Pe mâna cui dăm Bucureştiul? Nicușor Dan vs. Cătălin Predoiu

Gds | 31.05.2016

Pe aceeași temă

Miercuri, 25 mai, Grupul pentru Dialog Social a organizat dezbaterea cu tema Pe mâna cui dăm Bucureștiul?, moderată de Andreea Pora şi Andrei Cornea, care i-a avut în centru pe Nicuşor Dan (USB) şi Cătălin Predoiu (PNL), doi dintre candidaţii la funcţia de primar general al Capitalei.

 

Publicăm în continuare fragmente din discuţiile care au avut loc la acest eveniment.

ANDREEA PORA:

Va fi o dezbatere în stilul GDS, adică nu ne vom concentra pe tramvaie, curățenie și câte CET-uri sunt în București, ci vom încerca să discutăm despre problemele po­li­tice de fond ale acestei campanii elec­torale. Această dezbatere se numește Pe mâna cui dăm Bucureștiul?, dar ne în­tre­băm şi pe mâna cui dăm țara, până la ur­mă, deoarece după locale urmează ale­ge­rile parlamentare.

 

O bătălie pentru locul doi

 

ANDREI CORNEA:

Unul dintre motivele pentru care poate această discuție să fie mai utilă este să facem ceea ce nu se face de obicei la emi­siunile electorale, și anume să ieșim din ideea administrației. Nu că administrația ar fi neimportantă, dar ceea ce ne în­gri­jo­rează este chestiunea politică. Ceea ce am constatat cu tristețe este că dvs., cei doi candidați - unul din partea Partidului Na­ţional Liberal, celălalt din partea Uniunii Salvați Bucureștiul -, vă bateți pentru lo­cul doi. Trebuie să recunoaștem acest lu­cru, pentru că, dacă nu se întâmplă ceva cu totul ieșit din comun, viitorul primar va fi d-na Gabriela Firea, din partea PSD. Iar acest lucru pune o dublă problemă. În primul rând, în ce măsură vă considerați res­ponsabili de faptul că s-a ajuns în acest punct. Mai ales d-l Predoiu, ca re­pre­zen­tant al PNL, partid care și-a adus o con­tri­buție esențială la faptul că s-a ajuns să avem un singur tur de scrutin. Întrebarea e valabilă și pentru d-l Dan: de ce nu s-a reu­șit o coalizare a unor forțe opuse PSD?

 

A doua problemă e cea a puterii. Capitala nu e orice oraș, ci dă un semnal pentru ce­ea ce se va întâmpla la toamnă. Victoria PSD face mai previzibilă o victorie pe toa­tă linia a acestui partid. N-ar fi nimerit ca aproape toată puterea într-o țară, la nivel local și general, să aparțină unui singur partid.

 

ANDREI OIȘTEANU:

GDS a încercat să apropie mai multe en­ti­tăți politice și civice - PNL, USB, M10 -, pen­tru a găsi o formulă în care să nu se ca­ni­balizeze una pe alta la aceste alegeri. În­cercările au eșuat. Probabil, pe 6 iunie, vom constata că suma celor două scoruri ale dvs. este mai mare ca a PSD și, totuși, PSD va câștiga alegerile. Acest scenariu s-a în­tâmplat şi la alegerile prezidențiale din 2000, când trei candidați de pe centru-dreapta s-au concurat și i-au permis lui Vadim Tudor să ajungă în turul final.

 

De ce s-a ajuns aici? PNL a considerat că este un partid prea mare pentru a nu avea un candidat, USB a spus că vrea o schim­bare de paradigmă și să înlocuiască par­tidele cu o forță civică venită „de la firul ierbii“. Însă eu cred că nu e totul pierdut, pentru că sumele despre care vorbeam se vor realiza în Consiliul General al Ca­pi­ta­lei și există posibilitatea să avem o astfel de coaliție după 5 iunie. De fapt, nu pri­ma­rul propriu-zis conduce, ci acest „par­lament al Bucureștiului“ și, dacă se rea­li­zează o majoritate, atunci ambele forțe vor putea să-și impună dorințele pe care le-au promis.

 

Un scenariu cu trei impedimente

 

GABRIEL LIICEANU:

Plec de la premiza că un singur candidat al polului adversar al PSD ar câștiga fără bătaie de cap alegerile pentru Primăria Bu­cureștiului. Or, dacă știți acest lucru amândoi, d-le Predoiu și d-le Dan, mă în­treb dacă nu aveți obligația de a vă re­tra­ge, unul dintre d-voastră, pentru a evita ca­tastrofarea Capitalei. Miza cu care sun­teți confruntați e atât de mare, încât da­toria față de destinul Bucureștiului vă im­pune să găsiți soluția și să evaluați care dintre d-voastră are șansele cele mai mari ca, rămânând singur, să câștige.

 

Domnule Predoiu, aţi spus că ați luat în cal­cul varianta în care cel care va ieși, po­trivit unui sondaj final, pe locul al doilea va renunța în favoarea celui de pe locul întâi. Dar cât de realist este scenariul pe care l-ați propus? Văd trei impedimente în el. Primul: fiecare dintre d-voastră spu­ne că, potrivit sondajelor, el se află pe locul întâi. Și atunci apare întrebarea: la care sondaj vă veți raporta? Care dintre d-voastră renunță? Și potrivit sondajului cui? A doua întrebare: în cazul în care ați ajunge la această înțelegere și v-ați ra­por­ta cu bună-credință la un sondaj credibil, cum s-ar produce retragerea celui de-al doilea dintre d-voastră? Veți avea numele deja tipărite pe buletinele de vot. Ce veți face? Veți apărea trei seri la rând pe toate posturile de televiziune și-i veți îndemna pe alegătorii d-voastră din București să nu pună ștampila pe numele d-voastră? În sfârșit, al treilea impediment: după cum știți, d-le Predoiu, există tot mai mult în mintea multor alegători din Bu­curești ideea că acea construcție sinistră din vara lui 2012 numită USL continuă să exis­te. Și atunci, câtă vreme parcursul par­tidului d-voastră în ultimii patru ani ani nu a dezmințit în mod convingător acest gând (rolul PNL-ului în opoziție a fost extrem de palid), cum veți scoate din min­tea oamenilor ipoteza colaborării oculte cu PSD?

 

http://revista22.ro/files/news/manset/vfm-thumb.php?thumb=default/foto-gds-3asdasdasdsd.jpg

 

„Ne-am săturat de PSD și de PNL“

 

NICUȘOR DAN:

Noi avem un sondaj pe care l-am făcut public în care eu am 18%, d-l Predoiu are doar 9%. D-l Predoiu spune că are niște sondaje în care stă mai bine, dar nu spune cine le-a făcut, pe ce metodologie şi când. Nu cred că, dacă d-l Predoiu nu se re­tra­ge, eu mă bat pentru locul doi. În con­ti­nuare sper să existe o mobilizare îm­po­triva PSD, iar oamenii care se vor mobiliza împotriva PSD să se orienteze către can­didatul cel mai bine plasat. Chiar dacă pu­blicul nostru este preponderent de dreap­ta, eu n-am spus niciodată că sunt de dreapta și nici de stânga, tocmai pentru că e foarte important să apară o forță po­litică nouă, iar această forță politică tre­buie să vorbească numai de administrație, fără ca în acest moment să facă departajări ideologice.

 

Fiecare dintre noi suntem în serviciul persoanelor care vor să ne voteze. Și me­sa­jul pe care oamenii mi-l dau pe stradă și pe Facebook este: „ne-am săturat de PSD și de PNL“. Nu pot să-i trădez pe acești oameni. E adevărat, sunt unii care spun: „trebuie să vă aliați cu PNL“. Dar raportul e cam doi la unul pentru prima categorie. De ce oamenii spun asta? Pentru că, cel puțin în administrația publică din Bu­cu­rești, în multe locuri, a fost un blat evi­dent PSD-PNL. În Sectoarele 2, 3, 4 erau hotărâri ale Consiliului Local în unani­mi­tate, erau ședințe lunare în care toate pro­blemele sectorului se tranșau în 30 de mi­nute! Oamenii deranjați de administrația publică niciodată nu s-au dus la consilierii de opoziție, la PNL, ci au venit la Salvați Bucureștiul.

 

În afară de asta, îmi pare rău s-o spun, dar ar fi ridicol ca eu, care sunt în această luptă de 10 ani, să mă retrag în fața d-lui Predoiu, o persoană distinsă, dar care a ve­nit în povestea asta de două-trei săp­tă­mâni. Cred că un mesaj tranșant al PNL, care să spună „am greșit în administrația publică din București și, ca o dovadă că vrem să schimbăm acest mod de lucru, sus­ținem pe cineva care a dovedit prin cei 10 ani de activitate că e onest și e o ga­ran­ție pentru a schimba acest mod de lucru“, ar fi foarte apreciat de oricine votează tradițional PNL și nu cred că e târziu ca lucrul ăsta să se întâmple.

O soluţie pentru ultima săptămână de campanie

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

Într-o formă sau alta, sunt în serviciul public de opt ani, peste patru ani ca mi­nistru și doar de trei ani am avut această ocupație, detestată astăzi, de politician. Foarte mulți, când am intrat în politică, m-au întrebat de ce nu am intrat în PNL, partidul în care am mai făcut politică la în­ceputul anilor ‘90. N-am intrat atunci în PNL pentru că PNL era în USL. PNL era la pu­tere atunci, dar am ales să intru într-un partid de opoziție, cu toate problemele pe care le avea un partid de opoziție, de ima­gine și chiar de substanță, pentru că acel partid se declara împotriva USL și îm­po­triva PSD. Ambele partide care au compus noul PNL au avut experiențe nefericite cu PSD. Eu însumi am fost în cinci guverne în care s-au rotit toate partidele din țară şi cele mai vicioase decizii au fost luate atunci când PSD era la masă. Prin urmare, substanța misiunii mele politice este anti-PSD. Nu neapărat pentru că e un partid de stânga și eu m-am creat ca un om de dreapta, practicând o profesie liberală și creând locuri de muncă, plătind impozite și salarii, generând profituri pentru par­te­neri, ci pentru că acest PSD nu e nici de stân­ga, nici de dreapta, nici de centru, nici de sus - e foarte de jos. Ăsta e mo­ti­vul pentru care m-am angajat pe un drum politic în afara unei structuri detestabile, pe care nu o văd posibilă în nici un fel în vii­tor. Faptul că ținem minte multe dintre neplăcerile create țării de acest partid e foarte bine, fiindcă trebuie să fie un per­ma­nent remember clipele din 2012. Dar nu concep în niciun fel ca PNL, vreodată, până când PSD se curăță de toate relele pe care ni le-a demonstrat, să fie asociat aces­tui partid într-o formă sau alta. S-au făcut greșeli în trecut, dar cine n-a făcut greșeli în politica românească?

 

Încă de când am acceptat candidatura, a fost prima mea declarație politică faptul că sunt deschis unei coagulări a tuturor vo­tanților de centru-dreapta, a votanților anti-PSD. Răspunsul pe care l-am primit foarte rapid, la unison, din toate părțile a fost: „nu, noi mergem pe drumul nostru, pen­tru că PNL a fost în USL“. Ceea ce con­si­der că a fost un răspuns imatur. E o gre­șeală să ne concentrăm în discursul public exclusiv pe această sperietoare care e re­cre­area USL. Pot exista alte structuri ală­turi de PSD, cu alte partide și partidulețe, dar nu cu PNL. O spun pentru că ambele facțiuni care au creat noul PNL sunt pro­fund marcate de guvernarea cu PSD.

 

În schimb, cred că trebuie să ne con­cen­trăm pe temele de campanie. Deocamdată se vorbește mult despre ce vrem să facem în București, dar cred că tema cea mai discutată ar trebui să fie cine poate să facă ceva în București. Pentru că Bucureștiul e un oraș răvășit, care nu se rezolvă doar asfaltând străzi sau protejând monumente istorice, un oraș care nu se rezolvă doar fă­când transparență în primărie și eli­mi­nând corupția. E un oraș care este aca­pa­rat de grupuri de interese netransparente cu care trebuie să te lupți inteligent și eficient, trebuie să ai o forță politică pe care să o călăuzești împotriva acestor rele. Nu poți să anulezi aceste forțe politice spu­nându-le: „sunteți toți corupți, eu n-am treabă cu voi“. Și atunci, cu cine ai trea­bă? Dacă spui că ai treabă doar cu ce­tățenii, cum le rezolvi problema? E ca și când aș spune eu, ca medic într-un spital: „tot ce e aici e corupt, toate instalațiile sunt infestate, tot personalul e ne­pr­o­fe­sio­nist, dar eu am treabă doar cu tine, pa­ci­en­tule“. Bucureștiul se va rezolva în mo­mentul în care construim încet un sistem politic sănătos. Vreau să fac reformă la București, vreau să fac un centru de ex­ce­lență politică, vreau să dau drumul ti­ne­rilor să se manifeste. Pe listele de la Bu­cu­rești a­m promovat 80% candidați noi și tineri, cu CV-uri. A anihila politicul cu o vorbă și a spune „facem antisistem“ și dăm totul la coș este a anihila democrația. Calea, după mine, este reformarea par­ti­de­lor. Nu neg ideea unor partide noi, a unor oameni politici care să se lanseze, este șansa lor, dar până la urmă contează dacă putem coagula aceste bune intenții și bu­ne practici.

 

Doamna Firea nu va fi primar general. Am fost primul care am lansat ideea de unire în ultima săptămână a tuturor forțelor de dreapta. Dacă se face acest lucru, atunci pro­centele adunate depășesc cu mult pro­centul candidatului PSD. Mai e aici o pro­blemă de tehnică. Este vorba de o meca­ni­că a campaniei și de o evoluție a op­țiu­nilor electoratului, care se comportă neaș­teptat în anumite situații. Ceea ce azi e 30% mâine poate fi 15%. Dacă vom privi sondajele nu ca pe instrumente de mani­pulare, ci ca pe instrumente de măsurare și de cercetare a opiniei publice, veți ve­dea că există o mare cotă de nehotărâți ca­re se pot îndrepta către centru-dreapta. Da­că vom vedea că mai sunt dezbateri în fa­ța noastră care să arate cine poate să fa­că ceva în București și cine doar a învățat pe dinafară un program, sunt șanse să în­vingem PSD, chiar și în condițiile în care se merge cu doi candidați.

 

Sondajul meu este făcut de CURS înainte de a-mi face o zi de campanie. Dis­pro­por­ția vădită și inexplicabilă aparent între son­dajul pe care l-am prezentat și care mă indică la 26%, iar pe d-l Dan la 16% se explică simplu: noi am luat în calcul o participare la alegeri de 40-45%, care este realistă; din câte știu, celălalt sondaj a lu­at în calcul o participare de 80%, care es­te nerealistă. Dar sondajele făcute azi n-au nicio relevanță sub aspectul rezultatului, pen­tru că sunt sondaje care nu măsoară per­formanța în campanie, măsoară atenția acordată unui candidat. Într-ade­văr, d-l Dan se ocupă de 10 ani de București, mai bine, mai rău, dar se ocupă. Eu nu m-am ocupat de această candidatură decât de două săptămâni. Relevante sunt sondajele din ultima săptămână de campanie. Este foarte simplu de rezolvat problema: o casă de sondaj comun agreată care va face aceas­tă cercetare și o va pune pe masă, cu baza de date, în ultima săptămână. Eu am pus problema de principiu și am primit un răspuns negativ.

 

NICUȘOR DAN:

Cum puteți spune că o casă de sondaj care e lider de piață în Marea Britanie, cu care PDL a lucrat, pleacă de la premiza că pre­zența la vot va fi de 80%? Nu se poate!

 

Mare parte dintre votanții care in­ten­țio­nea­ză să mă voteze pe mine acum nu merg către candidatul PNL. Cei care spun acum că intenționează să voteze can­di­da­tul PNL vor merge către un candidat anti-PSD, în situația în care candidatul PNL se retrage.

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

Pe ce bază spuneți că nu se pot îndrepta electorii dvs. către cel mai bine plasat? Haideți să nu plecăm de la premize ne­ve­rificabile științific. Eu nu v-am propus să vă retrageți. Continuați-vă campania, luni, marți, putem începe un sondaj, în două zi­le este gata, până joi putem avea o ima­gi­ne reală exactă din ultima săp­tă­mâ­nă. Ce facem atunci dacă avem surpriza să cons­ta­tăm că dvs. nu sunteți pe primul loc?

 

Capacitatea de a rezolva politic problemele Capitalei

 

VLAD ALEXANDRESCU:

D-le Predoiu, dvs. ați fost preconizat de pre­ședintele Iohannis ca un viitor prim-mi­nistru. Deci sunteți relativ nou în po­ves­tea cu candidatura pentru Primăria Bu­cu­rești.­ Pe de altă parte, d-l Nicușor Dan are o istorie apreciabilă în preocupările sa­le legate de Capitală. Ca ministru al Cul­turii, am constatat că a făcut nenumărate acțiuni în justiție pentru a proteja pa­tri­moniul, pentru a împiedica proiecte ur­ba­nistice iresponsabile în Capitală. Îmi amin­tesc cum a fost acum patru ani, când d-l Ni­cușor Dan a candidat pentru postul de primar general și când se punea întrebarea de ce PDL nu-l va susține. PDL l-a spri­ji­nit pe d-l Prigoană pentru Primăria Ca­pi­talei, care a luat 17%. D-l Nicușor Dan a lu­at 10%, după o candidatură foarte ono­rabilă. Dvs. veniți acum, ca un candidat sprijinit de un partid foarte respectabil, dar cu o istorie foarte recentă în această can­didatură. Cred că în situația de față, indiferent care este rezultatul acelei case de sondaj care ar trebui să se pronunțe cu trei zile înainte de alegeri, soluția ar fi ca PNL să dea înapoi, chiar dacă ar avea 26%, în favoarea d-lui Nicușor Dan. Asta ar garanta victoria lui Nicușor Dan ca pri­mar general. Dvs. nu pierdeți nimic, fiind­că aveți în viitor susținerea președintelui pentru postul de prim-ministru, la nivelul Consiliului General al Capitalei s-ar pu­tea face o alianță între forța politică a PNL, care e foarte importantă, și un par­tid nou apărut, USB, care vine cu ini­ția­tive, cu idei, are o istorie de 10 ani în apărarea Bucureștiului. Asta l-ar trans­for­ma pe d-l Nicușor Dan într-un personaj politic, care ar fi fruntașul unei majorități în Consiliul General, creată dintr-un par­tid tradițional și o nouă forță politică.

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

Este complet incorect modul în care pu­neți problema. Aici nu e vorba de prim-mi­nistrul Predoiu și primarul general Pre­doiu. E vorba de o propunere cât se poate de serioasă pe care PNL a făcut-o, e ade­vă­rat, după o serie de ezitări, pentru postul de primar general. Faptul că a aruncat în cursa electorală în ultima clipă, cu riscul unui sacrificiu imens pentru partid, un om care e pregătit pentru postul de prim-ministru este, după părerea mea, o do­va­dă de generozitate a PNL, prin care astfel și-a reparat erorile anterioare.

 

D-l Dan s-a ocupat în mod special de Bu­cu­rești. A făcut foarte multe acțiuni în jus­tiție, există dosare, pe unele le-a dus la ca­păt, pe altele nu. Îi apreciez efortul. Sunt convins că a făcut totdeauna ce e bine, nu pun la îndoială acest lucru. Dar când ne-am ocupat noi de țară să știți că ne-am ocu­pat și de București. Și eu pot să pun pe masă o decizie gravă pe care un guvern din eroare o luase la un moment dat în le­gătură cu acest oraș. Am oprit-o eu la Mi­nisterul Justiției. Dar nu e vorba de câte merite avem fiecare legat de București. Contează atitudinea față de oraș, dar mai mult contează capacitatea de a rezolva po­litic aceste probleme. Cum ați spus și dvs., este nevoie de forță politică. În­cu­ra­jez forțele politice curate. Competiția naș­te calitate. Dar trebuie să fim și realiști. Nu cred că d-l Dan poate rezolva pro­ble­mele Bucureștiului, pentru că nu le poți re­zolva doar făcând acțiuni în justiție, în­drep­tând urbanismul din oraș sau spu­nând „transparență“. E nevoie de mai mult decât atât.

 

Eu cred că trebuie privit echitabil raportul din­tre noi și forțele politice. Și eu sunt obli­gat să câștig încrederea dvs., a celor de pe stradă, a susținătorilor d-lui Dan, da­că e să ajung la o candidatură unică. Dar și invers este valabil același lucru. Nu putem anula sute de mii de membri și poa­te milioane de simpatizanți ai PNL. A tra­ta de sus și a jigni un partid este prima do­vadă de inabilitate politică. Acum, când aveți nevoie de votul PNL și când poate nu înțelegeți cât de greu este să convingi un partid mare, cu orgoliu, d-l Dan spu­ne: „voi sunteți datori să mă susțineți pe mine“. Ei bine, e invers: noi, candidații, sun­tem datori să câștigăm încrederea. Eu mă simt dator față de votanții dvs. să de­monstrez că poate sunt o soluție, că poate ar merita sacrificiul dvs., dacă sunteți pe locul doi. Și invers e valabil. Atunci, ce spun e foarte simplu: haideți să vedem un­de suntem în joia de dinaintea alegerilor.

 

SORIN ALEXANDRESCU:

Suntem de o oră aici și discutăm cine să se retragă în favoarea cui. Dar nu ar fi mai bine să mergeți să discutați cu electoratul, fără să vă atacați permanent? Nu e vorba despre cine e mai bun, ci despre cine obține mai multe voturi.

 

MIRCEA KIVU:

De ce există o oarecare asimetrie între com­portamentul celor două electorate, în eventualitatea retragerii unui candidat? Electoratul USB este, în cea mai mare par­te, format din oameni antisistem, care în principiu sunt exasperați de alternanța la putere a acelorași forțe politice. Din cauza asta, cam jumătate dintre alegătorii lui Ni­cușor Dan nu s-ar prezenta la alegeri în ca­zul retragerii candidatului lor. Elec­to­ra­tul PNL este mult mai disciplinat, este ge­nul de electorat care a votat în 2000 cu Ion Iliescu pentru că trebuia să aleagă în­tre Iliescu și Vadim Tudor, care a votat USL în 2012 pentru că asta era politica par­tidului etc. Din cauza asta, procentul ale­gătorilor PNL care ar fi dispuși, în cazul re­tragerii candidatului lor, să voteze ce­lă­lalt candidat al dreptei ar fi mult mai ma­re decât în situația inversă.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/vfm-thumb.php?thumb=default/foto-gds-1asdasd.jpg

 

Ce urmează după alegerile locale?

 

ANDREEA PORA:

Aș vrea să facem un pas mai departe și să vă întreb ce va urma din punct de vedere politic, după dvs., după aceste alegeri. S-a spus deja aici că localele pe București și în marile orașe sunt preludiul par­la­men­ta­re­lor. Cunoaștem că partidul care a cucerit Bucureștiul în general a obținut și par­la­men­tarele. Ce va urma, d-le Nicușor Dan? Dacă veți pierde, ce veți face cu capitalul dvs. electoral? Vă veți re­trage în această zo­nă a Bucureștiului, urmând să mo­ni­to­ri­zați în continuare tot ceea ce se întâmplă în acest oraș, sau vă veți înscrie în cursa pentru parlamentare, veți ridica o cons­truc­ție mai amplă?

 

NICUȘOR DAN:

Oamenii care au intrat în USB au făcut-o pe termen lung, nu e o aventură. Sunt oa­meni cu meserii solide și care fac un sa­cri­ficiu personal. Sunt foarte conștient de aceas­tă responsabilitate, fie că avem func­ția de primar, fie că nu o avem. Modul în ca­re membrii noştri vor performa în Con­siliul General și consiliile locale este foar­te important pentru sute de alți oameni care eventual vor să intre în politică.

 

ANDREEA PORA:

Dar pe dvs. personal vă interesează po­li­tica sau doar administrația Bucureștiului?

 

NICUȘOR DAN:

Prin faptul că m-am implicat 10 ani în so­cietate înseamnă că mă interesează unde merge orașul ăsta și unde merge țara asta.

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

O să avem un grup de consilieri care au o poziție solidă acolo, în baza votului po­litic. Dacă primarul va fi d-na Firea, opo­ziția va fi la baionetă, organizată ime­diat.

 

În plan personal, nu pot să neg că le­gă­turile mele cu problematica Bucureștiului și cu oamenii din București s-au strâns în această campanie. Eram la curent cu mul­te dintre probleme, dar n-am crezut că de­zastrul din acest oraș e atât de profund și am dobândit acest sentiment de în­gri­jo­ra­re citind lucruri despre clădiri, despre se­curitatea lor, despre metroul care se inun­dă cu apă, despre oamenii ca­re lucrează în metrou fără aer, pentru că n-au aer con­diționat. Toate lucrurile astea le-am în­țeles mai bine. Nu pot să aban­do­nez aceas­tă muncă. Voi continua demersul meu politic. Eu n-aș pleca din această sală cu sen­timentul că e pierdut jocul, mă încăpă­țânez să cred că vom găsi o soluție.

ION VIANU:

Mi se pare că ar trebui să lărgim puțin pers­pectiva discuției, constatând că nu nu­mai în România, ci în întreaga Europă exis­tă astăzi o erodare a partidelor politice tradiționale și, din ce în ce mai mult, elec­toratul acordă atenție partidelor atipice, ca­re se caracterizează printr-o largă cola­bo­rare cetățenească. În anumite țări aces­te preferințe merg către extrema stângă, în frunte cu Syriza în Grecia sau cu Po­demos în Spania. În alte țări există ori­en­tare spre extrema dreaptă și pot cita aici Olanda, Rusia ș.a. Uniunea Salvați Bucu­reș­tiul are în bună parte privilegiul să re­dea, deocamdată numai în București, aceas­tă dorință a cetățenilor de a se im­pli­ca direct în conducerea afacerilor. În­tre­ba­rea mea către ambii candidați este: cum con­tează ei să atragă cetățenii în con­du­ce­rea directă a afacerilor?

 

NICUȘOR DAN:

Ați văzut lista noastră cu propunerile pen­tru primarii de sector, probabil mai puțin propunerile pentru Consiliul General. Sunt oameni cu meserii solide, care n-au mai făcut politică până acum. Cred că dacă noi vom reuși să ne respectăm în totalitate pro­misiunile, vor fi mulți alți oameni care vor intra, prin USB, în politică.

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

Intenția mea e să organizez pe lângă PMB un consiliu consultativ cetățenesc în care să invit să participe la decizii ONG-uri, organizații profesionale, specialiști cu re­pu­tație în societatea bucureșteană, să cre­eze o presiune dacă e nevoie pe consilierii din primărie, chiar și pe mine ca primar general. Apoi, vreau parteneriat public-pri­vat pe tot ce înseamnă proiecte cu co­no­tație economică. În al treilea rând, e nevoie de parteneriate cu organizațiile pro­fesionale sau neguvernamentale pe diverse zone de interes, de la educație pâ­nă la sănătate.

 

ROXANA DASCĂLU:

D-le Predoiu, PNL e un mare partid, în ca­re bunicii mei au crezut, partidul Bră­tienilor. Ce veți lăsa în urma Brătienilor, dincolo de sondaje, de lucruri mici? D-le Nicușor Dan, aș vrea să vă întreb şi pe dvs.: cum veți intra dvs. în istorie ca pri­mar al Bucureștiului?

 

NICUȘOR DAN:

Sunt modest: vreau să pun facturile pe site.

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

Vreau să rezolv patru probleme: 1) Tra­fi­cul, care este un factor de blocaj eco­no­mic, nu numai social. Traficul omoară Bu­cureștiul la propriu. Nu putem dezvolta Bu­cureștiul fără traficul rezolvat. 2) In­te­gritatea în Primărie, care include și pusul facturilor pe site, dar nu numai asta. 3) Dez­voltarea economică a Bucureștiului, ca­re are potențial de lider re­gio­nal eco­no­mic. 4) Cooptarea reală, și nu for­mală a ce­tățeanului în decizia Primăriei.

 

Întărirea aparatului juridic al Primăriei

 

ANDREEA PORA:

V-am ascultat în dezbaterile de până acum vorbind despre corupție. Ce veți fa­ce, de exemplu, cu achizițiile, pentru că de acolo vine corupția, de la panseluțe, de la băn­cuțe, de la șosele asfaltate și răsasfaltate, de la mafioții care împușcă acele con­trac­te? Cum veți face ca să nu le mai dați con­tracte acestor oameni, care sunt clienți vechi? De schimbat toți oamenii din Pri­mărie, directorimea, de sus până jos, e cam greu de crezut că veți reuși mai de­vreme de un an.

 

NICUȘOR DAN:

Să știți că toți primarii au reușit să schim­be directorii din primărie. Există o co­mi­sie de disciplină prevăzută de Legea func­țio­narului public și poți să schimbi func­ționarii după ce te uiți prin actele pe care le-au semnat. În ce privește achizițiile pu­blice, e foarte simplu: când nu ai obligații, poți să le faci pe bune.

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

Orice consilier din PNL care este implicat într-un act de corupție este exclus din par­tid, pentru că el face parte din organizația București și eu voi fi șeful lui. Oricine e im­plicat într-un act de corupție dovedit intră pe mâna unui aparat judiciar, la care am pus umărul.

 

Degeaba punem contractele pe site, dacă ele sunt încheiate prost. Nu neapărat tre­buie să fie corupție, e de ajuns prostia ca să păgubească bugetul Capitalei. Ca să nu fi păcălit sau dezavantajat, trebuie să ai un aparat juridic beton la Primărie și să știi să lucrezi cu ei, să ai juriști buni acolo ca­re să depisteze fiecare chichiță, pentru că cea mai mare fraudă este făcută cu le­gea în mână, devaforizând, la o virgulă, la un paragraf, la un aliniat. Deci voi întări apa­ra­tul juridic al Primăriei cu specialiști. Apoi putem face transparență cât cu­prinde.

 

Pot și eu să spun cu fruntea sus că nu sunt obligat nimănui financiar, mi-am sus­ți­nut campania din banii mei, și nu ai al­to­ra. Nu poate nimeni să vină la Primărie să spună „te-am ajutat în campanie, vreau să fac un bloc, vreau să-mi concesionezi nu știu ce serviciu“.

 

RADU FILIPESCU:

Una dintre temele care au fost solicitate să fie rezolvate de primar a fost consolidarea clădirilor cu risc seismic. Una dintre pro­ble­mele majore care putea să se rezolve până acum ținea de existența unor juriști care să se ocupe de așa ceva. Pur și simplu nu găsim juriști care să fie interesați să facă o îmbunătățire a legii. D-le Predoiu, aveți o expertiză pe care ar trebui să o fo­losiți. Eu nu cred că trebuie să fiți nea­pă­rat primar ca să contribuiți la asta. Mulţi candidează, pierd și apoi pleacă, nu-i mai interesează Bucureștiul.

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

Legea e prost făcută pentru că dă po­si­bi­litatea proprietarului să blocheze demersul dacă nu are resurse să contribuie la con­so­lidare seismică. Omul spune „n-am bani să consolidez blocul și nici nu vreau să plec din el“, e proprietate personală şi nu poți să-l dai afară, deoarece are drept cons­tituțional garantat. Deci e un conflict de drepturi care trebuie rezolvat cu o le­ge. Da, trebuie făcute aceste proiecte de lege și nu cred că trebuie oprit efortul nos­tru la limita campaniei, trebuie continuat după 6 iunie. Se pot mobiliza case de avocatură, juriști într-un astfel de grup de lucru, trebuie doar să iei inițiativa. Rămân interesat de București, cum am spus. Am acumulat o expertiză pe care nu vreau să o risipesc.

 

NICUȘOR DAN:

La nivel de bun simț, soluția este o ex­pro­priere temporară în situația în care un pro­prietar se opune. Exproprierea tem­po­rară nu există ca soluție legislativă, deci tre­buie introdusă această excepție în Le­gea 33, a exproprierii pentru lucrări de uti­litate publică, și după ce consolidarea se termină, omul se poate întoarce și i se spu­ne: „atât a costat, atât ai de plătit“.

 

Aspectul ideologic al USB şi oalele sparte ale PNL

 

GABRIEL LIICEANU:

Nu pot să cred că cei doi candidaţi pre­zenți aici nu ştiu că, după banale reguli arit­metice, împărțirea voturilor pe ver­san­tul, să-i spunem, „dreptei“ ne va arunca pentru ani de zile în brațele celui mai corupt partid din România de după 1990. Nu ne puteți lua somnul pentru patru (sau opt) ani de zile.

 

D-le Predoiu, aveți un avantaj: sunteți mult mai bun decât partidul d-voastră. Sun­teți inteligent, cinstit, discursul d-voas­tră are coerență, vorbiți de fiecare dată con­vingător și cu competență. Dar partidul pe care-l aveți în spate nu e, cum spu­neam, la nivelul d-voastră. Iar d-voastră nu sun­teți liber de el. Trageți după d-voas­tră is­to­ria lui din acești ultimi patru ani. D-voas­tră veți plăti la urne oalele sparte de el.

 

D-le Nicușor Dan, d-voastră pare că sun­teți mânat de credința într-o minune și că veți fi capabil să înfrângeți banalele reguli aritmetice (împărțirea voturilor între doi candidați, între trei, de fapt, dacă îl pu­nem la socoteală și pe d-l Turcescu). Mai trebuie să mărturisesc că încăpățânarea cu care susțineți, în contextul unor alegeri politice, că nu sunteţi nici de dreapta, nici de stânga mă îngrijorează. Pentru că cine spune că nu e de dreapta spune pe șleau că e împotriva pieței libere și a li­be­ra­lis­mu­lui clasic european. Or, acest lucru mie unuia nu-mi convine, în principiu, deloc.

 

În sfârșit, din tot ce ați spus, am înțeles că, fie și dacă sondajul evocat v-ar scoate în urma d-lui Predoiu, d-voastră tot nu v-ați retrage. În schimb, am înțeles că d-l Predoiu ar face pasul înapoi, dacă son­da­jul nu i-ar da câștig de cauză. Răs­pun­de­rea pe care v-o luați în orizontul acestei am­biții este enormă. Căci dacă se vor do­ve­di greșite, calculele d-voastră se vor răz­buna în final pe noi. Nu cred că veți putea dormi liniștit, știind că ați avut în mână destinul Bucureștiului și că ați jucat cartea greșit.

 

NICUȘOR DAN:

Programul pe care l-am depus la tribunal pentru USB în mod voit a exclus discuția stânga-dreapta și este în esență un pro­gram pentru administrația Bucureștiului și a României, pentru că e un program național. Dvs. aveți un punct de vedere pertinent. Eu vreau să vă expun punctul de vedere al acelui bucureștean care mă votează. Dacă vreți, sarcina mea e dificilă să baleiez între aceste publicuri. Publicul care nu este de opinia dvs. ar spune așa: sub guvernarea PNL a Bucureștiului ar tre­bui să fie raiul pe pământ. Uite că nu e așa. Sunt proiecte imobiliare pe care nici d-l Oprescu n-a avut curajul să le treacă și le trece Răzvan Sava.

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

PNL de care ați făcut vorbire a acceptat decizia mea de a mă înscrie în cursă atât de târziu riscând foarte mult, inclusiv din perspectiva alegerilor din toamnă. A ac­cep­tat să ies dintr-un proiect politic și să intru în altul. Partidul despre care vorbiți m-a sprijinit să înnoiesc listele la Bu­cu­rești și mă susține în această campanie. Sunt gesturi pe care eu vă invit cu decență să le apreciați în dreptul PNL. În plină cam­panie, partidul a acceptat să fa­că aceas­tă ofertă. Noi nu am așteptat să ne roage ni­meni. Vestea bună e că această ofertă va ră­mâne pe masă până în ultima clipă, dar vă rog nu îmi cereți să nu lupt. Eu voi lup­ta până la capăt. Oferta este li­be­ră de ori­ce condiții. Dar vreau să vedem sondajul și să decidem în cunoștință de cauză.

 

VLAD ZOGRAFI:

Suntem într-o poziție ingrată, pentru că d-l Predoiu reprezintă partea luminoasă a PNL. Nu știu ce exercițiu de naivitate ar trebui să fac încât să ignor partea în­tu­ne­cată, care din păcate e destul de con­sis­ten­tă, a PNL. În legătură cu mișcarea pe care a creat-o Nicușor Dan, pot să vă spun că se poate face politică în două feluri: prin selecția naturală și prin selecția listei de pe telefonul mobil. Nicușor Dan a intrat în politică prin selecție naturală. Oamenii cu care lucrează Nicușor Dan au intrat prin selecție naturală. Mi-e teamă că foar­te mulți din PNL au intrat prin selecție pe baza listei de pe telefonul mobil. Or, dacă tot folosim ideea de reconstruire a unui partid, absolut onorabil, pe care l-am vo­tat sistematic, poate că morala a ceea ce face d-l Nicușor Dan cu USB ar putea fi în­țe­leasă și de PNL, adică o selecție na­tu­ra­lă, nu pe baza listei de pe telefonul mobil. Și poate că acum, făcând un pas înapoi, puteți încuraja crearea unei selecții na­tu­rale în PNL. Iar în privința distincției stân­ga-dreapta, când se zice că o mișcare e an­tisistem, de multe ori se asociază cu anar­his­mul. Or, n-am văzut niciun strop de anarhism în ce fac Nicușor Dan și oamenii lui.

 

LUCIAN OANCEA:

D-le Predoiu, presupunând că ieșiți sub d-l Nicușor Dan pe 5 iunie, deși într-un son­daj din ultima săptămână de campanie ieșeați pe locul câștigător, vă asumați fap­tul că ați folosit o armă politică falsă și vă dați a doua zi demisia din toate funcțiile politice?

 

CĂTĂLIN PREDOIU:

Mi-am asumat întotdeauna gesturile pe ca­re le-am făcut, inclusiv să vin în fața dvs. fără nicio armă politică. N-am de ce să-mi plec privirea în pământ pentru nimic din ce am făcut. Nu am de ce să mă scuz, nu are de ce să-mi fie rușine. Până una-alta, dintre cei care suntem aici, PNL și USB, noi am făcut ceva: am pus pe masă o ofer­tă care înseamnă și demnitate, și curaj po­li­tic, și generozitate, și fapul că am înțeles că s-a greșit cândva și că poate se mai gre­șește și azi. Dar noi am umplut jumătate de pahar. Vreau să văd cine umple cealaltă jumătate.

 

Grupaj realizat de RĂZVAN BRĂILEANU

TAGS:

Opinii

RECOMANDAREA EDITORILOR

Bref

Media Culpa

Vis a Vis

Opinii

Redacția

Calea Victoriei 120, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: +4021 3112208
Fax: +4021 3141776
Email: redactia@revista22.ro

Revista 22 este editata de
Grupul pentru Dialog Social

Abonamente ediția tipărită

Abonamente interne cu
expediere prin poștă

45 lei pe 3 luni
80 lei pe 6 luni
150 lei pe 1 an

Abonamente interne cu
ridicare de la redacție

36 lei pe 3 luni
62 lei pe 6 luni
115 lei pe 1 an

Abonare la newsletter

© 2022 Revista 22