telespectatorii ac­tuali, foști sau potențiali spun că TVR este, pe toate canalele sale, prăfuit, neatractiv, p­o­li­ti­zat, lipsit de dinamism și ima­ginație, oportunist, tarat de nepotism, condus de un ma­na­gement neprofesionist nu­mit politic, cu o infrastructură digitală slabă, care nu per­mi­te o bună recepție online, cu marketing și branding de­fi­ci­tar. Se sugerează în subtext fa­limentul moral, compromisul cu puterea, care a afectat ima­ginea TVR și credibilitatea sa, cu con­se­cin­ța pierderii unui public pentru care deținuse monopol. O imagine plastică în formularea jur­nalistului de radio Dan Manolache: „Am senzația, câteodată, că privesc o balenă eșu­a­tă care nu-și mai poate găsi... oceanul“. Mul­te comentarii subliniază însă și calități care deosebesc televiziunea publică de „mahalaua au­diovizuală“: știri echilibrate, reportaje și in­terviuri profesioniste, programe culturale via­bile. Sunt amintite recurent emisiuni realizate de Cătălin Ștefănescu, Marius Constantinescu, Eu­genia Vodă, Daniela Zeca-Buzura, Cristian Ta­bă­ră, Iuliana Tudor și apar comentarii iri­ta­te la importul de moderatori (cu invitații afe­renți) de la Antena 3, B1 TV sau RTV. Se aud pe Fa­ce­book destule voci care regretă dis­pa­ri­ția ca­na­lelor TVR Cultural și TVR Info, un rău pro­dus în primele zile ale guvernării USL și ne­re­parat vreodată. Este interesant că în dez­ba­te­rea de pe pagina lui Mihai Constantin au postat co­mentarii pertinente nu doar te­les­pec­tatori mai mult sau mai puțin pricepuți în­tr-ale in­dus­triei TV, ci și jurnaliști, persoane publice și ana­­liști, gata să ajute TVR cu opinii avizate. Deci, de ce nu vă uitați la TVR, oa­meni buni?

 

Pentru că are, cu unele mici excepții, un aer ve­tust și prăfuit. Îi lipsește modernitatea, pros­pețimea. Începând cu scenografiile, ima­ginea și terminând cu temele, realizatorii și invitații. Câteva excepții arată că se poate și altfel (Li­liana Munteanu). Percepția mea despre TVR este de „instituție de stat“, controlată politic (Mi­hai Popa Radu). Pentru că, de la Răzvan Theo­dorescu încoace, și-a dobândit eticheta de te­le­viziune politicianistă, în loc să fi rămas neu­tralistă! Iar o asemenea etichetă se dez­li­pește foarte greu (Doru Braia). Pentru că are nevoie de dinamism, poftă și chef de viață, care trebuie transmise de prezentatori, re­por­teri etc., pentru că are nevoie de emisiuni pen­tru co­pii, dar nu ca la Cântarea României, pentru că TVR trebuie să interacționeze cu spectatorii (Ioana Pavel). Pentru că nu are ima­ginaţie. Am văzut acea emisiune care ară­ta ca un fel de şedinţă de sumar a reali­za­to­ri­lor TVR... ace­leaşi figuri, unele mediocre (Ga­bri­el An­dro­nache). Atât timp cât la con­ducerea tel­e­vi­ziu­nii este o numire politică, nu se va schimba nimic. Aduceți manageri buni, nu oameni de 2 lei (Popa Marius Cristian). Cred că lumea nu se prea uită la TVR pentru că e „prăfuit“ în con­ti­nuare. Nu are zvâc. Lip­sa de competiţie din TVR omoară tot. E lasă-mă să te las. Lipsa de stres, leafa bunicică şi siguranţa zilei de mâi­ne omoară tot. Totul devine călduţ, când are ne­vo­ie să fie „hot“ (Gabriel Klimowicz). Fiind­că în primul rând pe In­ternet, unde mă uit eu, îl prind cu probleme de sunet şi imagine de­ran­jante, aşa că renunţ (Maria Bălașa). Îi lipsesc niște filme bune, se­riale românești, do­cu­men­tare și istorie, mai mult divertisment și teatru TV (Florin Șper­lea). Pentru că atunci când ieşi la țigară în curtea TVR, dacă strigi „Mama!“ sau „Tata!“, se deschid vreo vreo 50 de gea­muri la etaj. E banc vechi, dar actual (Florin Lăzărescu). TVR nu știe să se plieze pieței și implicit cerinței publicului. Singurul moment când a făcut-o a fost în perioada TVR Info (Mă­dălina Andrei). Poate, din cauză (nu da­to­ri­tă) că nu mai este cool... (Sophia Creativ). 

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: [email protected]

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2024 Revista 22